Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg - Alphen aan den Rijn

Neem contact op met de schrijver van de petitie

#08-Leefbare Omgeving HeimansWetering website gepubliceerd

2021-05-22 12:36:24

Geachte heer/mevrouw, beste buurt / wijkbewoner, petitie ondertekenaar,

 

Team Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW), de initiatiefnemers van:

 • petitie: "Anti Chemische Experiment in Woonwijk Alphen" (met 855 handtekeningen);
 • petitie: "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg" (met 257 handtekeningen en
 • enquête: Vragenlijst: “Master plan ontwikkeling Noordrand 1” (met 220 deelnemers)

Wilt u met trots laten weten dat LOHW per heden een eigen website heeft gepubliceerd. 

Alhoewel het een nieuwe website is, zit het al vol met relevante informatie over onze leefbare omgeving in het Heimanswetering gebied, zoals Masterplan ontwikkeling Noordrand, de (juridische) strijd om de in-/uitritvergunning halverwege de Staalweg met de gemeente, etc. Ook kijken we vooruit naar relevante ontwikkelingen die de leefbaarheid in onze omgeving kunnen  beïnvloeden zoals: Schone Lucht Akkoord, Regionale Energie Strategie, Gnephoek, etc.

Het LOHW gebied is omsloten door: de Heimanswetering -  de Oude Rijn - Eisenhovenlaan - de Noordrand. Hierin vallen o.a. de buurten: Ambachten, Heuvelweg/Feministen, Groenoord, Weteringpark/Schepen, Stromen en de Nuovaweg. . Natuurlijk zijn bewoners van buiten dit gebied welkom om zich te registreren. 

U heeft ons destijds gesteund met het ondertekenen van deze petitie en/of invullen van de vragenlijst. Wij willen u daarom van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op onze website en u vragen om u zich ook te registreren als gebruiker. 

Hieraan zijn geen kosten en verplichtingen aan verbonden. Wij vragen uw naam en email/woonadres zodat wij u kunnen aanspreken en bereiken met nieuwe berichten. Uw woonadres willen wij gebruiken om de dekkingsgraad van leden in de buurten te meten. 

Klik op LOHW om naar de website te gaan. Als u zich registreert, dan krijgt u automatisch een email dat er een nieuw bericht op de website is gepubliceerd. Zo blijft u op de hoogte over de ontwikkelingen welke invloed kan hebben op onze leefbare omgeving. Kijk of er geen berichten binnen op uw Spam folder van de Webmaster LOHW, sleep deze naar uw inbox of geeft aan dat het geen spam is. 

Steun ons door te registreren en deel s.v.p. deze mail zo veel mogelijk met uw kennissen, buren en vrienden in het Heimanswetering gebied, want samen staan we sterk(er).

Dit is de laatste mededeling via dit platform. Vanaf heden kun u ons volgen via de LOHW website.

 

Alvast bedankt voor uw registratie en het delen,

LOHW20.png

Webmaster LOHW


Webmaster LOHW

#07 - Hoorzitting en verdaging

2021-05-02 08:44:37

Beste petitie ondertekenaars, Hierbij een status overzicht per 1 mei 2021 met betrekking tot de petitie: "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg”.

Hoorzitting:

De hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen de vergunningverlening voor een in-/uitrit halverwege de Staalweg heeft plaatsgevonden op 23 maart jl. In deze hoorzitting heeft LOHW een duidelijk pleidooi gehouden met 3 relevante aandachtspunten:

 1. groenvoorziening, wat de reden was om de eerste aanvraag te weigeren;
 2. bij geen van de  ingediende vergunningsaanvragen is een gedegen verkeersveiligheid onderzoek uitgevoerd;
 3. uit de WOB documentatie blijkt dat de gemeente niet volgens een gecontroleerd proces heeft gewerkt;  

Naast de jurist en beheerder openbare ruimte van de gemeente waren ook juristen en vertegenwoordigers van Adriaan van Erk Ontwikkeling aanwezig en een tiental belangstellenden.  

U kunt de hoorzitting terug kijken (35 minuten), stuur een e-mail naar lohw20@gmail.com ovv hoorzitting, dan zorgen wij dat u via WeTransfer de uitzending kunt ophalen om terug te kijken.

