VERKEERSPROEF HOOFDSTRAAT GORREDIJK

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dokkum

2021-06-02 07:51:27

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1061542-oerlest-fan-autos-yn-binnensted-fan-dokkum-moat-beheind-wurde?amp&__twitter_impression=true

 

In dit artikel zien we het tegenovergestelde van wat Gemeente Opsterland doet. In Dokkum kijken Gemeente EN ondernemers naar leefbaarheid in brede zin. Het juist invoeren van 1-richtingverkeer word positief ervaren!!


Ab van den Driest

Antwoord van de Gemeente

2021-04-15 20:22:46

Van de Gemeente kreeg ik eindelijk antwoord op vragen en opmerkingen zoals ik die in Februari gesteld had.

Opmerkelijk te zien, dat het door Whi aangevoerde "stop & shop" er voor de Gemeente niet toe doet, maar de vlotte bereikbaarheid van de parkeer terreinen wel. Dat Stop & Shop is dan ook amper aan de orde- het zo vlot mogelijk doorrijden naar andere bestemmingen wel. 

Volgens mij niet een bevorderende situatie van de leefbaarheid.

Het rijden in de 40 cm brede goten in de Hoofdstraat ziet de Gemeente niet als een probleem- voor auto's. 

dat klopt! Maar het gaat juist NIET over de auto's- maar de fietsers  en ander niet gemotoriseerd verkeer hier. Ook het hanteren van het GVVP 2010-2015 kent een andere interpretatie. 

Ondertussen met geen woord over de redenen van 20 jaar geleden dat JUIST 1-richting in gesteld werd en de verhouding daarin in tegenwoordige tijd- met nog meer auto's in de gemeente.

Ook veranderd men tijdens het spel de spelregels: wonen in een kerngebied betekend accepteren dat je geen auto voor de eigen deur kan hebben(Brouwerswal). Leuk voor de mensen die daar jaren terug hun huis kochten.

Over de WOB aanvraag zal ik binnenkort afspraken maken met dhr Hotze Mellema (aangaande de Aldi nieuwbouw plannen) en dhr Hendrik Hoekstra aangaande de situatie van de Verkeerssituatie Hoofdstraat, beide van de Gemeente Opsterland.

Mensen, teken de petitie en laten we dit stoppen.


Ab van den Driest

Het ingediende bezwaar

2021-03-12 16:17:51

Het ingediende bezwaar is door de Gemeente niet ontvankelijk verklaard want ik zou "geen belanghebbende zijn bij het genomen verkeersbesluit". Men refereerd hierbij aan een RvS uitspraak na een beroepszaak uit 1998- die uitspraak is door diverse gemeentes in latere zaken ook gebruikt om de burger geen gelijk te kunnen geven.

Wel heb ik bevestiging gekregen van de ingestuurde Wob verzoeken- alleen heeft men het druk, is er corona etc en daardoor duurt het 4 weken alvorens ik inhoudelijk wat hoor.

Als verkeersdeelnemer ben je blijkbaar geen belanghebbende. Als fietser, kinderbakfietser, scoot mobieler doe je er niet toe vanwege een "wettelijk kader". 

Men blijft vasthouden aan "monitoren van beleving, snelheid en intensiteit van verkeer, parkeerdruk en verkeersafwikkeling" in deze proef tot 19 febr 2022. Alsof deze coronatijd representatief is.

Maar nog nimmer is aangegeven op welke wijze en volgens welke criteria men de observaties doet.

Middels de Wob verzoeken hoop ik de ware reden van het volledig opzijschuiven van de 20 jaar geleden uit oogpunt van veiligheid en leefbaarheid ingestelde 1-richting boven water te krijgen en te zien welk spel der belangen er invloed op heeft.


Ab van den Driest

resultaat tot nog toe

2021-03-04 17:24:19

Die proef die kan wel stoppen- er stopt vanaf die kant niets om te shoppen.

een enkeling slaagt er wel in om uit oorspronkelijke richting in te rijden- en daarna OM TE KEREN weer terug. Hoe treurig is dat.

Merendeel rijd dus vanaf "verkeerde kant"erin om door te rijden. Volgens de Whi ideen was dat niet het doel.


Ab van den Driest

Hoofdstraat plannen

2021-03-02 10:36:58

Bij de Gemeente een 2-tal Wob verzoeken ingediend. men reageert niet op de vragen en opmerkingen zoals op 9 februari ingediend.  Ondertussen zien we wel diverse winkelbedrijven verhuizen en lijkt het erop dat de geplande Aldi- bouw inclusief groet parkeerplaats in kannen en kruiken is. 

De wijziging van de verkeerssituatie in de Hoofdstraat werd ook niet gepubliceerd- behalve dan in de Digitale Staatscourant van dec 2019, dus voldeed men aan het wettelijk kader. Maar welk "normaal"mens leest de digitale staatscourant.

wordt vervolgt. Ondertussen: teken de petitie!!


Ab van den Driest

maandag 22 februari start verkeersproef

2021-02-21 13:53:39

In de Sa! kunnen lezen dat Gemeente Opsterland de verkeersproef met het onveilige en onlogische 2-richtingverkeer voor motorvoertuigen doorzet per maandag 22 februari. De slager keurt zijn eigen waar want Whi monitored mee. Al is tot op heden wat men precies gaat monitoren of meten, bijv. hoeveel auto's daadwerkelijk stoppen iplv doorrijden, of hoeveel commerciele meerwaarde er geboekt wordt, etc, niet aangegeven. De vraag hoeveel de beoogde Aldi bouw invloed heeft op dit idee blijft onbeantwoord, net als de vraag waarom men niet onderhandeld met huidige bezitter voormalig De Vries- terrein of waarom men de ideen uit het Gemeentelijke Verkeersplan 2010-2015 negeert. We vernemen ook niets over het feit dat de Hoofdstraat qua rijbaan 2 x 40 cm smaller is dan de Hegedyk als het gaat om fietsers en dergelijke.

Negeer de nieuwe situatie en teken de petitie!

 


Ab van den DriestDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...