Axolotl mijn naam geven

Chris wilt zijn axolotl niet naar mij vernoemen, en dat vind ik onacceptabel dus hierbij deze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Romy om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...