Verdaging beslistermijn:

Op 23 april laat de gemeente via een brieft het volgende weten:

"Het college heeft echter meer tijd nodig om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. Wij verdagen hierbij de beslistermijn met 6 weken. Dit betekent dat u uiterlijk 10 juni 2021 een beslissing van het college op uw bezwaren kunt verwachten"

Zodra bekend is welke beslissing het college heeft genomen medio juni, zal LOHW u hierover via dit medium informeren.

Andere activiteiten LOHW:

LOHW is op zoek naar bewoners uit meerdere buurten in de wijk Oudshoorn-Alphen aan den Rijn die zich willen inzetten voor de LOHW activiteiten / agenda zoals:

 • Projecten: Noordrand, Gnephoek en Bouwlocatie Bruijnes (verlengde Bruin Slotsingel);
 • Thema’s over de effecten van alle plannen in en rond de huidige woonwijk , zoals: Regionale Energiestrategie (RES), Verkeer (mobiliteit, ontsluiting, veiligheid), Weteringpark, Participatie projecten Alphen aan den Rijn, Schone Lucht Akkoord (SLA), Duurzaamheidsprogramma 2021-2050 etc.;

Wilt u zich ook inzetten voor uw woonomgeving voor één of meerdere onderwerpen, laat het ons weten, want LOHW heeft uw hulp hard nodig om met elkaar een leefbare omgeving verder te ontwikkelen en te behouden. Meld je aan via lohw20@gmail.com ovv actieve inzetten.


Verontruste bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering

#06 - Status overzicht & hoorzitting Bezwaarschrift commissie 23 maart 2021

2021-03-13 10:35:52

Beste petitie ondertekenaars, 

Hierbij sturen wij u een status overzicht per 13 maart 2021 met betrekking tot de petitie: "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg", zodat je weer volledig op de hoogte bent.  

Bezwaarschrift: De Commissie bezwaarschriften heeft LOHW laten weten dat de hoorzitting voor het bezwaar van LOHW op de rol staat voor:

Dinsdag 23 maart 2021 van 20:50 – 21:25

In verband met de huidige situatie rondom het Coronavirus vinden er geen fysieke hoorzittingen plaats op het gemeentehuis. De hoorzitting zal daarom verlopen via een conference call met beeld (Skype).  

De hoorzitting is openbaar en U kunt deze hoorzitting die via Skype wordt gedaan, bijwonen via deze link:

https://join.skype.com/lKRbrNlUlrMW  

Steun de werkgroep door massaal deze hoorzitting bij te wonen, naast de petitie kan uw aanwezigheid een duidelijk signaal afgeven dat het bezwaar gedragen wordt door grote groep van belanghebbenden.  

Heeft u nog tips, wilt u inhoudelijk helpen met deze casus, meldt u zich dan via lohw20@gmail.com.

Handleiding Skype:

Via computer

1. Klik op de link in de uitnodiging die u per mail heeft ontvangen. 2. Er opent een nieuw scherm. Klik op ‘klik hier om te installeren’. 3. Klik op de knop ‘installeren’ en doorloop het installatieproces. 4. Klik nogmaals op de link die u per mail heeft ontvangen. 5. Bij de eerste keer openen, vraagt de app een aantal malen om toestemming. Sta deze allemaal toe. Doet u dit niet dan werkt de app niet goed. 6. De app is klaar voor gebruik.

Deelnemen

1. Open de e-mail met de uitnodiging en klik op de link in de e-mail, of kopieer de link en plak deze in uw browser. 2. Klik op Deelnemen aan Skype-Vergadering. 3. U ziet de vraag ‘Hoe wilt u deelnemen aan uw vergadering?’ U heeft 2 opties: a. ‘Installeren en deelnemen met de Skype Meetings-app (web)’ (Zie verder vanaf stap 4) b. ‘Al geïnstalleerd? Klik hier om deel te nemen via de app Skype-vergaderingen (web)’ (Zie verder vanaf stap 7) 4. Heeft u bij stap 3 gekozen voor optie a, dan wordt de app geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren. 5. Zodra de app is geïnstalleerd ziet u de volgende tekst in beeld: ‘Alles is ingesteld. De vergadering wordt geopend in een nieuw venster voor de app Skype-vergaderingen.’ 6. Ga naar het nieuwe venster. 7. Vul in het scherm met de tekst Welkom uw volledige naam in. 8. Klik op de knop Deelnemen. 9. U betreedt nu de virtuele lobby. 10. De organisator zal u toelaten tot de vergadering  


