Aftreden Surinaamse president

IMG-20220128-WA00291.jpg 

Namens alle broeders zusters kinderen en vrienden van Suriname in de diaspora. 

Sinds het aantreden van regering Santhoki, zijn de leef omstandigheden minstens 4x verslechtert. De criminaliteit slaat als een virus om zich heen, net als het aantal zelfmoorden en de armoede die aanzienlijk stijgende lijnen aantonen. Familie drama's en huiselijk geweld, en etnische verdeeldheid is in alle lagen van de bevolking voelbaar, en word gevoedt door de regende macht. Mensenrechten worden hardnekkig onderdrukt, terwijl corruptie een sterke groei maakt. Bewezen is, dat er nog nooit in de geschiedenis er zo slecht beleid gevoert. Nog nooit kregen wij in Nederland zoveel telefoontjes met huilende familie leden. Nog nooit werd er op zo een grote schaal friends and family beleid gevoerd. En nog nooit hebben wij gezien dat deze signalen zo hard genegeerd werden zoals dat vandaag de dag aan de orde is. Dwangmatige vaccinaties, machtsmisbruik door mensen in dienst van de overheid. Langdurige lockdowns, maar ook kinderen kunnen al 2 jaar niet fatsoenlijk naar school, gezinnen die niet rond kunnen komen door hoge winkelprijzen. Familie drama's, en huiselikkgewel, Smaad & laster jegens politieke tegenstanders of klokkenluiders, talloze false beloftes, onverantwoord gebruik maken van staatsgelden en dat notabene in tijden van een zware crisis, grootschalig uitverkoop van ons land, angstzaaierij en het land duwen richting recolonisatie verdeeldheid of sterker nog een burgeroorlog.en dan nog hebben we nog niet gesproken over de ruim 1260 doden in 19 regeer maanden sinds het aantreden van deze President. Dit is nog maar het topje van de ijsberg in nog geen 2 jaar tijd. 

Maar, wie zijn mond opentrekt word monddood gemaakt of uitgeschakeld. En Nederland? Die kijkt gewoon de andere kant op, terwijl het land steeds meer uit handen lijkt te glijden van de oorspronkelijke en rechtmatige eigenaren van het land namelijk de inheemsen bewoners van dit land en daarmee ook direct de van origine uit africa afkomstige broeders waar zij een bloedbroederschap mee aangingen. Tijdens de strijd tegen slavernij. 

(bronvermelding : Dagelijkse berichtgevingen, Google) 

 

Wij: Surinamers in de diaspora van Suriname maar ook de Surinaamse bevolking en de mensen met een enige vorm en/of bintenis met Suriname , gaan niet langer toekijken hoe ons land de afgrond in glijd terwijl de rijken rijker worden en de armen verarmen. Wij gaan niet langer toekijken hoe onze mede Surinamers verhongeren, leiden of het leven laten door het bewind van deze regering. Wij vragen u als ambassadeur namens de Surinaamse gemeenschap in Nederland om al deze voor genoemde punten aan te kaarten bij zowel de Nederlandse als de Surinaamse regering om licht op deze situatie te laten schijnen namens de Surinaamse gemeenschap in de diaspora. Het is namelijk opvallend dat Nederland er altijd snel bij is als het gaat om Surinaamse politieke aangelegenheden, maar nu het noodlot toeslaat steken zij wederom hun kop in het zand. Dat is slechts wat wij vragen, wat wij eisen is dat de president in Suriname per direct zijn funktie neerlegt en herverkiezingen instelt binnen 2 maanden na het overhandigen van deze petitie. En we vragen de regering 2 weken na overhandigen op een schriftelijke reaktie. Wij hopen dat u als ambassadeur uw functie en deze opdracht serieus en zorgvuldig zal vervullen, en de boodschap zal overdragen naar de hogere orde in Suriname. Mochten onze signalen niet serieus genomen worden dan gaan wij andere dwangmiddelen toepassen bijvoorbeeld via het Nederlandse kabinet. 

 


Gregory Wijngart (Oprichter Sons of Slaves)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Gregory Wijngart (Oprichter Sons of Slaves) alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...