Aanklacht tegen Abou Jahjah en Movement X

Beste vrienden,

Vorige week noemde een van de woordvoerders van Movement X alle Vlamingen pedofielen.
Movement X de beweging van Abou Jahjah kwamt toen op straat om enkele omstreden uitspraken van Bart De Wever.

De uitspraak van deze persoon werden gemaakt ten overstaande van de verzamelde pers, en de politiemensen die deze verboden demonstratie wilde ontbinden.

Deze uitspraak is sowieso omstreden vanwege de origine van deze man, als wel vanwege de religie dat deze man aanhangt.
We willen daarom oproepen om massaal klacht in te dienen tegen Movement X, wegens smaad en eerroof.
Wij dienen ook persoonlijk klacht in tegen de woordvoerder die toen aan het woord was, als tegen Abou Jahjah die deze demonstratie leidde.

Indien deze petitie 1000 handtekeningen heeft, zal er een aanklacht worden opgesteld tegen de woordvoerder van Movement X, tegen Movement X en tegen Abou Jahjah.
Deze klacht wordt openbaar gemaakt, en er wordt een lijst met politiebureau's doorgegeven waar deze klacht kan worden ingediend.

Gunther

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Gunther Vleminx om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...