Verontruste bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering

#05 - Status update per 4 februari 2021

2021-02-04 22:04:17

Beste petitie ondertekenaars, Hierbij sturen wij u een status overzicht per 4 februari 2021 met betrekking tot de petitie: "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg", zodat je weer volledig op de hoogte bent.  

Vergunningsaanvragen:

Naar aanleiding van het besluit van het handhavingsverzoek van LOHW, heeft de firma Van Erk een nieuwe vergunningsaanvraag (V2020/1038) ingediend en deze is inmiddels goedgekeurd. De gemeente heeft de eerder goedgekeurde vergunningsaanvraag V2020/421, medio januari 2021 ingetrokken.

Bezwaarschrift:

De Commissie bezwaarschriften heeft ontvangst bevestigd van het bezwaarschrift van LOHW me betrekking tot vergunningsaanvraag V2020/421. De twaalf weken behandeltermijn is thans gaan lopen, en uiterlijk op 6 april 2021 moet een beslissing op het bezwaar worden genomen. Het college is nu gevraagd om verweer op te stellen, waarvoor het enkele weken tijd krijgt. LOHW heeft het bezwaarschrift op vergunningsaanvraag V2020/421 laten koppelen met de vergunningsaanvraag V2020/1038 en aan alle toekomstige vergunningsaanvragen voor een in-/uitrit halverwege de Staalweg.

Wob verzoek - bijvangst

In het kader van ons Wob verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) aan de gemeente heeft LOHW een document gekregen (bijvangst), waarin duidelijk naar voren komt dat de plannen van een recycling bedrijf nog niet van tafel zijn. Over deze recycling fabriek begin 2020 geprotesteerd en ook een petitie ingediend. Het plan is destijds van tafel gehaald, Dit Wob document is gedeeld met diverse fracties en RijnGouweLocaal (RGL) heeft in de gemeenteraad vergadering van 28 januari 2021 hierover vragen gesteld (zie raadsvergadering)  

Raadsvergadering 28 januari 2021:

Tijdens deze raadvergadering zijn diverse vragen gesteld door RGL en CDA/Groen Links welke direct verband hebben met LOHW.

Deze raadsvergadering kunt u terugkijken via deze link  en kijk met name naar de volgende tijdsblokken: Blok-1: 25:00-40:00, Blok-2: 43:30-45:00 en Blok-3: 2:19:00-2:21:00.

Gedurende deze tijdsblokken worden vragen gesteld over twee onderwerpen: 

 • Recycling fabriek: Hierover wordt in een raadscommissie vergadering verder inhoudelijk besproken in maart/april 2021;
 • In-uitrit vergunningsaanvraag: Wethouder van Velzen is de aangewezen verantwoordelijke wethouder in het kader van verkeersveiligheid. Dit betekent o.i. dat het economisch belang van de in-/uitrit ondergeschikt is gemaakt aan verkeersveiligheid. De gemeente wacht eerst af op de juridische afronding van het bezwaarschrift ingediend door LOHW. Indien nog nodig zal de wethouder onderzoek doen naar de verkeersveiligheid en de raad informeren;

Heeft u nog tips, wilt u inhoudelijk helpen met deze casus, meldt u zich dan via lohw20@gmail.com.


Verontruste bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering

#04-Status overzicht per 31 december 2020

2021-01-03 09:07:58

Het kernteam wenst u allen  een gezond, coronavrij 2021 en een leefbare omgeving Heimanswetering

 

Beste petitie ondertekenaars,

Hierbij sturen wij u een status overzicht per 31 december 2020 met betrekking tot de petitie: "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg". De afgelopen periode is weer hard gewerkt door het kernteam, en we willen jullie als petitie ondertekenaars nader informeren.

