VERKEERSPROEF HOOFDSTRAAT GORREDIJK

Beste mensen,

Hoewel de Gemeente Opsterland aangeeft de betrokkenheid en deelname van de burgers belangrijk te vinden is het jammer dat met betrekking tot de plannen voor de Hoofdstraat dat niet goed is gelukt want het voornemen en de proef  om die weer terug te laten gaan  naar 2-richting voor motorvoertuigen zijn slecht met de burgers overlegd.

  • Volgens Whi is 80% van de mensen voor, maar een duidelijke enquête of referendum is er nooit geweest. Ook is niet gegeven hoeveel mensen dan gevraagd zijn en tot welke verkeers doelgroep die horen.
  • de argumenten voor 2-richting richten zich vooral op verbetering zakelijk resultaat van de winkels daar, maar de onderbouwing ervan is weinig steekhoudend. Alsof intrede van de andere zijde meer omzet geeft. Waarschijnlijker is de invloed van Internet en het anticiperen daarop een meer voor de hand liggend thema.
  • Stop & shop wordt genoemd, maar het zal eerder Go & Flow zijn naar de parkeerterreinen van Hofland en Lijnbaan.
  • Gemeente volgt de meningen van het Whi, die beweert dat de Hoofdstraat even breed is dan het eerste deel van de Hegedyk: dit is onjuist want de Hoofdstraat heeft aan weerszijde 40 cm brede goten met water afvoeren; als fietser of scootmobiel wil je daar niet in, dus is de straat veel smaller.
  • 20 jaar geleden was veiligheid en leefbaarheid juist het argument om naar 1 richting te gaan; de verkeersdruk is uiteraard alleen maar groter geworden.
  • Over de veiligheid wordt gepubliceerd dat een fietser wel even de stoep op kan rijden omdat de stoepranden laag en schuin zijn. Een hele vreemde stelling die verkeers wettelijk ook niet deugd.
  • Fietsersbond en Politie vinden het een slecht plan.
  • Net zo vreemd is het argument dat de veiligheid zal toenemen met 2 richting, omdat er dan langzamer gereden gaat worden. Lijkt me niet de goede manier om verkeersgedrag te verbeteren.
  • Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan 2010-2015 bevat aanbevelingen over de verkeerscirculatie rond en in het centrum. Zo wordt het, vanwege de nieuwe rondweg en aanpassing van de Nijewei, daarin logisch gevonden de verkeersrichting van de Hoofdstraat om te keren en na te denken over geschikt maken van de brug bij de Jan Eijsingastraat voor autoverkeer.

En in hoeverre zou de beoogde nieuwbouw van een Aldi aan het einde van de Hoofdstraat, met een grote parkeerplaats eromheen, ermee te maken hebben?

Naast veiligheid voor alle weggebruikers is hiermee ook de leefbaarheid in het geding. Ooit was het juist autoluw maken van het centrum een doelstelling. Zodat mensen prettiger en langer verblijven waardoor dan ook een beter winkel klimaat ontstaat.

Teken de petitie als je ook denkt dat het een slecht plan is om de Hoofdstraat 2 richting te maken. Teken de petitie als je denkt dat er juist voor de leefbaarheid in het centrum meer aandacht moet komen en niet voor verkeersdrukte.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ab van den Driest om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...