leuvenrechtdoor

Neem contact op met de schrijver van de petitie

LEUVEN RECHTDOOR ROUTE GESCHRAPT

2015-06-24 21:41:05
Beste sympathisanten,

 

 

We zijn verheugd te kunnen melden dat de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor geschrapt wordt.


 

Wel heeft Belgocontrol tot maart 2016 nodig om de historische vliegroute terug in gebruik te nemen.

Even geduld dus.

 

We blijven het dossier verder opvolgen zodat een meer billijke spreiding van de lawaaihinder

daadwerkelijk gerealiseerd wordt en blijft. Maar ons eerste doel is alvast bereikt.

 

We willen vooral u nog bedanken! Jullie massale bereidheid om de petitie te tekenen;

de interesse voor de informatie-avond; de opkomst voor de fietsprotesttocht; de reacties en steun

op onze facebookpagina,... het heeft veel indruk gemaakt op de beleidsverantwoordelijken.

We willen ook de burgemeesters, schepenen en politici van de gemeenten onder de vliegroute

Leuven Rechtdoor bedanken die het dossier ter harte hebben genomen en die de levenskwaliteit

van de vele bewoners in onze regio verdedigd hebben.

Leuven Rechtdoor

Renovatiewerken luchthaven.

2015-04-28 18:17:05
Beste,
 
De komende zomermaanden zijn er belangrijke werken op baan 25L / 07R van de luchthaven.
Dat heeft zijn gevolgen voor de lawaaioverlast in onze regio.
Daarom willen we dit verduidelijken.
 
De werken duren van 27 mei tot 15 augustus.
 
Bij westenwind (zie figuur):
    - Baan 25L kan niet gebruikt worden. Alle vliegtuigen landen op baan 25R en 19
      Het gevolg is dat gemeenten als Veltem, Winksele, Wijgmaal, Rotselaar, Wezemaal, ... geen dalende vliegtuigen over zich heen krijgen.
      Het gevolg is ook dat gemeenten als Wespelaar, Haacht, Werchter, Tremelo,... meer dalende vliegtuigen over zich heen krijgen
 
Bij oostenwind (zie figuur):
    - Baan 07R kan niet gebruikt worden. De vliegtuigen vertrekken van baan 07L en van baan 01.
      Het gevolg is dat gemeenten als Veltem, Winksele en Wijgmaal geen stijgende vliegtuigen over zich heen krijgen (althans niet rechtstreeks vanop banen 07)
      Het gevolg is ook dat gemeenten als Buken en Wespelaar,... meer stijgende vliegtuigen over zich heen krijgen.
 
Dit zijn maar de hoofdlijnen. Wie meer details wil weten kan de berichtgeving van Brussels Airport lezen: http://www.brusselsairport.be/nl/mediaroom/news/56446/ 
Belangrijk: deze wijzigingen zijn maar tijdelijk! Wie veranderingen opmerkt in het luchtruim moet niet denken dat Leuven Rechtdoor is afgeschaft
of dat er aan gesleuteld is. Vanaf zowat half augustus krijgen we opnieuw de bijkomende overlast van de nieuwe Leuven Rechtdoor route over ons hoofd.
Het is maar als we voldoende laten horen dat deze route weg moet, dat ze ook definitief zal geschrapt worden.
 
 
Vriendelijke groeten
 
 
vzw Leuven Rechtdoor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leuven Rechtdoor

klacht neerleggen

2015-04-16 18:41:31

Beste

 U hebt het al gemerkt, oostenwind en vliegtuigroute Leuven Rechtdoor geeft weer het beste van zichzelf, en de komende dagen is er geen verbetering te verwachten...
Klacht indienen bij www.airportmediation.be, laat u horen bij uw lokale politieke vertegenwoordigers en schrijf/mail uw gemeentebestuur om duidelijk te maken dat u deze concentratie niet aanvaardt.