Petitie:

Een samenvatting van de petitie is opgesteld en zal in januari 2021 worden gepubliceerd. Het kernteam wacht nog op een gelegenheid om deze samenvatting te delen met de petitie ondertekenaars, de politiek en de gemeente. Wellicht in combinatie met het bezwaarschrift en mogelijke raadscommissie vergadering over dit onderwerp.

Rechtbank i.v.m. voorlopige voorziening:

Op 8 december heeft het kernteam de uitspraak van de rechtbank ontvangen en hierin is aangegeven dat de verzoeker geen spoedeisende belang heeft (er zullen geen bomen meer omgekapt worden) bij het treffen van een voorlopige voorziening, en is het verzoek daarmee afgewezen.

Wob verzoek:

Op 16 oktober heeft het kernteam een Wob (wet openbaarheid van bestuur) verzoek ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Op 2 december heeft het kernteam een aantal documenten ontvangen, welke weer aanvullende vragen hebben gegenereerd. Op 18 december zijn deze aanvullende vragen gedeeltelijk beantwoord. Aangegeven is dat een aantal opgevraagde documenten op grond van artikel 11 Wob niet openbaar gemaakt worden. Het betreft o.a. intern beraad documenten en persoonlijke opvattingen t.b.v. intern beraad. Verder geeft de gemeente aan, dat er geen schriftelijke documentatie is geweest over dit onderwerp naar en van wethouders van de gemeente.

Bezwaarschrift:

Aangezien de voorbereidingstermijn gekoppeld is aan de oplevering van de Wob documentatie, is de uiterlijke datum voor het bezwaarschrift verschoven naar 18 januari 2021. Het kernteam is thans in voorbereiding om het bezwaarschrift op te stellen en voor 18 januari 2021 in te dienen.

Raadsvergadering 26 november:

Mede naar aanleiding van ons elektronisch dossier “Boomkap en in-/uitrit halverwege de Staalweg” hebben de politieke partijen Groen Links en CDA in de raadsvergadering vragen gesteld. Toegezegd was door de wethouder dat de vragen schriftelijk beantwoord zullen worden binnen 2 weken. Collegebrief aan de gemeenteraad is op 11 december gepubliceerd. Verwacht mag worden dat deze brief behandeld zal gaan worden in de raadsvergadering van 28 januari 2021.

Handhavingsverzoek:

Op 16 november heeft het kernteam een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente voor illegale bomenkap en plaatsing van een inrit. Op 17 december heeft het kernteam een kopie besluit gekregen van de gemeente. De gemeente constateert dat: “de aangelegde dam t.b.v. het realiseren van een uitweg strijdig is met de omgevingsvergunning V2020/421. De huidige uitweg is geplaatst zonder daarvoor bestemde omgevingsvergunning en daarmee handelt in strijd met artikel 2.2 lid 1 sub e Wabo jo. Artikel 2,12 van de Algemene plaatselijke verordening Alphen aan den Rijn 2014.” Het besluit van de gemeente luidt: “Op grond van artikel 5:32 e.v van de Awb dient u de overtreding binnen 2 weken na verzenddatum van dit besluit te beëindigen en beëindigd te houden. U kunt de overtreding beëindigen door uiterlijk 2 weken na verzending van dit besluit een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen met als bijlage een juiste/correcte tekening. ln dit geval betekent dit dat u een tekening dient aan te leveren van de locatie waar u de dam heeft aangelegd. U kunt er ook voor kiezen om de aangelegde uitweg te verwijderen en verwijderd te houden.”

Het Kernteam moet nog e.e.a. gaan onderzoeken maar vooralsnog vinden wij vreemd dat Van Erk er schijnbaar mee wegkomt zonder enige boete, terwijl toch duidelijk is dat men illegaal bezig is geweest. Het is niet duidelijk of Van Erk gevraagd is om de verleende vergunning V2020/421 terug te geven en/of de gemeente de verleende vergunning heeft teruggetrokken en alsnog geweigerd.  

Nieuwe vergunningsaanvraag Van Erk:

Op 16 december heeft  Van Erk een nieuwe vergunningsaanvraag (2020/1038) ingediend voor het plaatsen van een uitrit In januari 2021 zal het kernteam zich buigen over deze nieuwe aanvraag en de consequenties met betrekking tot de lopende bezwaarschrift tegen vergunning V2020/421.

