Actie tegen het stikstofbeleid van de provincie Noord-Holland

Beste boeren en burgers in Noord-Holland,
 
Het College van onze Provincie heeft op 8 oktober 2019 beleidsregels vastgesteld die nog  meer inbreuk maken op onze NB- en PAS-vergunningen/-meldingen dan de landelijke overheid al doet. Dit is ongehoord en onacceptabel. Vandaar deze petitie. Wij vragen u deze petitie te ondertekenen, zodat we deze morgen tijdens de trekkeractie in Haarlem samen aan gedeputeerde Rommel aan kunnen bieden. 
 
Onze eisen:
 
1 De beleidsregels die het College op 8 oktober heeft vastgesteld dienen onmiddellijk ingetrokken te worden.
 
2 De Provincie draagt naar de landelijke overheid uit dat de door hen verleende vergunningen onherroepelijk zijn en volledig gerespecteerd dienen te worden.
 
3 De sector wordt voortaan vooraf in overleggen en besluitvorming mee genomen.
 
 
Voor inhoudelijke vragen ben ik altijd bereikbaar.
 
Groet, Jack Rijlaarsdam namens 
Ongebonden Veehouders van Noord-Holland