Dag- en nachtopvang voor asielzoekers

Wij, ondertekenaars van deze petitie, roepen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Europa, zowel het kabinet als de gemeente Amsterdam op om (uitgeprocedeerde) asielzoekers fatsoenlijke opvang te bieden. De uitspraak is op 10 november gepubliceerd en is te lezen op:  http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Complaints/CC90Merits_en.pdf

Al sinds 2013 leven honderden asielzoekers in erbarmelijke omstandigheden in vluchtgebouwen in Amsterdam Zuid Oost en Nieuw West.

De Raad van Europa zegt in haar uitspraak dat Nederland verantwoordelijk is voor al haar inwoners, inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers, en dat ze deze opvang moet bieden. Het rapport concludeert dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding te geven. Deze basisvoorzieningen zijn niet uitsluitend minimale voorwaarden om te overleven maar zijn ook nodig om de menselijke waardigheid te beschermen. Het is voor ons onbegrijpelijk waarom onze overheid deze mensen aan hun lot over laat. Mogelijk wil de overheid deze mensen hen op deze manier onder druk zetten zodat ze terugkeren naar hun land van herkomst. Laten we niet vergeten dat asielzoekers uit derde wereldlanden komen van wie velen met gevaar voor eigen leven gevlucht zijn naar Europa.

 

Wij betreuren dat Nederland het hanvest schendt en daarmee schade toebrengt aan onze internationale positie. Den Haag is immers de hoofdstad van het ‘internationaal recht’ en dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

De verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft niet geholpen om deze schade te beperken. Hierin staat dat staatssecretaris Fred Teeven het oordeel niet direct overneemt en wacht tot het Europese Comité van Ministers een besluit neemt. Dit kan in januari zijn maar ook na de winter. Met het oog op de winter zou het inhumaan zijn deze asielzoekers aan hun lot over te laten. De gebouwen, waar ze zonder enige vorm van privacy leven, voldoen aan geen enkele norm; denk aan de brandveiligheid, hygiënische voorschriften of het gevaar voor asbest.

 

Wij roepen het kabinet en de gemeente Amsterdam op om de uitspraak van de Raad van Europa met onmiddelijke ingang te respecteren.  

Dit betekent concreet dat de Nederlandse autoriteiten zorg moeten dragen, zowel vanuit juridisch als moreel oogpunt,  voor al haar inwoners  inclusief asielzoekers al dan niet uitgeprocedeerd.

 

We eisen dan ook dag- en nachtopvang voor asielzoekers in gebouwen die voldoen aan normen gerelateerd aan veiligheid (oa brandveiligheid) en gezondheid (asbest-vrij) van de inwoners als wel alle andere normen die gelden voor gebouwen. Daarnaast moet de overheid, conform de uitspraak, ook zorg dragen voor voedsel en kleding.

 

 

Namens de opstellers van de brief, 


Ozan Turkdogan en Iwan Leeuwin    Neem contact op met de schrijver van de petitie