Behoud van groene strook rond water P2 Muiden

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Update #4 In afwachting van reactie.. stay tuned!

2021-05-01 11:29:32

Een update aangaande de stand van zaken!

Jullie hebben in grote getalen van je laten horen op de informatieavond, waarvoor dank, het was duidelijk dat er veel vragen waren en er was een mooie opkomst (60+ man aanwezig bij aanvang, super!). Ook wij hebben vragen gesteld. 

Helaas is hier nog geen helder antwoord op gekomen en zijn wij in afwachting van reactie... en dus is het belangrijk de petitie te blijven volgen tot wij heldere antwoorden krijgen op onze vragen die op de korte informatieavond niet aan bod zijn gekomen. 

Van 2/3 van de bomenrij die zou sneuvelen bij huidig P2 praten wij vanaf de tekening momenteel over ongeveer 1/3 van de bomen die zullen verdwijnen. Er wordt goed gekeken naar welke bomen van het taluut af staan, deze kunnen grotendeels behouden blijven. Waar het omhoog loopt zullen bomen verwijderd moeten worden omdat dit gedeelte naar beneden wordt gebracht. Dit is een mooi voornemen en de petitie heeft hier zeker aan bijgedragen, waarvoor dank. Wij blijven dit gegeven monitoren. 

De rij bomen langs de snelweg wordt doorgetrokken waardoor daar, over 15/20 jaar, een mooie groene rand zal ontstaan. Zo ook de  -nog te benoemen- laan/straat die zal worden aangelegd vanaf de Herengracht waarvoor de bewoners van Muiden een naam kunnen aandragen bij de projectleiding e.pelders@gooisemeren.nl. .... wordt het een laan of een straat?! 

Dit is alvast positief, maar nog steeds vernemen wij veel ontevredenheid bij een aantal aanwonenden Mariahoeve die straks uitkijken op de elektriciteitsmasten. Helaas zijn deze zorgen nog niet weg genomen, ondanks de toch wel intensieve samenwerking binnen de klankbordgroep om ook jullie zorgen te delen. 

Daarnaast zijn wij erg benieuwd wat er precies gebeurt onder de bomen die behouden blijven. Er zal -ten behoeve van onderhoud- veel snoeiwerk plaats moeten vinden om de sterke bomen een langere levensverwachting te kunnen bieden. Naast en onder de bestaande bomen staat op dit moment veel nuttig struikgewas met bloesem, denk aan bijvoorbeeld vlieren, sleedoorn, met een prachtige kruidlaag van gele en witte dovenetel, hondsdraf, paardenbloem, speenkruid, look zonder look, brandnetel, weegbree, bosandoorn, smeerwortel etc etc essentieel voor insecten & kleine dieren.  Daarnaast zou dit een inheemse passage kunnen blijven vormen voor kleine dieren richting bossage Mariahoeve. Binnen de klankbordgroep wordt inzaaien met bloemenmengsel geopperd zodat meermaals maaien per jaar voorkomen kan worden, zou dit een deel van een oplossing kunnen zijn? Of gaan we dan voorbij aan behoud van bestaand groen wat nou juist zo belangrijk is voor bijvoorbeeld onze bijen. 

Een veelgehoorde opmerking is ook dat de bewoners het belangrijk vinden dat er onderhoud plaats vindt op dit stuk, maar niet ten koste van bestaand groen & kruidlaag. Immers wil Muiden blijven genieten van natuur, en niet wandelen in een aangelegd stadspark. 

5e3806ab-f0af-43d5-8fce-b1cf8465c16e.JPG

Bovenstaande foto met gele dovenetel is deze week genomen. 

Wij zijn benieuwd naar het antwoord op onze vraag! 

