Museumpark Orientalis moet blijven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Nieuws uit het museum

2013-12-14 12:31:54

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u graag informeren over onze kerstperiode want we hebben veel nieuws te melden.

Dit jaar kunt u via onze website de button “kerstpresentatie” aanklikken.

http://www.museumparkorientalis.nl/nl/


Jan van Laarhoven

MUSEUMPARK ORIENTALIS DOOR NAAR 2014

2013-09-30 19:39:45

Geachte heer, mevrouw,

Wij hadden nog even willen wachten met informatie over Museumpark Orientalis in 2014, maar omdat de pers (en gelijk hebben ze) het nieuws al in omloop brengt, wil ik u als bijzondere relatie en mogelijk sympathisant van het museum niet langer laten wachten.
De Raad van Toezicht en het bestuur van Orientalis hebben besloten ook in 2014 open te gaan voor het publiek. Het afgelopen jaar hebben we veel nadeel gehad van de omstandigheid dat pas in de tweede helft van februari bekend werd dat het museum open zou blijven. Die late publiciteit heeft ons veel bezoekers gekost. Dat probleem hebben we dus voor 2014 niet.
Het besluit is een positief bericht dat door veel mensen niet meer werd verwacht. Toch is het museum nog niet in rustig vaarwater, maar er is voldoende basis dankzij de steun van velen, onder wie wellicht ook u, om verder te kijken en te hopen op een betere toekomst.
Met vriendelijke groet,
Jan van Laarhoven
directeur ad interim

van Laarhoven

Help de naamsbekendheid van Museumpark Orientalis te vergroten

2013-04-27 18:53:14

Mede dankzij uw handtekening is met succes een financiële basis gelegd voor Museumpark orientalis. Op 23 maart is het museum weer open gegaan. Ondanks de Siberische omstandigheden van het voorjaar, ligt het bezoekersaantal vrijwel op schema.

De uitdaging is dit jaar voldoende bezoekers te krijgen om de financiële basis te verstevigen. Dat willen we niet van het toeval laten afhangen. We willen meer mensen laten weten hoe uniek Orientalis is. Het juist voor tien miljoen gerestaureerde complex Heilig Land Stichting is een zeldzaam gaaf bewaard religieus erfgoed van bovennationale betekenis. De prachtige - onnederlandse - natuur waarin het ligt alleen al is een bezoek waard. Er wordt gewerkt aan de uitbouw van de verlevendiging en de museale gebruiksmogelijkheden. Nog deze zomer worden binnen Orientalis de nog altijd zichtbare restanten ontsloten van het ‘Aquaduct van Berg en Dal’ dat de Romeinen daar in de tweede eeuw hebben aangelegd, en eveneens vanaf de zomer zal de ‘Hidden Garden’, een geschenk van de Staat Israël, onderdeel uitmaken van het museum. Tenslotte wordt gewerkt aan de versterking van Orientalis als oriëntatiepunt op spiritualiteit en zingeving. De eerste resultaten daarvan zullen al over enkele weken zichtbaar worden. En dan is er nog de rol van het museum in het bieden van informatie over de achtergronden van maatschappelijke problemen die samen hangen met religie. Vaak verschijnen in de pers berichten over het toenemende onbegrip, zelfs animositeit, onder jongeren over mensen met andere religies. Orientalis is een van de weinige plekken in Nederland die actief een rol kan spelen in een heroriëntatie. Niet alleen scholen, maar ook bedrijven bezoeken het museum om die reden.

Hoopvolle signalen dus. Maar het krappe budget, ook voor promotie, vraagt creativiteit om mensen te bereiken. Daarom deze mail met een digitale folder over het park. Het verzoek is in de eerste plaats zelf daarvan kennis te nemen, maar vervolgens om die door te sturen naar een zo groot mogelijke groep mensen met belangstelling voor cultuur, erfgoed, religie, archeologie, natuur, landschap en zingeving. Want voor die mensen wil Orientalis er zijn. U vindt de folder op www.doorstartmpo.nl. En met het verzoek aan die geadresseerden om de folder op hun beurt weer aan zoveel mogelijk mensen door te zenden, via email of social media. Dan bereiken we op korte termijn wat budgettair nu nog niet haalbaar is: dat we veel mensen informeren. Natuurlijk kan men ook kijken op onze vernieuwde website: www.museumparkorientalis.nl

U kunt de tekst van deze site aanpassen voor uw mail naar uw relaties; het is een kleine inspanning en het kost wat tijd, maar u levert er een echte bijdrage mee aan het voortbestaan van Orientalis.

