MIGRAINE: Afschaffing verplichte 3-maanden-medicatiestop!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Position Statement van vzw Hoofd-Vzw Hoofd-Stuk

2023-05-16 09:22:00

OPROEP TOT ACTIE

Naar aanleiding van de aankomende consensusvergadering van het RIZIV- 25 en 26 mei, waar wij de belangen van u en alle hoofdpijnlijders zullen gaan verdedigen in de juryvergadering, willen wij ons standpunt naar de samenleving duidelijk maken bij het grote publiek.

Mogen wij daarom vragen om deze boodschap massaal mee te verspreiden.

 
Nieuwe Migraine Medicatie en de Levenskwaliteit van Patiënten
 
Als patiëntenvereniging voor mensen met migraine willen wij, vzw Hoofd-Stuk, graag de aandacht vestigen op de gunstige en positieve resultaten van nieuwe migraine medicatie op de levenskwaliteit van patiënten. Migraine is een complexe neurologische aandoening die een enorme impact heeft op het dagelijks leven van patiënten. De pijn en andere symptomen van migraine kunnen ervoor zorgen dat mensen niet in staat zijn om te werken, sociale activiteiten bij te wonen, of zelfs dagelijkse taken uit te voeren.
 
Wij hebben van verschillende patiënten gehoord dat het gebruik van de nieuwe medicatie een enorme verbetering heeft gebracht in hun welzijn. Zo vertelt Eva, een 28-jarige vrouw die al jaren kampt met migraine, dat de nieuwe medicatie ervoor heeft gezorgd dat ze minder vaak last heeft van aanvallen en dat de intensiteit van de aanvallen ook afneemt. "Ik kan nu eindelijk weer deelnemen aan sociale activiteiten en ik voel me minder beperkt in mijn dagelijks leven", aldus Eva.
 
Ook Wim, een 35-jarige man die al sinds zijn tienerjaren last heeft van migraine, geeft aan dat de nieuwe medicatie een enorm verschil heeft gemaakt. "Ik kan nu eindelijk weer normaal functioneren op mijn werk en ik voel me minder beperkt in mijn dagelijks leven. Ik heb meer energie en voel me minder uitgeput na een aanval", aldus Wim.
 
Deze getuigenissen tonen aan dat de nieuwe migraine medicatie een enorme impact kan hebben op de levenskwaliteit van patiënten. Het is daarom van groot belang dat patiënten toegang hebben tot de juiste informatie en ondersteuning om hen te helpen begrijpen hoe ze hun medicatie moeten gebruiken en wat de mogelijke bijwerkingen zijn.
Daarnaast willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor de impact van migraine op het dagelijks leven van patiënten. Er is vaak weinig begrip voor de ernst van de ziekte en de gevolgen ervan op het werk en in het sociale leven. Dit kan leiden tot onbegrip en onderschatting van de impact van migraine op de levens van patiënten.
 
Wij roepen daarom op tot meer bewustwording en begrip voor migraine en de gevolgen ervan. Ook willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat patiënten toegang hebben tot de juiste zorg en behandelingen. Het is daarbij van belang dat niet alleen artsen, maar ook andere zorgverleners zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten zich bewust zijn van de impact van migraine op het dagelijks leven van patiënten.
 
Als vzw Hoofd-Stuk blijven wij ons inzetten voor de belangen van mensen met migraine en zullen wij blijven pleiten voor betere zorg en behandelingen voor deze complexe aandoening. Wij willen benadrukken dat patiënten het recht hebben om vrij te zijn van pijn en dat het onze verantwoordelijkheid is om hen te ondersteunen bij het vinden van de juiste behandelingen en medicatie.
Mogen wij daarom vragen om onze brief hierover mee te verspreiden!

Je kan deze post delen op je eigen social media kanalen én je eigen mening daarop geven. 🙏🧡

Je kan je eigen mening toevoegen op de post op onze infopagina: https://www.facebook.com/vzwHoofdStuk/
 
🙏🧡
Bedankt!
Het bestuur

 

 


vzw Hoofd-Stuk

Herhaalde actie

2023-03-20 15:50:55

Geachte minister Vandenbroucke,                                             

 

MIGRAINE - Vraag tot aanpassing terugbetalingsregeling van de geneesmiddelen Aimovig, Ajovy en Emgality.

 

Als bestuurslid voorzitster van vzw Hoofd-Stuk wil ik u graag opnieuw contacteren naar aanleiding van de verplichte medicatie stop van de geneesmiddelen Aimovig, Anjovy en Engality ten behoeve van migraine-patiënten.

