aanklacht tegen de overheid wegens uitbuiting

OPENBARE AANKLACHT TEGEN DE OVERHEID

 

1) Waarom geeft de staat het monopolie op de fiat-geldcreatie uit het niets aan een kartel van private banken en onderwerpt zij op die manier de bevolking aan de woekeruitbuiting door die banken?

2) Waarom weigert de overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen en zelf in de geldcreatie te voorzien, waardoor zij heden geld leent bij deze private banken en daar interest op betaalt waardoor de bevolking nogmaals onderworpen wordt aan de woekeruitbuiting door die banken?

3) Waarom laat de overheid het vorderen van interest toe, als onomstotelijk wiskundig bewezen kan worden dat elke vorm van interest leidt tot exponentiële groei, waaraan de reële economie niet kan voldoen en op die manier mens en wereld verwoest?

4) Waarom laat de overheid het vorderen van interest toe, als onomstotelijk kan aangetoond worden dat dit leidt tot een structurele en systematische geldstroom van de bevolking naar de woekerende kapitaalverschaffer en verplicht zij de armen de rijkdom van de rijken te betalen en onderwerpt zij de bevolking aan grootschalige uitbuiting?

5) Samengevat, waarom helpt de overheid mee aan de uitbouw van dit antisociale, parasitaire, destructieve en sowieso onhoudbare systeem?

Het antwoord ten gevolge van deze vragen, kan enkel betekenen dat wij, de bevolking, ons heden verplicht zien klacht neer te leggen tegen deze overheid voor grove nalatigheid en medewerking met de georganiseerde misdaad die mens en wereld verwoest.