Als de 1/3 bomen én ondergrond verwijderd worden, hetgeen geen lange levensduur heeft (20+ jaar),  spreken we nog steeds over een kaalslag aan de grond terwijl wij deze petitie gestart zijn voor behoud van bestaande bomen én groen. Dit om kaalslag zoals op de vestingwallen te voorkomen. Wandelaars spreken ons aan en vertellen over de dieren die ze waarnemen, egels, eekhoorns en zelfs ringslangen bevinden zich in deze groenstrook. 

Wij hopen dan ook van harte dat wij een helder antwoord mogen ontvangen op onze resterende vragen mbt behoud van essentieel struikgewas & kruidlaag! In afwachting van reactie...wij hopen van harte dat jullie ons blijven steunen! Om dit beeld te versterken hierbij wat foto's genomen van de kruidlaag op het betreffende pad, kijk er eens goed naar, is het echt noodzakelijk alles lukraak te verwijderen? 

 

c137f3ce-d3df-4b06-ac9d-dddadc3331631.JPG

5a1367ae-0f36-4019-b8f7-182af27de422.JPG

a816d0e9-fa8f-4e6e-bd29-39cb8f53d05d1.JPG

61cd41c5-b8fe-47a0-b208-b36dd2ead039.JPG

f427f937-0c24-47d8-8cd8-83e68d46b6e5.JPG

c91d454c-1dc4-4d97-876b-cba85f5e7935.JPG

13398024-906c-4225-827f-ca64051e9050.JPG

ca605fa7-d0bf-479b-b137-b26ea3f25f6e.JPG

35d6d82b-25c4-4351-9f0f-961a59cde149.JPG

59bc171a-668c-40e8-8067-e7beffe35208.JPG

8e61b0e8-a305-4822-81a3-797b88b8b3ed.JPG

 

 

 

 

 


Marieke Schuurman

Update #3 Opmerkelijk, zorg dat je er bij bent!

2021-04-07 20:38:08

Beste allemaal, 

 

Vandaag is er een veldbezoek geweest met de klankbordgroep. Wij hopen dat jullie dit bericht aandachtig lezen want het gaat er nu toe doen. 

Op het voorlopig definitief ontwerp staat aangegeven dat 2/3 van de bomenrij bij P2 zal verdwijnen. Kennelijk staan de bomen op een zogenoemde 'waterkering' waardoor het terugplaatsen van bomen op deze plek niet mogelijk is, wel zouden ze kunnen blijven staan waar kan (gezonde bomen met een ruimere levensverwachting). Dit zien we (nog) niet terug op de huidige tekeningen. Hopelijk heeft ons veldbezoek inzicht gegeven in de daadwerkelijke situatie en zullen onze aanbevelingen mbt behoud van bomen/groen vanuit de bewoners mee worden genomen op de openbare online informatieavond die zal worden gegeven op 13 april aanstaande om 19:30. 

Wij hebben ons uíterste best gedaan jullie punten van zorg te delen maar jullie kunnen zelf inspreken, ik vraag jullie dan ook met klem je op te geven via onderstaande link zodat Muiden van zich kan laten horen. 

Saillant detail; op de openbare informatieavond van 14 oktober 2019,

lees hier het beeldverslag

Heeft Muiden van zich laten horen middels tafelvoorstellen waarin exact dezelfde punten naar voren kwamen als die wij nu aankaarten. Kijk eens naar de tekeningen, staat daar aangegeven dat 2/3 van de groene strook bij P2 zal verdwijnen? 

Wordt Muiden dan wel gehoord als we twee jaar later nog steeds over dezelfde punten moeten spreken? En hoe krijgen bewoners de kans van zich te laten horen als tekeningen achteraf drastisch veranderen? 

Op de vestingwallen zijn destijds meerdere verzoeken neergelegd door bewoners (informatieavond 21 september 2019) voor het behoud van groen, er werd instemmend geknikt en 'er zou naar gekeken worden, want er werden goede ideeën aangedragen' maar waar zijn deze nu gebleven? Reden tot zorg als je het ons vraagt, en meer reden om ons samen sterk te maken voor behoud van bestaand groen waar mogelijk. 