Op 2 september 2022  stuurden we u per email een eerste kennisgeving van de nieuwe EU-richtlijnen die werden herschreven door European Headache Federation over deze medicijnen.

https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-022-01431-x

Onder druk van vele migrainelijders zijn wij vorig jaar een actie opgestart in de vorm van een petitie.

https://www.petities.com/migraine_afschaffing_verplichte_3-maanden-medicatiestop

Deze petitie werd onlangs opgepikt in de media en we verwijzen graag naar de uitspraak die Minister Vandenbroucke hierin deed.

"Deze evaluatie is op komst en het element van de treatment holiday zal daarin ook aan bod moeten komen en vanuit ieders perspectief, ook dat van de patiënten, moeten bekeken worden", klinkt het bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/26/migraineremmer-aimovig-terugbetaling-treatment-holiday/?fbclid=IwAR0wDfAdLPZRfYo_jEr4WPN48Yk7baNllocC8lqmS5YfcY2TSXrValN8-3g

Wij zijn dan ook zeer blij te vernemen dat in de evaluatie ook rekening zal gehouden worden met het perspectief van de migrainepatiënten.

We vragen dan ook vriendelijk of wij onze standpunten mogen komen toelichten in een persoonlijk gesprek.

 

In bijlage zit nog een persoonlijke brief en een aantal getuigenissen uit de vele reacties op de petitie.

 

Vriendelijke groet

Mik Ver Berne


vzw Hoofd-Stuk

Brief naar Kabinet Volksgezondheid en Riziv werd vandaag verstuurd!

2022-09-02 09:21:57

 

 

Geachte minister Vandenbroucke, Geachte actoren in gezondheidszorg,

Betreft:  Vraag tot aanpassing terugbetalingsregeling Aimovig, Ajovy en Emgality  

Wij, bestuur van Hoofd-Stuk vzw, contacteren u met deze brief in goed vertrouwen en hoop om samen een stap in de goede richting te zetten betreft het welzijn en de gezondheid van onze migrainepatiënten.

Sinds 1 Juli 2021 mogen wij genieten van  terugbetaling van nieuwe innovatieve medicatie om migraine te behandelen namelijk Aimovig, Ajovy en Emgality. Onze oprechte dank voor deze beslissing. Minstens de helft van patiënten ervaren dit als een ingrijpende verandering en verbetering.

Nu recent de richtlijnen herschreven en opnieuw gepubliceerd zijn door de European Headache Federation zien wij ons genoodzaakt om als vertegenwoordiger van onze patiënten  uw aandacht te vestigen op het feit dat deze nieuwe richtlijnen niet in lijn zijn met de huidige terugbetalingsvoorwaarden. We kunnen in de nieuwe richtlijnen lezen dat er argumenten zijn die aantonen dat:  

 • een medicatiestop van 3 maanden niet langer nodig is
 • er een aanbeveling is om enkel nog een pauze aan na continue gebruik van 18 maanden in te lassen
 • de behandeling indien nodig zo lang als nodig is mag voortgezet worden na onderbreking
 • zonder gewenst succes en bij verergering, de behandeling opnieuw te starten.
 • er geen medische noodzaak is om een migraine-medicatiestop van 3 maanden te rechtvaardigen en in stand te houden. 

Deze terugbetalingsvoorwaarden volgen vandaag de nieuwe richtlijnen niet en ook onze patiënten ervaren dat dit niet optimaal is voor hun levenskwaliteit. Bovendien is België samen met Zwitserland het enige EU land waar deze strenge terugbetalingsvoorwaarden nog toegepast worden.  

Patiënten wenden al snel aan het nieuwe positievere leven met het medicijn en zien het niet zitten terug naar “af” te moeten. Men vreest dat moment of hadden al een behoorlijke terugval met de nodige psychische klap die daarmee gepaard gaat.   

We besloten daarom een petitie op te zetten zodat patiënten die erge hinder ondervonden bij het verplicht stoppen met medicatie hun ongenoegen hierrond zelf openbaar kunnen maken. In de vele reacties in de petitie kunt u getuigenissen lezen van gebruikers van de betreffende medicatie. Zo kunt u zelf waarnemen hoe men zowel de positieve als de negatieve kanten met deze medicatie ervaart.

De medicatiestop is voor velen een onmenselijke periode waarin men terug naar af geduwd wordt en waar men vaak terug gedwongen wordt om  ziektedagen te nemen. Men zal zelfs verlofdagen opofferen om aan het werk te kunnen blijven. Dat mag en kan toch niet de bedoeling zijn!  

Wij hopen dat u de moeite neemt om deze getuigenissen te lezen en onze vraag  ter harte wil nemen om de voorwaarden voor terugbetaling te herbekijken. Graag wensen we hierover met u in gesprek te gaan.

In bijlage vindt u:  

brief petitieresultaten met getuigenissen Guidelines in pdf https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-022-01431-x   -- Met vriendelijke groeten,  

voorzitter www.hoofd-stuk.be

Tel: +32 492/16 96 76

 
 
 

 


vzw Hoofd-StukDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...