Aanpassing verkeerssituatie Robert Kochstraat

Wat is er aan de hand?

Op 19 september is de oude Robert Kochstraat afgesloten en is de nieuwe Robert Kochstraat geopend. Dit heeft geleid tot een zeer onveilige verkeerssituatie met bovendien heel veel overlast voor de bewoners. Alhoewel de nieuwe Robert Kochstraat is ontworpen als een 30 km/uur weg, wat inhoudt dat er vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer zou moeten rijden, wordt deze nu gebruikt als de hoofdzakelijke toegangsweg naar Badhoevedorp. Hierdoor rijden er grote aantallen auto’s, bussen, vracht- en bouwverkeer door de straat, vaak met hoge snelheden. Deze verkeerssituatie is volkomen onacceptabel en heeft tot heel veel zorgen, onvrede en boosheid geleid onder zowel de bewoners van de Robert Kochstraat als de andere bewoners van Badhoevedorp. Er moeten dus op korte termijn aanpassingen aan het verkeersplan komen.

Wat willen we?

- Geen bussen, vrachtwagens of bouwverkeer in de straat.

- Verminderen van het aantal auto’s dat door de straat rijdt. Met name de piekbelastingen moeten drastisch verminderd worden.

- Een veilige straat waar we zonder gevaar door heen kunnen fietsen en zonder angst onze kinderen kunnen laten spelen.

- Betere levenskwaliteit door minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit.

- Verbetering van de toegang tot Badhoevedorp door uitbreiding van het aantal toegangswegen. De Schipholweg is hier bij uitstek geschikt voor.


Robert Kochstraat - Badhoevedorp    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Robert Kochstraat - Badhoevedorp om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...