Anna-Maria moet blijven

Anna-Maria Khmoyan werd 8 jaar geleden geboren in België. Haar ouders komen uit Armenië, waar ze 10 jaar geleden gevlucht zijn. Haar zusje Sara is 2 jaar. Het zijn dankbare, beleefde, hardwerkende en zeer plichtbewuste mensen, die niemand tot last willen zijn en er alles aan doen om hun kinderen een mooie toekomst te geven.

In tegenstelling tot vele Armeense gezinnen die indertijd geregulariseerd zijn, zijn ze er niet in geslaagd aan een verblijfsvergunning te geraken. Dinsdag 8 januari werden ze 's morgens uit hun bed gelicht en afgevoerd naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Ze zitten daar opgesloten - met beperkte mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren - te wachten op het verdict om al dan niet gerepatrieerd te worden...

Wij voeren actie om dit aan te klagen!

1° Kinderen sluit men niet op! België schendt met deze praktijk de Rechten van de Mens en is hier reeds meermaals voor veroordeeld. Wij eisen dus dat ze ONMIDDELLIJK vrijgelaten worden.

2° Anna-Maria heeft veel vriendjes en vriendinnetjes hier op school, de Reuzenpoort in Borgerhout. Ze is volop bezig haar leefwereld in Antwerpen op te bouwen. Ze is een verstandig meisje, maar kampt met een taalontwikkelingsstoornis. Ze beheerst het Nederlands, maar heeft logopedie nodig om op school mee te kunnen. Meer nog dan voor een ander kind zou het voor haar een bijna onmogelijke opgave zijn zich te moeten integreren in een voor haar vreemd land! Ze spreekt ook amper een woord Armeens! Daarom vragen we met aandrang dat Anna-Maria en haar familie NIET gerepatrieerd worden naar Armenië

Teken daarom deze petitie!

 Juf Sofie aan het woord