Avondklok Oostvaarderplassen

FB_IMG_1529153151981.jpg

De rust in de Oostvaardersplassen wordt keer op keer wreed verstoord door actievoerders die telkenmale het gebied betreden zonder dat zij daar toestemming voor hebben. Hun aanwezigheid verstoort de dieren in het gebied en er vinden vernielingen plaats.

Handhaving van de orde is lastig doordat openbare wegen toegankelijk zijn voor iedereen. Adequate controle is om deze reden moeilijk.

Daarom pleiten wij voor een gebiedsverbod voor onbepaalde duur, geldend voor de Oostvaardersplassen, Oostvaardersveld alsmede de aangrenzende gebieden en toegangswegen daarvan,tussen zonsondergang en zonsopkomst.


De rust in de Oostvaardersplassen moet terugkomen voor de dieren en voor de bezoekers.
Daarom deze petitie.

 

Deze zal worden aangeboden aan de gemeenten Almere, de gemeenten Lelystad en de provincie Flevoland.

mvg een bezorgde Flevolander

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nicole Daimy om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF







Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...