Gemeente Overbetuwe: Afval scheiden ja! €4,76 per vuilniszak NEE!

Wij willen graag een klacht indienen tegen de beslissing met betrekking tot de afvaltarieven van 2020.

Wij zijn het niet eens met de verhoging van de afvaltarieven voor 2020. Een procentuele verhoging van ruim 65%. Dat afvalverwerking duurder is geworden, kunnen we begrijpen en dat we met z'n allen ons best moeten doen om zo goed en zo veel mogelijk afval te scheiden, begrijpen we ook, maar een procentuele verhoging van ruim 65% kunnen we daarentegen niet begrijpen. Met zo'n enorme verhoging zien we straks alleen maar meer zwerfafval ontstaan binnen onze gemeente waardoor het woonplezier in de gemeente Overbetuwe er onder te lijden zal hebben. Daarnaast achten we de kans groot dat het scheiden van afval juist minder goed zal verlopen doordat restafval vaker tussen oud papier, pmd of gft terecht zal komen. 
Naast dat er de procentuele verhoging is van ruim 65%, is er ook een groot verschil tussen wat huishoudens met een grijze container moeten betalen ten opzichte van huishoudens die verplicht gebruik moeten maken van de ondergrondse container. Ook is er een groot verschil in de afvaltarieven van omringende gemeentes. 

Wij hebben de wethouder benaderd en zouden graag in gesprek gaan om bovenstaande klacht te bespreken en de verzamelde handtekeningen aan te bieden. Met jullie steun staan we sterker!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Janneke de Wolf toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...