Artsen en verloskundigen die aantoonbaar spoedhulp verleenden, zouden eenvoudig hun parkeer/verkeersboetes kwijtgescholden moeten kunnen krijgen zonder raadpleging van een rechter.

Wil jij een dokter die eerst netjes verderop parkeert en zijn parkeermuntjes betaalt, alvorens hij naar je toekomt als je haast stikt van pijn?

Er zijn vele situaties in een artsen- of verloskundigenpraktijk, waarbij geen ambu nodig of gewenst is. Denk aan terminale patienten met acute klachten. Of panieksituaties waarbij de arts inschat dat hij beter zelf kan behandelen (wonden/psychiatrie/...). Denk aan een baring die onverwachts begint. En inderdaad, eigen veiligheid en die van anderen moet voorop staan.

In bovenstaande situaties nemen alle artsen/verloskundigen die ik spreek zonder uitzondering het risico op een boete. Ze rijden door rood, parkeren buiten de lijntjes, rijden een paar kilometer te hard, etc. Allemaal voor hun patient. We verwachten niet anders, toch?

Dat de regelgeving zo is dat je beboet wordt, dat snap ik. Het gaat mij om de bezwaarprocedure die geen rekening houdt met de omstandigheden van hulpverleners.

Ons onderbouwde bezwaar op elke boete wordt direct afgewezen. Als je daarna nog bezwaar wil maken, dan mag je je richten aan het OM om het de rechter voor te leggen. Dat kost veel tijd en geld, want inhuren van een vervangende arts is al snel duurder dan de boete. Dus we laten het er maar bij en zo zal er dus niets veranderen... of we proberen in ieder geval iets en starten een petitie.

Als je aan kan tonen dat je uit belang van je functie een patient hebt behandeld met een urgente klacht, dan zou dit eenvoudig kwijtgescholden moeten kunnen worden via de standaard online bezwaarprocedure. 

Wie hiermee eens is vraag ik dit te ondertekenen. Bij voldoende reacties kan ik dit aanbieden aan de politiek of wellicht in de hoedanigheid als LHV bestuurder bij het hoofdbestuur of de minister.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik M den Breejen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...