>> Aftreden huidige kabinet <<

Oproep aan het Nederlandse volk !

Als U het ook oneens bent met het huidige "anti-eigen bevolking" beleid, laat dan nu Uw stem horen !

En eis ook het aftreden van het huidige kabinet door vroegtijdige verkiezingen te eisen !

Deze petitie is een democratisch en geweldloos protest tegen het huidige beleid van ons kabinet !

 

Wij eisen het aftreden van het huidige kabinet om de volgende reden:

 

1. Het doen van valse verkiezings beloften aan het volk zo'n 7 jaar geleden, het volk / kiezers te hebben voorgelogen, bedrogen en bestolen.

2. Het verkwanselen van ONZE Nederlandse cultuur, normen & waarden, wetten en gebruiken.

3. Het volk het ontnemen van goede zieken en ouderen verzorging.

4. Het niet oplossen van de stijgende werkloosheid.

5. Het niet oplossen van de groeiende armoede onder de Nederlandse autochtone bevolking.

6. Het niet oplossen van het huisvesting probleem onder de Nederlandse autochtone bevolking.

7. Het falende asiel en immigratie beleid.

8. Het in gevaar brengen van de Nederlandse autochtone bevolking.

9. Het bevorderen van de Islamitisering van ONS land.

10. Het totaal negeren en achterstellen van de Nederlandse autochtone bevolking.

STOP RUTTE II !!! 


Walter Hendriks / F. van Santen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Walter Hendriks / F. van Santen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...