GEEN AUTOSTRADE VAN PIJPLEIDINGEN DOOR ANTWERPEN EN LIMBURG

Neem contact op met de schrijver van de petitie

mededeling van de dienst omgeving

2021-07-06 18:59:58

Beste ondertekenaar van deze petitie,

Onderstaand een mededeling van het departement omgeving waar we uit kunnen afleiden dat  het project gewoon doorgaat maar met geoptimaliseerde tracés. 

De optie om het project letterlijk te begraven wordt zelfs niet overwogen.

Reden te meer om krachtig te reageren tegen dit onzinnige, milieubelastend en natuurverwoestend project. 

Deze petitie blijft online en kan verder gedeeld en ondertekend worden. 

Belangrijke nieuws gaat u langs deze weg eveneens vernemen.

Raadpleeg ook regelmatig de verschillende FB pagina's van de actiegroepen.

 

We houden vol!

 

 

 

 

Geachte heer,

 

U reageerde tijdens de publieke raadpleging over de startnota voor het GRUP ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)’ met een petitie. We houden u graag op de hoogte.

 

Tijdens de raadpleging ontving de Vlaamse overheid 55 adviezen van besturen, administraties en Vlaamse adviesraden en zo’n 4.300 inspraakreacties. Alle reacties worden nu door de Vlaamse administratie gelezen en verwerkt. Dat vraagt tijd: veel reacties zijn goed onderbouwd en het planteam wil ze grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

 

We kunnen nu al aangeven dat het planvoornemen concreter wordt uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

De volgende maanden worden de alternatieven meer in detail en op het terrein (vanop de openbare weg) onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Ook de stukken tracé die samenlopen met andere processen en de aanpak van de compensatie van kwetsbare natuur- en bosgebieden wordt nader bekeken.

 

Na de zomer plannen we voor het detailonderzoek van de segmenten overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Dit najaar willen we een concreter planvoornemen en geoptimaliseerde alternatieven voorstellen.

Daarbij hoort ook een overzicht van alle inspraakreacties en de manier waarop hiermee is omgegaan.

 

Ik contacteer u namens het planteam. Aarzel niet om mij te contacteren mocht u nu of in de toekomst nog vragen hebben,

 

Via de website van de Vlaamse overheid www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr, waar alle informatie over dit dossier te vinden is, kan u zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Goedele Schuerman

DenS Communicatie

in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid

 

 

Lange Boomgaardstraat 19

9000 Gent

M: 0491 25 97 03

E: goedele.schuerman@denscommunicatie.be

BTW: BE 0826 832 354

www.denscommunicatie.be


Wilfried Croux

Einde openbaar onderzoek. Indienen van petitie.

2021-05-03 09:00:06

Op 30 april 2021, de laatste dag van het openbaar onderzoek over de startnota van de leidingstraat, werd een bezwaarschrift geregistreerd bij de Vlaamse overheid, departement omgeving in de vorm van een petitie "geen autostrade van pijpleidingen door Antwerpen en Limburg met 6154 handtekeningen. 

Deze peitie blijft online en kan verder worden getekend en gedeeld wegens niet gebonden aan de termijn van een openbaar onderzoek. Deze handtekeningen blijven dan ook hun waarde behouden voor de toekomst als het nodig mocht blijken om ze te gebruiken als actiemiddel.

Als het zover is dat de procedure door de Vlaamse regering wordt verdergezet om een pijpleiding te realiseren zal deze petitie opnieuw worden geactiveerd.

Bedankt alvast dat u in reeds in het stadium van de publieke raadpleging over de startnota de moeite hebt gedaan om deze petitie te ondertekenen. 

Voor de vrienden van de Groene Delle, 

Wilfried 


Wilfried CrouxDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...