 


Leuven Rechtdoor

GROTE FIETSACTIE

2015-04-06 13:22:20

Beste sympathisanten,

Met zijn allen zaten we de voorbije wintermaanden vaak binnen en met de vele westenwinden leek

het soms alsof de vliegroute Leuven Rechtdoor verdwenen was. Helaas, zoals je afgelopen dagen al

kon merken en in de komende zomer zeker zal vaststellen is die vliegroute er nog steeds van zodra

de noorden- of oostenwind opsteekt. Toch hebben we geen winterslaap gehouden: we zijn politici

blijven contacteren om deze onrechtmatige vliegroute aan te klagen. Niet alleen op lokaal vlak, maar

ook met volksvertegenwoordigers op Vlaams en federaal niveau van verschillende partijen, inclusief

Minister van mobiliteit Galant zelf. Dat zullen we ook in de komende maanden blijven doen, maar we

kunnen daar geen onmiddellijke toezegging van verwachten. Alle regeringspartijen hebben duidelijk

de opdracht gekregen hierover geen standpunt in te nemen tot minister Galant met een volledig plan

komt voor alle vliegroutes van en naar de luchthaven. Alles staat daarbij opnieuw ter discussie, ook

de route Leuven Rechtdoor. Alleen … wanneer Galant met dit nieuwe plan voor de dag komt kan

niemand zeggen.

Gezien er op politiek vlak geen beweging te verwachten is op korte termijn en omdat we druk willen

blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, hebben we ons als vzw Leuven Rechtdoor

aangesloten bij de rechtszaak die de gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot enkele

weken geleden hebben ingediend tegen de Belgische staat. We wensen hier uitdrukkelijk de

gemeenten en lokale politici, die het opnemen voor hun bewoners, te bedanken voor de steun en

goede samenwerking.

We horen je al zuchten: hoe lang gaat die rechtszaak duren? Als we de rechtszaak van Brusselse

gemeenten en actiegroepen als voorbeeld nemen tegen de nieuwe vliegroutes boven Brussel die net

als Leuven Rechtdoor vorig jaar werden ingevoerd, dan was dit een kwestie van maanden. We

hebben er dus goede hoop op dat de Brusselse rechtbank van eerste aanlag ook voor Leuven

Rechtdoor in de komende maanden met een veroordeling komt. Intussen zijn de nieuwe routes

boven Brussel effectief geschrapt en rekenen we op hetzelfde resultaat voor Leuven Rechtdoor.

Maar … zelfs al wordt Leuven Rechtdoor door een gerechtelijke beslissing verboden, dan nog zal een

politieke beslissing doorslaggevend zijn.  Het plan waarmee minister Galant uiteindelijk voor de dag

komt kan Leuven Rechtdoor opnieuw invoeren. Het is dus hoe dan ook essentieel dat we de druk op

de federale beslissingsmakers hoog houden en daarvoor nemen we volgende initiatief:

FIETSACTIE TEGEN LEUVEN RECHTDOOR

Als protest tegen Leuven Rechtdoor houden we op zondag 10 mei een fietstocht onder de nieuwe

vliegroute. Je kan het parcours en een affiche om op te hangen vinden op de website en de facebook

pagina van Leuven Rechtdoor. De fietstocht start om 10u00 bij café Den Axe in Herent en we fietsen

door Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel en Rotselaar over een afstand van ca. 25 km. Als je ons 5 euro

per deelnemer bezorgt bij de start van de fietstocht, dan is dit goed voor een drankje, een pistolet en

de verzekering. We rekenen op jullie aanwezigheid om hiervan een protestactie met ruime

weerklank in media en bij politici te maken.

Verder willen we jullie aanmoedigen om bij de ombudsdienst klacht te blijven neerleggen in geval

van lawaaioverlast:

http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp Je

krijgt zelden antwoord en er lijkt niets mee te gebeuren, maar we merken dat politici deze cijfers wel

degelijk opvragen. We willen jullie ook danken om dit in het voorbije jaar massaal te doen: het aantal

burgers in onze regio dat klacht indiende bij de ombudsdienst van de luchthaven is sinds de invoering

van Leuven Rechtdoor spectaculair toegenomen.

Voor actuele informatie over Leuven Rechtdoor verwijzen graag naar onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/pages/Leuven-Rechtdoor/1406750216274786?fref=ts

Met vriendelijke groeten en graag tot 10 mei,

Bestuur vzw Leuven Rechtdoor


Leuven Rechtdoor

FIETSTOCHT LEUVEN RECHTDOOR

2015-04-06 12:05:46

Beste sympathisanten,

Met zijn allen zaten we de voorbije wintermaanden vaak binnen en met de vele westenwinden leek

het soms alsof de vliegroute Leuven Rechtdoor verdwenen was. Helaas, zoals je afgelopen dagen al

kon merken en in de komende zomer zeker zal vaststellen is die vliegroute er nog steeds van zodra

de noorden- of oostenwind opsteekt. Toch hebben we geen winterslaap gehouden: we zijn politici

blijven contacteren om deze onrechtmatige vliegroute aan te klagen. Niet alleen op lokaal vlak, maar

ook met volksvertegenwoordigers op Vlaams en federaal niveau van verschillende partijen, inclusief

