Aftreden kabinet rutte 4

Wij zijn van mening dat het huidige kabinet op heel veel vlakken faalt. 

Kijk naar het falende beleid dat gevoerd wordt tegen de boeren. En helaas zijn de boeren niet de enige sector die door dit kabinet getroffen wordt. 

Het huidige kabinet moet aftreden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Elianne om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...