ADEM VOOR ADEGEM

ademvoor_adegem1.JPG

 

ADEM VOOR ADEGEM!

Als geboren en getogen Adegemnaar start ik de actie ‘Adem voor Adegem’. De oude voetbalterreinen van VK Adegem zouden een mooie groene long worden, maar het huidige gemeentebestuur van Maldegem wil de gronden weer verkopen. Uit een artikel verschenen in de pers blijkt dat het huidig gemeentebestuur een bestemmingswijziging wenst door te voeren op de site. Het recreatiegebied zal ingeruild worden voor woongebied. Wellicht zullen die twee hectare dan volgebouwd worden, en komt er een nieuwe verkaveling. Dit lijkt me geen juiste beleidsbeslissing, en dus start ik op www.ademvooradegem.be een online petitie.

Even terug in de tijd.

Van 2019 tot begin 2022 was ik voor Open Vld schepen in Maldegem. Onder ons beleid kon de gemeente Maldegem de gronden van VK Adegem kopen. Sinds de fusie tussen de voetbalclubs van Maldegem en Adegem, werd het voetbalterrein toch niet meer gebruikt. Eigenlijk waren de gronden twee miljoen euro waard, maar uiteindelijk konden we de gronden voor ‘amper’ 751.000 euro verwerven. Een topopportuniteit voor onze gemeente.We zouden van de twee hectare oude voetbalvelden een mooie groene long voor Adegem maken. Een plaats midden in het groen om te onthaasten.
Waar mensen kunnen sporten en wandelen. We zouden er bankjes zetten, groen aanplanten, picknickplaatsen inrichten. Maar ook op sportief vlak zijn er talloze mogelijkheden zoals een Finse piste, een mini-voetbalterrein, een basketveld, een bmx-parcours. En wat blijkt nu? De nieuwe meerderheid van CD&V, N-VA en Groen vegen die plannen van tafel. De gronden zouden zelfs weer verkocht worden. Wat denk je dat het resultaat zal zijn? Een ontwikkelaar gaat die opkopen en daar een verkaveling plannen. Maar zowel de huidige als toekomstige generaties die in Adegem wonen, hebben net nood aan open ruimte en groene zones.
De speelpleinwerking en het verenigingsleven hebben al hun stek in de Zandakkers. Er is ook de site van Den Hoogen Pad, maar die wordt binnenkort kleiner. De school heeft bouwplannen en zal dus een groot stuk van de open ruimte innemen. En dus rest nog enkel het oude voetbalterrein. Dat moet absoluut een groene open ruimte blijven. Het gebied ligt pal naast de instelling De Vierklaver. Voor hun bewoners zou dat een prachtige ‘nieuwe tuin’ betekenen, waar ze kunnen wandelen en ontspannen. In de wijk rond de voetbalvelden wonen meer dan 400 gezinnen. Ook die mensen hebben nood aan een groene long in hun buurt. Laat die kans niet verloren gaan!

Nood aan visie.

Ik vind dat Adegem dringend nood heeft aan een totaalplan. Het was destijds ook de bedoeling om het bos naast Den Hoogen Pad te verwerven en dat open te stellen voor iedereen. Er lag ook 50.000 euro aan de kant voor een omnisportveld aan de site Den Hoogen Pad in Adegem. En op termijn zou ook het oude skatepark onder handen genomen worden, zodat Adegem naast Maldegem zijn eigen
skatestek kan behouden. Maar waar zijn al die plannen naartoe? Als het gemeentebestuur nu ook nog het mooie plan voor de groene long van de oude voetbalterreinen gaat schrappen, dan blijft er helemaal niets meer over. Adegem heeft nood aan een visie op lange termijn. Politici moeten dringend eens reflecteren over hoe ze hun gemeente binnen vijftig jaar zien, en niet enkel hoe ze het vandaag en morgen willen. Maar daar heb je een visie voor nodig en die is er vandaag jammergenoeg niet. Door het huidig bestuur, toen nog in de oppositie, werd in Reesinghe geraakt aan de privé-eigendommen van verschillende eigenaars om te vermijden dat er zou worden gebouwd. Er werd opdracht gegeven voor een bestemminswijziging van die gronden (van woongebied naar agrarisch gebied). En een mooi, centraal gelegen, onthaastingsplek die op de locatie van het voetbalterrein in Adegem kan komen, wordt dan weer opgeofferd voor bouwstenen. Het huidig gemeentebestuur laat niet openlijk in haar kaarten kijken, maar wil een bestemmingswijziging doorvoeren van recreatie naar wonen. Wie krijgt dat eigenlijk nog uitgelegd? 

Begrijp me niet verkeerd, persoonlijk ben ik geen tegenstander van het ontwikkelen van bouwgrond, mits dit kadert in de huidige (en toekomstige) normen en behoeften van de maatschappij.

Met de online petitie op www.ademvooradegem.be hoop ik enerzijds dat de Maldegemnaars, in het bijzonder de inwoners van Adegem, inspraak krijgen over de invulling van deze site en dat anderzijds de ogen van de beleidsmakers in Maldegem open gaan. Laten we de groene long aan het oude voetbalterrein redden!

Glenn Longeville 

 GlennLongeville1_(1)1.JPG

 

vk_adegem.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Glenn Longeville alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...