 

Heeft u nog tips, wilt u inhoudelijk helpen met deze casus, meldt u zich dan via lohw20@gmail.com.

 

Graag tot de volgende mededeling


Verontruste bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering

#03-Status overzicht per 6 november 2020

2020-11-06 19:53:13

Beste petitie ondertekenaars,

Hierbij sturen wij u een status overzicht per 6 november om jullie op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de petitie: "Geen in-uitrit halverwege de Staalweg".

Alhoewel het lijkt dat de eigenaar Van Erk/aannmer gewoon doorgaat met het terrein verder in te richten, is de in-/uitrit halverwege de Staalweg nog niet definitief. De werkzaamheden voor de in-/uitrit zijn volgens de gemeente gestaakt.

Bezwaarschrift voorbereidingstermijn:

Op 4 november jl. hebben wij een schriftelijke reactie van de commissie bezwaarschriften Gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen naar aanleiding van ons verzoek extra tijd te gunnen voor onze voorbereidingen:

 • tijd om handtekeningen te verzamelen en
 • tijd om een gedegen bezwaarschrift op te stellen met de input van de petitie ondertekenaars, en op basis van de door ons opgevraagde gegevens bij de gemeente (Wob)

Ons voorbereidingstermijn is nu opgeschort met 4 weken, nadat wij alle Wob documenten van de gemeente hebben ontvangen. Dit betekent dat we doorgaan met de petitie, om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Daarom het verzoek aan u om de link naar de petitie: “Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg” te blijven delen in uw omgeving. 

Huisgenoten met een eigen email en 16 jaar of ouder, mogen ook de petitie tekenen.

Rechtbank

Ons verzoek voor een voorlopige voorziening voor deze zaak loopt nog bij de rechtbank in Den Haag. We ontvangen en zenden regelmatige documenten over en weer, opdat de rechtbank een duidelijk beeld wild hebben over deze zaak alvorens een uitspraak te doen. Op dit moment hebben we geen inzicht wanneer dit plaats gaat vinden.

Petitie:

Aantal petitie ondertekenaars is de grens van 250 inmiddels gepasseerd, maar natuurlijk willen we als bezorgde bewoners/belanghebbenden nog veel meer handtekeningen verzamelen. Blijf de link delen.

Raadsvergadering 26 november 2020:

Wij hebben een elektronisch dossier opgesteld ten behoeve van alle fractieleiders van de politieke partijen en ter informatie voor het college, met alle relevante documenten omtrent ons “Dossier Boomkap en in-/uitrit halverwege de Staalweg”. Dit dossier is via de griffie ter beschikking gesteld aan de fractieleiders en het college.

Media:

Twee relevante artikelen over dit onderwerp verschenen in de pers op 30 november jl.:

Tot de volgende mededeling


Bezorgde bewoners/belanghebbenden - Leefbare Omgeving HeimansWetering

#02-BREAKING NEWS - illegale bomenkap & in-/uitrit Staalweg

2020-10-30 13:26:54

BREAKING NEWS: Op donderdagavond 29 oktober is tijdens de raadsvergadering dit onderwerp aan de orde geweest. De fractieleider van Groen Links heeft een aanvullende vraag gesteld en wethouder Schotanus heeft kort, duidelijk en krachtig aangegeven wat er gebeurd en mis is.

Samengevat:

 1. Van Erk/aannemer van Van Erk hebben de verkeerde bomen gekapt
 2. Van Erk/aannemer van Van Erk heeft niet gehandeld zoals afgesproken met de gemeente 

Klik hier om de uitzending van de gemeente raadvergadering te bekijken en kijk vanaf tijdstip 3:01:00

Verkeerde bomen: Team LOHW concludeert dat op basis van de toelichting van de wethouder Schotanus, dat Van Erk de geweigerde omgevingsvergunning V2020/098 ten uitvoer heeft gebracht, waardoor de bomen vermeld op de tekening behorende bij de vergunningaanvraag V2020/098 zijn gekapt;

