AZC in Heemskerk niet doorzetten!

Ik zou graag willen dat de overheid geen extra AZC opent in de gemeente Heemskerk. Inplaats daarvan zouden ze meer uitgeproduceerden terug moeten sturen, migratie moeten beperken en de vluchtelingen instroom binnen Europa beter moeten verdelen over de rest van de landen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Overheid om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...