Burgerparticipatie Gent 2017

Neem contact op met de schrijver van de petitie

BEZWAARSCHRIFT tegen bouwaanvraag BRAVOKO

2014-11-30 13:29:49

Beste stadsgenieters,

Het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag m.b.t. de werken in de Brabantdam, Vogelmarkt en Kouter is gestart op 5.11.2014 en eindigt op 5.12.2014. Tot dan kunnen er bezwaarschriften ingediend worden. Uit de studie van de plannen en het dossier blijkt dat er heel wat wettelijke bepalingen geschonden worden en dat het project afbreuk doet aan de veiligheid van de bewoners, bezoekers, wandelaars en  fietsers; dat de historische en esthetische waarde van de straat geschonden wordt; dat de regels inzake de goede ruimtelijke ordening worden geschonden zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de principes van het Gents bestuursakkoord, het STOP-decreet (voorrang aan Stappers en Trappers dan pas Openbaar vervoer en Personen wagens), de verschillende richtlijnen van de overheid inzake de aanpak van het openbaar domein, het Integraal Plan Openbaar Domein stad Gent, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan Gent, de Europese Richtlijn Milieu Effect Rapportage en het Milieu Effect Rapportage decreet en meerdere beginselen van behoorlijk bestuur en dat het fijn stof gehalte in de straat zal toenemen.

Er is een juridisch bezwaarschrift (80 pg’s) voorbereid waarin deze bezwaren juridisch worden uiteengezet door Mr. Cnudde.

-        Het bezwaarschrift betreft een juridische argumentatie algeheel conform de inhoud van onze ‘open brief’ zie http://vooreenbetergent.be/pdf/OpenBrief.pdf

-          Tevens omvat dit bezwaarschrift alle argumenten van de analyse van het Bravoko – project vervat in http://vooreenbetergent.be/#page6

-          Ook de juridisch technische vertaling van de overtredingen eigen de bouwaanvraag Bravoko zijn deel van het bezwaarschrift.

Indien u dit bezwaarschrift wenst te onderschrijven, volstaat het dat u uw NAAM en ADRES doormailt naar : griet.cnudde@skynet.be of dirk.coopman@skynet.be of burgerparticipatie.gent@skynet.be

Gelieve in uw mail te vermelden dat u het bezwaarschrift mee wenst te onderschrijven. Deelname is GRATIS. Wij zorgen voor de verzending van het bezwaarschrift. 

-          U kan hiervan per mail een kopie bekomen indien u dat wenst.

-          Het bezwaarschrift staat vanaf 1 december  op onze website www.vooreenbetergent.be onder de rubriek downloads.

OPGELET : uw mail moet ons TEN LAATSTE woensdagavond 3 december 2014 bereiken. Uw naam wordt dan toegevoegd aan het bezwaarschrift.

Voorbeeld van mail:

Wij onderschrijven bezwaarschrift

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Vriendelijke groeten,

Het ‘Voor een beter Gent’ team

&

‘Burgerparticipatie Gent 2017’


Dirk Coopman

Burgerparticipatie Gent 2017 nu met eigen website: 'Voor een beter Gent'

2014-09-17 13:29:54

Beste,

1. Stad Gent heeft ons officieel gemeld dat het BRAVOKO project nog niet werd ingediend aan de vergunning verlenende instanties. Op citaat: 'Het dossier wordt eerstdaags doorgestuurd naar RWO. Wij zullen het echter nadien terug ontvangen voor advies en om een openbaar onderzoek op te starten. Als de startdatum van het openbaar onderzoek gekend is, zal ik u hierover inlichten.' 

Dat er een planning werd opgemaakt voorafgaand aan een openbaar onderzoek én voorafgaand aan een Milieu Effecten Rapportage (MER plicht) én voorafgaand aan een goedkeuring maakt dat de aangekondigde officiële planning dramatisch voorbarig was. Dat meerdere winkeliers ondertussen hun huur op basis van deze planning hebben opgezegd is daar een gevolg van. Men heeft namelijk geen zin in werken die zoals aangekondigd drie jaar zullen duren waarbij finaal een erg mager resultaat wordt bekomen t.t.z. louter de heraanleg van wat reeds op gecontesteerde wijze bestaat. Feit is dat het helemaal niet zeker is dat er in de eerste maanden ook maar iets zal gebeuren omdat de procedures hun tijd vergen en er actueel nog steeds geen enkel plan werd ingediend laat staan goedgekeurd na openbaar onderzoek én na opmaak én evaluatie van een Milieu-Effecten-Rapport.  Dat de procedure tot een goedkeuring nog moeten opgestart worden is er de oorzaak van dat de aangereikte planning uiterst voorbarig was. De planning lijkt hier de amateuristische kwaliteiten te participeren van het zgn. BRAVOKO project. Temeer omdat de gegronde bezwaren zo voorspelbaar waren gezien de uiterst geringe kwaliteit en gevaren inherent aan het BRAVOKO project.  Immers een dubbel tramspoor aanleggen in een objectief te smalle winkelstraat waardoor fietsers onverminderd het voetpad opgejaagd zullen worden is geen passende oplossing voor een winkelstraat of een stadscentrum met o.a. vele duizenden fietsende studenten. Het bewust organiseren van gevaarlijke verkeerssituaties kan dan ook aanleiding geven tot een rechterlijk verbod op de uitvoering van het BRAVOKO project. Waarna een ander plan opgemaakt dient te worden. Wij menen dat men beter vroeg dan laat met een ander plan aanvang maakt. Dat het BRAVOKO project gelijktijdig een achterhaalde visie bezit ten aanzien van de verwachtingen van een hedendaagse stad komt daar nog bij waardoor een afwijzing van het plan en bijgevolg andere mogelijkheden nog overwogen moeten worden. 

2. Waarom het Bravoko project een slecht en ongeïnspireerd project is, en hoe het wel beter kan hebben we samengevat in een website met de naam: 'Voor een beter Gent' zie daartoe www.vooreenbetergent.be

3. 'Burgerparticipatie Gent 2017' heeft een website aangemaakt die zo aanschouwelijker de inhoud van haar 'Open Brief' aanreikt. De handtekeningen en informatie op de site petitie24.com zijn gelinkt aan de site www.vooreenbetergent.be die ongewijzigd zowel de 'Open Brief' als het BRAVOKO project omvat en beider voorstellen duidelijk consulteerbaar aanreikt.

Als je al  hebt ondertekend op http://www.petities24.com/burgerparticipatie_gent_2017 moet je dat dus niet meer doen op .

4. Mochten de fotorealistische toekomstbeelden van 'Voor een beter Gent' je dermate overtuigen dat je ze dichter wilt brengen bij een toekomstige werkelijkheid, stuur dan onderstaande link door naar gelijkgezinden met vraag om de petitie te tekenen:

Algemene info: www.vooreenbetergent.be

De petitie: 

5. Vanzelfsprekend zijn we sterk geïnteresseerd in je participatieve ideeën en commentaren, stuur ze naar:

            ofwel: dirk.coopman@skynet.be

            ofwel: schrijf ze in het commentaar vakje op

            ofwel: https://www.facebook.com/vooreenbetergent

 

Met vriendelijke groeten,

Dirk Coopman

 

Voor, burgerparticipatie Gent 2017


Dirk Coopman

stand van zaken

2014-08-16 13:36:23

Beste Burgerparticipatie vrienden,

Graag krijgen wij uw emailadres via dirk.coopman@skynet.be zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de evolutie van het dossier.

 

Vriendelijke groeten


Dirk CoopmanDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.