Afspraken niet overeengekomen: In het toegekende omgevingsvergunning V2020/421 welke wel is goedgekeurd door de gemeente en waar onze bezwaarschrift op richt, is duidelijk door de gemeente voorwaarden opgenomen dat bomen kap door de gemeente zal worden uitgevoerd;

Wat heeft het team inmiddels in gang gezet:

 • Telefonisch overleg met de wethouder Schotanus en vragen welke stappen zij nu gaan ondernemen:
  • Gevraagd aan de gemeente om de rechtbank te informeren dat de bouw van de vergevorderde inrit en bomenkap niet in lijn is met de toegekende vergunning;
  • Dialoog opstarten tussen gemeente en vertegenwoordigers van bezorgde bewoners/belanghebbenden Leefbare Omgeving HeimansWetering omtrent de in-/uitrit, (verkeers-)veiligheid en andere gerelateerde onderwerpen
 • Rechtbank informeren over deze ontwikkelingen;
 • Intern overleggen over verdere te ondernemen stappen;
 • Achterban informeren over deze ontwikkelingen;

P.S. Het AD Regio zal morgen een artikel publiceren over dit onderwerp.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk de link naar deze petitie te delen.

Ook uw huisgenoten met een eigen email adres en ouder dan 16 jaar mogen de petitie tekenen.

Deel de petitie "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg" klik hier


Bezorgde bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering

#01-Actuele status overzicht per 29 oktober

2020-10-29 11:54:51

Beste petitie ondertekenaars, beste belanghebbende  

Dank & voortgang

Allemaal hartelijk dank dat jullie de petitie hebben ondertekend en gedeeld. De teller van de petitie staat nu op 230 handtekeningen en loopt nog gestaag op.

We willen een duidelijk signaal aan de gemeente afgeven dat dit onderwerp leeft bij de bewoners en belanghebbenden. Hoe hoger het aantal handtekeningen hoe sterker het bezwaar tegen de toegekende vergunning door de gemeente.

Daarom het verzoek aan een ieder om de link van de petitie “Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg” te (blijven) delen.

Uw huisgenoten boven 16 jaar met eigen email adres kunnen ook natuurlijk tekenen  

Publiciteit & Politiek

In het AD-Regio Alphen van 23-10-10 is het volgende artikel op internet gepubliceerd: "Buurt boos om voortijdige kap van bomen bij nieuwe inrit Staalweg". In de papieren versie van dit artikel van 24-10-20, wordt nog geschreven dat de fractievoorzitter van Groen Links woest is, en kondigt actie aan in de vorm van raadsvragen.

Via facebook is ook aandacht gevraagd voor deze petitie.

Ook alphens.nl heeft een artikel geplaatst.

De bezorgde bewoners/belanghebbenden van Leefbare Omgeving HeimansWetering zijn natuurlijk heel blij met deze support en hopelijk volgen er meer politieke partijen het goede voorbeeld van Groen Links op.  

Voortgang & tijdlijn

13 oktober:

· Pro forma bezwaarschrift: ingediend bij de gemeente op 13 oktober. Binnen 14 dagen zal de gemeente reageren;

· Voorlopige voorziening: ingediend bij de rechtbank op 13 oktober. Inmiddels heeft de gemeente een verweerschrift bij de rechtbank in gediend. Op 29 oktober hebben wij een uitgebreide reactie naar de rechtbank ingestuurd;

· Boomkap: kappen vond plaats op 14 oktober in de vroege ochtend;

· Bevestiging gemeente: betreft ongeoorloofde boomkap;

16 oktober:

- WOB (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek: ingediend bij de gemeente, nog geen reactie van de gemeente ontvangen;  

Tot slot

Het is de bedoeling u als petitie ondertekenaars en belanghebbende te blijven informeren over de voortgang. Blijf onze mededelingen volgen en natuurlijk, blijf de link naar de petitie “Geen in-/uitrit halverwege de Staalwegdelen.

 

Heeft u suggesties laat het ons weten, want SAMEN ZIJN WE STERK

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de bezorgde bewoners Leefbare Omgeving HeimansWetering

Email: lohw20@gmail.com


Bezorgde bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWeteringDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...