Wij proberen jullie hiermee op een simpele manier te informeren en hopen van harte dat jullie ons blijven ondersteunen op die momenten dat het écht nodig is! 

GEEF JE HIER OP VOOR DE ONLINE INFORMATIEAVOND 13 APRIL 19:30 AANSTAANDE EN ZORG DAT MUIDEN OP EEN POSITIEVE MANIER VAN ZICH LAAT HOREN!

 

Tot dinsdag! 

 

(p.s. toevallig is er dan ook een persconferentie maar wij hopen van harte dat de laptop/pc daarnaast open kan staan!) 

 

IMG_26501.jpg


Marieke Schuurman

Update #2 De klankbordgroep komt bijeen.

2021-03-27 12:06:37

Goede middag allemaal!

Het is weer tijd voor een update. Vanuit de projectleider Ernest Pelders hebben wij een factsheet ontvangen waarin de volgende fase m.b.t. het ontwikkelen van de Schootsvelden bij P2 uitgelegd is. Het is de moeite om deze door te lezen zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de plannen in dit gebied. Als jullie op de hoogte zijn kunnen we de stappen goed volgen en wellicht met elkaar komen tot behoud van de groene entree van Muiden. 

Aanstaande dinsdag is er een overleg met de klankbordgroep waarin o.a. Elke Smit en ik mee zullen denken namens de bewoners en ondertekenaars van deze petitie. Inmiddels is de petitie meer dan 360 keer getekend door voornamelijk Muijers en Muidernaren (waarvoor dank!). Hierbij het filmpje dat we vanuit bewoners & petitie aan zullen bieden in het overleg van de klankbordgroep.

Bekijk het filmpje via deze link!

Een belangrijke presentatie is op 13 april 19:30 via Zoom (helaas online). Hier wordt het concept definitief ontwerp gepresenteerd waar daarna nog inspraak op kan volgen. Zet deze dus vast in je agenda! Ik hoop jullie middels deze petitie op een simpele manier op de hoogte te houden van de volgende stappen zodat we samen -en op tijd- van ons kunnen laten horen.

Voor nu een fijn weekend allemaal en nogmaals dank voor jullie steun!

De factsheet: 

https://drive.google.com/file/d/1UZYJzOJewhDW4XzQRpYItI9KsBQQ-J7h/view?usp=sharing


Marieke Schuurman

Update #1 We maken kennis & goed nieuws!

2021-03-16 11:14:17

Lieve allemaal,

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie! In de tussentijd is er veel gebeurd en jullie handtekeningen hebben hier zeker aan bijgedragen. 

De volgende fase omschrijft het verlagen van parkeerplaats P2 en het creëren van zichtlijnen vanaf 'de Schootsvelden' dus vanaf de Spieringbrug. Er staat beschreven dat de bedoeling is om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. 

Wij hebben de vraag gesteld hoeveel procent van de bestaande bomen zullen blijven staan op de groene strook van Fort-H naar P2. Omdat hier nog geen duidelijk antwoord op is gekomen zullen wij jullie via deze weg blijven informeren over de volgende fase en te doorlopen stappen.

Inmiddels hebben zowel Elke Smit uit Mariahoeve als ik namens de Bouvy Wijk een uitnodiging gehad voor de klankbordgroep. Goed nieuws dus! Op deze manier kunnen wij jullie mening meenemen binnen overleg en meedenken binnen de bestaande plannen. 

Wij zijn in afwachting van reactie vanuit de algemeen projectleider. Stay tuned want alleen als we betrokken blijven zorgen we hopelijk voor behoud van een groene entree van Muiden. 

Deel de petitie met onderstaande link graag in zoveel mogelijk app-groepen binnen Muiden zodat we geluid kunnen laten blijven horen!

shorturl.at/uJKRU

 


Marieke SchuurmanDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...