Minister van mobiliteit Galant zelf. Dat zullen we ook in de komende maanden blijven doen, maar we

kunnen daar geen onmiddellijke toezegging van verwachten. Alle regeringspartijen hebben duidelijk

de opdracht gekregen hierover geen standpunt in te nemen tot minister Galant met een volledig plan

komt voor alle vliegroutes van en naar de luchthaven. Alles staat daarbij opnieuw ter discussie, ook

de route Leuven Rechtdoor. Alleen … wanneer Galant met dit nieuwe plan voor de dag komt kan

niemand zeggen.

Gezien er op politiek vlak geen beweging te verwachten is op korte termijn en omdat we druk willen

blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, hebben we ons als vzw Leuven Rechtdoor

aangesloten bij de rechtszaak die de gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot enkele

weken geleden hebben ingediend tegen de Belgische staat. We wensen hier uitdrukkelijk de

gemeenten en lokale politici, die het opnemen voor hun bewoners, te bedanken voor de steun en

goede samenwerking.

We horen je al zuchten: hoe lang gaat die rechtszaak duren? Als we de rechtszaak van Brusselse

gemeenten en actiegroepen als voorbeeld nemen tegen de nieuwe vliegroutes boven Brussel die net

als Leuven Rechtdoor vorig jaar werden ingevoerd, dan was dit een kwestie van maanden. We

hebben er dus goede hoop op dat de Brusselse rechtbank van eerste aanlag ook voor Leuven

Rechtdoor in de komende maanden met een veroordeling komt. Intussen zijn de nieuwe routes

boven Brussel effectief geschrapt en rekenen we op hetzelfde resultaat voor Leuven Rechtdoor.

Maar … zelfs al wordt Leuven Rechtdoor door een gerechtelijke beslissing verboden, dan nog zal een

politieke beslissing doorslaggevend zijn.  Het plan waarmee minister Galant uiteindelijk voor de dag

komt kan Leuven Rechtdoor opnieuw invoeren. Het is dus hoe dan ook essentieel dat we de druk op

de federale beslissingsmakers hoog houden en daarvoor nemen we volgende initiatief:

FIETSACTIE TEGEN LEUVEN RECHTDOOR

Als protest tegen Leuven Rechtdoor houden we op zondag 10 mei een fietstocht onder de nieuwe

vliegroute. Je kan het parcours en een affiche om op te hangen vinden op de website en de facebook

pagina van Leuven Rechtdoor. De fietstocht start om 10u00 bij café Den Axe in Herent en we fietsen

door Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel en Rotselaar over een afstand van ca. 25 km. Als je ons 5 euro

per deelnemer bezorgt bij de start van de fietstocht, dan is dit goed voor een drankje, een pistolet en

de verzekering. We rekenen op jullie aanwezigheid om hiervan een protestactie met ruime

weerklank in media en bij politici te maken.

Verder willen we jullie aanmoedigen om bij de ombudsdienst klacht te blijven neerleggen in geval

van lawaaioverlast:

http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp Je

krijgt zelden antwoord en er lijkt niets mee te gebeuren, maar we merken dat politici deze cijfers wel

degelijk opvragen. We willen jullie ook danken om dit in het voorbije jaar massaal te doen: het aantal

burgers in onze regio dat klacht indiende bij de ombudsdienst van de luchthaven is sinds de invoering

van Leuven Rechtdoor spectaculair toegenomen.

Voor actuele informatie over Leuven Rechtdoor verwijzen graag naar onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/pages/Leuven-Rechtdoor/1406750216274786?fref=ts

Met vriendelijke groeten en graag tot 10 mei,

Bestuur vzw Leuven Rechtdoor

 

 


Leuven Rechtdoor

INFOAVOND

2014-11-25 11:23:13

INFOAVOND

 

Aan de inwoners van : BUKEN — KAMPENHOUT — TILDONK —  WESPELAAR — HAACHT — WAKKERZEEL — KELFS — WINKSELE — WILSELE — KESSEL-LO —  HERENT — WIJGMAAL — ROTSELAAR — WEZEMAAL — HOLSBEEK — KORTRIJK-DUTSEL — NIEUWRODE — SINT-PIETERS-RODE — GELRODE — LUBBEEK — PELLENBERG — MEENSEL-KIEZEGEM — SINT-JORIS-WINGE — HOUWAART — TREMELO — KEERBERGEN—...