Met veel dank voor het lezen en voor de hulp,

Jan van Laarhoven

directeur a.i

folder

 


Van Laarhoven

Openingsweekend

2013-03-11 15:21:08

Goedemiddag,

Mede dankzij uw steun hebben wij de provincie Gelderland kunnen
overtuigen dat ons museum bestaansrecht heeft en gaan we op 23 maart
gewoon weer open.
We staan voor de uitdaging om dit jaar 60.000 bezoekers in ons museum
te ontvangen.
Als dank voor uw support willen u in het openingsweekend graag in het
zonnetje zetten en nodigen wij u uit om onze gast te zijn.  Wij hanteren
voor u het speciale groepstarief en ligt er een klein kado'tje voor u
klaar bij de kassa.

Graag tot de 23e of 24e en als dat niet zou lukken dan zien we u graag
op een later moment.

Welkom,

Jan van Laarhoven,
Directeur.

Het museum is op 23 en 24 maar open van 10.00 tot 17.00 uur en we maken
een start met onze buitenactiviteiten.Er zijn in dit Palmpasenweekend
allerlei activiteiten.


Jan van Laarhoven

-

2013-02-27 22:16:14
-

Provincie steunt Orientalis!!!!!!!!!!!!!!

2013-02-13 14:05:34

De Raad van toezicht en directie van Museumpark Orientalis zijn zeer verheugd met het besluit van Provinciale Staten om finaciele steun van 165.000 euro te verlenen aan het museum. Samen met de reeds bijeen gebrachte bedragen maakt dit de voortzetting van het museum mogelijk.

Ook flankerende doelen zoals werkgelegenheid, de indoor-opleiding van jog volwassen met een persoonlijkheidsstoornis, het onderhoud van de rijksmonumenten van de Heilig Land Stichting, de ontsluiting van het Romeinse aquaduct en de bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van het Zuidelijk KAN-gebied zijn door dit besluit veilig gesteld.

Na jaren van onrust breekt er nu een nieuw fase aan waarin gewerkt gaat worden aan het verbreden van de financiele basis.

Zonder uw steun en stem was dit alles niet mogelijk geweest. Onze dank daarvoor aan u is zeer groot!

Ondertussen is ook onze geldiinzamelactie ver gevorderd. Met dit geld hopen we een stabiele basis te leggen onder de exploitatie van de komende vier jaar. Op die manier hoeven we niet opmnieuw bij de provincie aan te kloppen voor steun. Tot op heden is via een aantal parallel lopende acties bijna 800.000 euro toegezegd. We hebben nog ongeveer 60.000 euro nodig om de laatste gaten te vullen. Uw steun is nog steeds van harte welkom. Lees meer op www.doorstartmpo.nl.

23 maart gaat ons museum weer open voor het publiek. Wij hopen u deze zomer in het museum te mogen verwelkomen. Ook met uw bezoek steunt u het museum.


Het gaat bijna lukken!!!

2013-02-04 10:51:10

Help Orientalis de laatste 100.000 euro bijeen te krijgen.

De laatste twee weken is van alles op gang gekomen waardoor Orientalis mag hopen dat de deuren dit jaar niet voorgoed gesloten worden. Het museum is bijna zo ver dat het voor de periode van 2013 tot en met 2017 een dekkende begroting kan presenteren. Daarvoor moest Orientalis zelf bijna een miljoen (980.000 euro) zien te krijgen.

 

Inmiddels is daarvan 550.000 euro binnen door toezeggingen van fondsen en bedrijven. 165.000 euro hopen we van de provincie te ontvangen en het lijkt erop dat daarvoor in Provinciale Staten een meerderheid bestaat. 65.000 euro wordt tussen 2014 en 2016 via doelgerichte projectsubsidies verworven.

 

Er resteert dan nog een ‘gat’ van ongeveer 200.000 euro. Daarvoor is een crowd funding actie gestart. Dankzij de steun van 80.000 euro die de gemeente Groesbeek deze week heeft toegezegd, en dankzij bedragen die tot nu toe door particulieren warden overgemaakt, is dat gat inmiddels geslonken tot 100.000 euro.

 

Dat is te overzien, maar dat geld moet er wel komen. Uw hulp is daarbij onmisbaar

 

Bezoek voor de precieze stand van zaken de website www.doorstartmpo.nl. Daar kunt u ook lezen op welke verschillende manieren u kunt bijdragen.

 


van Laarhoven

Het gaat bijna lukken!!!

