Afschaffing verplichte master opleiding voor geriatriefysiotherapeuten voor 2025

Om per 1 januari 2025 in aanmerking te komen voor herregistratie als geriatrie fysiotherapie vervalt de eis tot het volgen van een masteropleiding geriatrie fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeuten die op dit moment zijn opgenomen in het kwaliteitsregister geriatriefysiotherapie blijven na 2025 in het kwaliteitsregister.

Dit zijn de Argumenten

Verplichting

  • Andere specialistenverenigingen (manueel therapeuten, kinder-bekken en orofaciaal fysiotherapeuten) hebben geen verplichtingen, maar laten door natuurlijk beloop de beroepsgroep naar master overgaan.

 

  • Leden moeten een master doen om geregistreerd te blijven, niet omdat zij zich willen specialiseren. Er is geen sprake van intrinsieke motivatie.

 

  • Een verplichte master opleiding ontneemt erkenning van jarenlange ervaring die opgebouwd is in de praktijk.
  • De waarde van jarenlange ervaring van de huidige niet-master geriatriefysiotherapeuten wordt weggevaagd en de dominante focus ligt op kennis. Wanneer er een wetenschappelijke eis wordt gesteld moet dit ook wetenschappelijk onderbouwd worden. Er is geen bewijs dat master geriatriefysiotherapeuten betere behandelaren zijn dan niet master- geregistreerde fysiotherapeuten met jarenlange ervaring.

 

Scholingsmogelijkheden

  • De verkorte master opleidingen in Utrecht en Breda worden niet op eenduidige wijze aangeboden. Zowel kosten, tijdsduur en tijdsinvestering zijn verschillend 

Kosten

  • Het specialisme master geriatriefysiotherapie heeft geen hogere prestatievergoeding en de master zou je dus nooit terugverdienen.

 

  • De tarieven zijn sinds het besluit om de verplichting in te voeren nauwelijks gestegen.

 

  • Het volgen van de master betekent ook verlies van inkomsten vanwege het niet kunnen werken, reiskosten en overige kosten, wat de totale kosten van de master nog veel hoger maken. Niet iedereen heeft de financiële middelen. Dit mag geen rol spelen in de bevoegdheid en registratie als geriatriefysiotherapeut.

 

Beroepsverenigingen

  • Keurmerk Fysiotherapie maakt geen onderscheid en daar behoud je wel de geriatrie registratie als er tussentijds wijzigingen worden aangebracht. Het keurmerk is daarnaast ook nog eens goedkoper.

 

  • Kleine beroepsgroep (ongeveer 400 geriatriefysiotherapeuten), opleidingsplaatsen zitten niet vol en met de aankomende vergrijzing hebben we alle deskundige, ervaren en betrokken geriatriefysiotherapeuten in de praktijk hard nodig.

 

 

Daarom starten wij Maarten Kok, Marijke Janssen en Frederieke Kortstee deze petitie.

Afschaffing verplichte master opleiding voor geriatrie fysiotherapie

Met deze petitie kunnen we in ieder geval duidelijk maken hoeveel fysiotherapie-leden het op de agenda willen zetten van de algemene ledenvergadering van NVFG en tegen de verplichting van het master zijn.

We hopen dat ook leden die reeds master zijn of per 2025 sowieso geen lid meer zijn (bijv. pensioen), het initiatief willen steunen.

 

 


Maarten Kok, Marijke Janssen, Frederieke Kortstee    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Maarten Kok, Marijke Janssen, Frederieke Kortstee alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...