VZW LEUVEN RECHTDOOR  nodigt u uit op een  infoavond rond de vliegtuigroute LEUVEN RECHTDOOR.

 

Wat is Leuven Rechtdoor en het effect van de nieuwe lawaaihinder op onze regio ?

Een billijke en eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai voor iedereen in de Leuvense regio.

Overzicht van acties door vzw Leuven Rechtdoor.

Uitleg bij de gerechtelijke procedure.

Vraag en antwoord.

We verwachten u op woensdag 17 december om 20.00 uur

in het gemeentehuis van Haacht (Wespelaarsesteenweg 85)

                             Van harte welkom !              

                       

                  Vzw LEUVEN RECHTDOOR


Leuven Rechtdoor

Paella avond

2014-09-23 19:12:51

Beste

Leuven rechtdoor organiseert een paella avond om kosten zoals flyers, drukwerk, juridische kosten, ... te dekken.

Ontdek alles via onze facebookpagina of via www.leuvenrechtdoor.be/nieuws

VAN HARTE WELKOM !


Leuven Rechtdoor

Houwaart en omgeving

2014-09-23 18:08:13

Beste

Indien u inwoner bent van Houwaart, Tielt-Winge of nabije omgeving en u wenst actief deel te nemen aan de acties van Leuven Rechtdoor (flyeren, petities, ...) kan u contact opnemen met ons kernlid Stefaan Claeys.

U kan rechtstreeks contact opnemen via zijn e-mailadres : claeysstefaan1@gmail.com

Vriendelijke groet.

Kerngroep Leuven rechtdoor.


Leuven Rechtdoor

klacht neerleggen bij ombudsdienst stad Leuven

2014-09-23 06:10:42

Alleen voor de inwoners van Leuven (Wijgmaal, Wilsele, Kessel-Lo en andere gehinderden in Leuven door de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor),

Betreft : klacht bij ombudsdienst stad Leuven

De hinder van de nieuwe opstijgroute "Leuven Rechtdoor" bij noordelijke en oostelijke winden blijft duren.  Indien u vindt dat de lokale of nationale overheden niet of niet voldoende reageren , roepen wij u op om onmiddellijk klacht in te dienen bij de ombudsdienst van de stad Leuven.  De ombudsdienst van uw stad is verplicht hieraan gevolg te geven en op zijn minst deze klacht te onderzoeken.  Als gevolg hiervan wordt het stadsbestuur aangezet meer en duidelijke inspanningen te doen voor hun getroffen inwoners en zal nogmaals aantonen dat de Leuven Rechtdoor vliegroute een mislukking is en dat de concentratie van vliegtuiglawaai boven onze regio onaanvaardbaar is.

Nu heeft Leuven (Wijgmaal, Wilsele) geen enkele dag rust meer : deze concentratie van vliegtuiglawaai in duur, tijd en frequentie is oneerlijk, verlaagt de levenskwaliteit in onze stad en verhoogt significant de risico's op gezondheidsproblemen door het lawaai.  De enige oplossing is een billijke spreiding van de hinder, en een terugkeer naar de situatie van voor 6 maart 2014, waarbij de historische Leuven West regio terug gebruikt wordt voor opstijgend vliegverkeer vanaf baan 07R.

De ombudsdienst van de stad Leuven kan hier gevonden worden :
http://www.leuven.be/e-loket/klachten_ombudsdienst/

Eventueel kan je bij de vraag (Welke reactie kreeg je toen je dit probleem aankaartte bij de bevoegde dienst?) invullen dat airportmediation (de ombudsdienst van de luchthaven) niet of niet voldoende antwoordt, indien u daar ook reeds klacht heeft ingediend.

Met vriendelijke groeten,

Het actiecomité "Leuven Rechtdoor"


Leuven Rechtdoor

Leuven rechtdoor in the picture

2014-09-17 12:16:20

Beste

De federale onderhandelaars buigen zich over het dossier van de vliegroutes.

Ook de route Leuven rechtdoor zal geëvalueerd worden. Het is het uitgelezen moment om massaal klacht neer te leggen bij

www.airportmediation.be

Ook al krijgt u geen reactie, de gegevens worden verplicht bijgehouden en moeten elk jaar vrijgegegen worden.

Doen !

Vriendelijke groet

Leuven rechtdoor.


Leuven RechtdoorDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...