AAFisc - Polyvalentie

 

Mijnheer de Minister,

Dames en heren parlementsleden,  

 

Als ambtenaar van de FOD Financiën-Administratie Fiscaliteit, betreur ik de situatie binnen mijn administratie, en wil ik U daar ook van op de hoogte brengen.

Een voorbeeld: wegens het personeelsgebrek, heeft het management besloten een polyvalentie op te leggen binnen de AAFisc, niet van de diensten, maar wel degelijk individueel per medewerker. Dit betekent kennis van PB, BTW, VenB, RPB voor iedere individuele medewerker.

Deze polyvalentie is problematisch voor de meerderheid van het personeel (onvoldoende en onaangepaste vormingen, geloofwaardigheidsverlies bij controles, stress, frustraties en uiteindelijk demotivering) en dit zal ongetwijfeld resulteren in minder fiscale ontvangsten.

Gespecialiseerde medewerkers zijn noodzakelijk binnen de FOD Financien om kwalititatieve controles te waarborgen ten opzichte van een steeds verder gespecialiseerde privésector. De strijd tegen fiscale fraude en correcte heffingen hangen hiervan af.

 

Bijgevolg verzoek ik U Uw verantwoordelijkheid op te nemen en alle noodzakelijke maatregelen te overwegen, opdat:  

  • De getalsterkte van AA Fisc wordt opgevoerd en iedere vertrekkende ambtenaar vervangen wordt;
  • Wervingen correct over beide sectoren (DB en BTW) worden verdeeld;
  • Polyvalente diensten kunnen zowel BTW als directe belastingen behandelen, maar de medewerkers kunnen slechts in één van beiden gespecialiseerd blijven. Dit mits een gepaste basisopleiding in de andere materie, die hen in staat stelt om verbanden te leggen bij het behandelen van een dossier tijdens een controle en om bepaalde elementaire rechtzettingen te kunnen doen;
  • Voor de controlediensten de werklast wordt bepaald in functie van de samenstelling van elke dienst. De verdeling van dossiers ook op die basis onder het beschikbare personeel gebeurt, wel rekening houdende met hun capaciteiten;
  • De controleambtenaren een grotere vrijheid krijgen bij de selectie van de te controleren dossiers.
  • De Overheid, op een snelle en gestructureerde manier, fiscale loopbaanexamens organiseert.
  • Een degelijke permanente vorming van de personeelsleden wordt gegeven  

 

Aarzel niet om meer informatie te raadplegen op volgende syndicale websites:  

http://www.nuod-financien.be/

https://openbarediensten.acv-online.be

http://www.vsoa.eu  / http://www.vsoa-fin.eu

https://www.facebook.com/acodfinancien/

 

Link voor de franstalige petitie : https://www.petitions24.net/agfisc_-_polyvalence

 

 


Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de FOD Financiën    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de FOD Financiën om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...