Aangifte Glasdeclaratie

Voormalig burgemeester van Schiedam, Mevrouw Verver heeft in 2008 € 6277,96
ontvangen van de gemeente Schiedam middels een declaratieformulier. Dit bedrag
zou door haar besteed zijn aan veiligheidsglas voor haar woning.

Op 25 september 2013 heeft de rechtbank bepaald dat zij de factuur nooit
heeft voldaan en dit alsnog moet doen. Tijdens de rechtszitting heeft Mevrouw
Verver verklaard dat, niet zij, maar de Gemeente Schiedam het bedrag aan de
aannemer had moeten voldoen.

Op basis van deze verklaring en het feit dat er geen betalingsbewijs is
bijgevoegd bij het declaratie-formulier, had men het declaratieformulier niet
mogen tekenen en had het bedrag niet aan Mevrouw Verver mogen worden
uitgekeerd.

Verschillende partijen zien nu genoeg reden de gemeente aangifte te laten
doen tegen de drie ondertekenaars van het declaratieformulier en zullen uw
handtekening aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Schiedam tijdens de raadsvergadering van 14 oktober 2013.

Declaratie