Red het Broelmuseum Kortrijk

Zoals u wellicht via de pers of andere bronnen vernam, besloot het stadsbestuur het Broelmuseum te sluiten.

Drie musea voor Kortrijk vindt men te veel. Het prachtige gebouw waar het Broelmuseum momenteel is gehuisvest zou verhuurd worden. De collectie verdwijnt dan grotendeels in depots waar niemand ze nog te zien krijgt.

Het Broelmuseum organiseert regelmatig mooie tentoonstellingen met eigen en andere collecties en lokt bezoekers uit binnen- en buitenland. Het zou jammer zijn dat u niet langer kan genieten van deze unieke kunstcollectie en dat zo een uitzonderlijk gebouw niet langer als  expositieruimte kan dienen!

Laat dit gebouw en deze collectie niet verkommeren !  Steun  ons !

http://www.kortrijk.be/broelmuseum

 

Comme vous avez pu lire dans la presse, le conseil communal de Courtrai a décidé de fermer le Broelmuseum.

Apparemment 3 musées c'est trop pour une ville comme Courtrai. Le magnifique bâtiment dans lequel est logé le Broelmuseum actuellement serait mis en location. Le gros de la collection du musée disparaîtra dans un dépôt où plus personne ne pourra les admirer.

Le Broelmuseum organise régulièrement de belles expositions avec ses propres oeuvres et avec des oeuvres venant d'autres collections. Ces expositions attirent de nombreux visiteurs belges et étrangers. Il serait vraiment dommage de ne plus pouvoir profiter de cette collection unique et que ce magnifique bâtiment ne puisse plus servir de salle d'exposition!

Ne laissez pas disparaître ce bâtiment ni cette collection !  Soutenez-nous !