2013-02-02 13:35:33

Help Orientalis de laatste 100.000 euro bijeen te krijgen.

De laatste twee weken is van alles op gang gekomen waardoor Orientalis mag hopen dat de deuren dit jaar niet voorgoed gesloten worden. Het museum is bijna zo ver dat het voor de periode van 2013 tot en met 2017 een dekkende begroting kan presenteren. Daarvoor moest Orientalis zelf bijna een miljoen (980.000 euro) zien te krijgen.

Inmiddels is daarvan 550.000 euro binnen door toezeggingen van fondsen en bedrijven. 165.000 euro hopen we van de provincie te ontvangen en het lijkt erop dat daarvoor in Provinciale Staten een meerderheid bestaat. 65.000 euro wordt tussen 2014 en 2016 via doelgerichte projectsubsidies verworven.

Er resteert dan nog een ‘gat’ van ongeveer 200.000 euro. Daarvoor is een crowd funding actie gestart. Dankzij de steun van 80.000 euro die de gemeente Groesbeek deze week heeft toegezegd, en dankzij bedragen die tot nu toe door particulieren warden overgemaakt, is dat gat inmiddels geslonken tot 100.000 euro.

Dat is te overzien, maar dat geld moet er wel komen. Uw hulp is daarbij onmisbaar

Bezoek voor de precieze stand van zaken de website www.doorstartmpo.nl. Daar kunt u ook lezen op welke verschillende manieren u kunt bijdragen.


Museumpark Orientalis start crowd-funding actie

2013-01-16 19:25:23

Geachte ondertekenaars van de petitie,

Graag brengen we u op de hoogte van onze crowdfunding-actie waarmee we extra geld willen ophalen om de toekomst voor Museumpark Orientalis zeker te stellen voor de komende vier jaar.

In totaal is voor de periode van 2013 tot en met 2016 een miljoen euro nodig. Ruim de helft daarvan heeft het museum al op eigen kracht bij elkaar. Er ligt zoals u weet ook een subsidie aanvraag bij de provincie. Daarnaast probeert het museum nog een bedrag van 220.000 via fondsen en donaties bij elkaar te krijgen.

Door het ondertekenen van onze petitie heeft u laten zien dat u het museum een warm hart toedraagt. We willen u graag vragen om een kijkje te nemen op onze donatie site. U kunt al vanaf 10 euro een bijdrage leveren. Wij bieden leuke beloningen afhankelijk van de hoogte van uw donatie.

Hulp bieden aan Orientalis is aantrekkelijk, want het museum is een ANBI-instelling. Een groot deel van uw donatie komt terug via de belastingen.  Voor bedrijven is dat ongeveer 30 procent, voor particulieren kan die teruggave oplopen tot 60 procent.

We danken u graag nogmaals voor alle steun die u het museum al heeft gegeven! Daarnaast hopen we dat u een kijkje neemt op www.steunorientalis.nl U vindt hier uitgebreide achtergrondinformatie over onze plannen, een gedegen financiele onderbouwing en u kunt daar de voortgang van onze plannen volgen.

 

Hartelijke Groet,

Museumpark Orientalis.

 


Hoe het nu gaat met Museumpark Orientalis

2012-12-25 01:55:45

Geachte ondertekenaars van de petitie,

Als interim-directeur van Museumpark Orientalis wil ik u goede kerstdagen toewensen. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw instemming met onze actie. Ruim 3000 mensen hebben de petitie nu ondertekend en ook hebben we nog eens honderden handtekeningen 'in natura'.

Het is nog te vroeg om te melden dat ons doel, het voorbestaan van Orientalis, verzekerd is. Maar we merken dat in steeds bredere kring stemmen opgaan om het Museumpark te behouden. De petitie-actie heeft daaraan zeker bijgedragen. Daarnaast was uw ondertekening een geweldige steun voor de mensen die op allerlei fronten aan de toekomst werken, niet in het minst voor mijzelf. We willen graag nog meer ondertekenaars, uw bijdrage meer ondertekenaars tewerven is zeer welkom.

Sinds vanavond is een speciale website in de lucht om alle ondertekenaars te informeren over de stand van zaken. U kunt deze website bezoeken via www.doorstartmpo.nl. Op deze site treft u ook een fotogalerie aan om een beeld te geven van een levendig en kansrijk themapark.

Nogmaals, dank, prettige kerstdagen en een goed begin van 2013.

Jan van Laarhoven

directeur a.i. Museumpark Orientalis
Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.