"Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Actie 21 april 2022

2021-11-20 10:47:14

Oproep aan allen:

De mondelinge behandeling van het hoger beroep van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud in de bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat vindt plaats bij het Gerechtshof Den Haag op donderdag 21 april 2022 om 9.30 uur..

Kom allen naar het gerechtshof den Haag om de indieners in het hoger beroep te steunen.

Wij verwachten jullie aldaar om 08.30 uur.

Neem zelf eten en drinken mee s.v.p.

Opgeven via email 

Wij zorgen voor de vergunning.

Iedereen voor herindexatie van alle pensioenfondsen zijn welkom.

Ik hou u op de hoogte.

Vriendelijke en strijdbare groeten,

De Sjaak


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Koolmees

2021-10-19 18:55:59

Wat een roofvogel.
Hij is gestopt als minister en gaat straks het grote geld verdienen.
Hij, Knot en Rutte hoeven zich totaal geen zorgen te maken over hun oude dag.
Hun AOW wordt opgeplust met de mega inkomsten boven de Balkenende norm.
Dat betekent miljoenen.

Roofmees en Knotwilg lachen ca. 9 miljoen Pensionado’s uit, waarvan zij inmiddels al 25% inkomensachteruitgang hebben weten te stelen. En hoofdman Rutte, heeft daar na zijn eigen pensionering geen actieve herinnering meer aan.

Kom op Kabinet, zorg dat het roven stopt.
Dit vraagt weer om een parlementaire enquête.

De zoveelste inmiddels.

De Sjaak is klaar voor de strijd dit najaar.


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Prinsjesdag komt eraan

2021-08-12 18:42:58

Dit is een update. Beste steunbetuigers, we zijn er nog lang niet. Na de vakantieperiode gaan we weer kijken om onze eisen daar neer te leggen, zodat ze in den Haag er niet meer omheen kunnen om de pensioenen te indexeren.

De Sjaak is er klaar voor


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Prinsjesdag komt eraan

2021-08-12 18:42:50

Dit is een update. Beste steunbetuigers, we zijn er nog lang niet. Na de vakantieperiode gaan we weer kijken om onze eisen daar neer te leggen, zodat ze in den Haag er niet meer omheen kunnen om de pensioenen te indexeren.

De Sjaak is er klaar voor


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Koolmees vertraagd weer

2021-05-14 15:15:10

Nog langer uitstellen zorgt voor onrust in Pensioenwereld.

De Pensionado's zijn de pineut.

Koolmees is een strateeg in vertragingen en de daaruit voortkomende problemen voor de inkomens van (toekomstige)Pensionado’s.
De huidige rekenrente moet afgeschaft worden en daarmee gelijk de invoering om de reëele rendementen op beleggingen te gebruiken om te indexeren en de Pensioenen direct te verhogen met terugwerkende kracht.
Hiermee wordt de inmiddels 25% achterstand op de Pensioeninkomsten
Hersteld.

We moeten snel weer de straat op


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Fiscalisering AOW

2021-03-26 13:00:44

Tja, ze moeten ergens van roven. Koolmees, DNB, Netspar en Pensioenfondsen krijgen het weer voor elkaar. De Roversbende van Pinokkio gaat maar door.

Ouderen wanneer gaan we massaal de straat op? Om deze plannen teniet te doen.

Koopkracht gaat verder omlaag van Ouderen, die jarenlang gewerkt hebben en de jongeren hebben onderhouden en opgevoed.
Zo spelen de graaiers jong en oud tegen elkaar uit.

Namens het actiecomité: Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren

De Sjaak.

Maandag 22 maart 2021.
Met dank aan de publicatie van Theo Vermeulen bij FNV-senioren, zag ik dat het rapport van de Commissie draagkracht maandag 22 maart 2021 is verschenen.
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) zond het rapport naar de Tweede Kamer.
Op tijd om meegenomen te worden bij de formatie en de coalitievorming.
Ik heb gewaarschuwd voor plannen rond fiscalisering. Niet door iedereen serieus genomen. Sommigen zeiden, "het zijn maar twee partijen." Maar als de "rekening van "corona" betaald moet worden, denk ik dat de ouderen vooraan in de rij staan.
Hier heeft de eventuele nieuwe coalitie een stok om het in te voeren.
Ik voeg de link naar het hele rapport toe.
De teksten over fiscalisering hierna.
Blz 2.
Werkenden en gepensioneerden
De analyse laat zien dat gepensioneerden met eenzelfde huishoudinkomen lager worden belast dan werkenden. Dit komt vooral doordat gepensioneerden geen AOW-premie betalen. Natuurlijk hebben zij in de jaren voor hun pensionering wel AOW-premie betaald. Maar de verdeling van overheidsuitgaven en -inkomsten tussen werkenden en pensioengerechtigden blijft over de jaren niet altijd constant, mede door de veranderende verhouding tussen de aantallen werkenden en pensioengerechtigden. Hierdoor kan het zo zijn dat de ene generatie meer profiteert van de AOW dan een andere. Kanttekening is wel dat ouderen niet in staat zijn om – indien de belastingdruk meer gelijk wordt getrokken – meer te gaan werken om een bepaald inkomen te bereiken. Dit kan een reden zijn om een eventuele transitie geleidelijk vorm te geven.
Blz 2.
Naar een gelijkere belasting van gepensioneerden en niet-gepensioneerden
Om gepensioneerden en werkenden met een zelfde huishoudinkomen gelijker te belasten, kan de AOW worden gefiscaliseerd. Door de koppelingssystematiek blijft de netto AOW gelijk, maar voor het aanvullend pensioen gaat de belastingdruk omhoog.
Blz 52.
6.2 Visie 2: Naar een gelijkere belasting van gepensioneerden en niet-gepensioneerden
Uit de analyse komt naar voren dat AOW-gerechtigden bij een gelijk inkomen lager worden belast dan niet-AOW-gerechtigden, en meer inkomen vrij te besteden hebben. Dit komt vooral doordat gepensioneerden zijn vrijgesteld van de premieheffing voor de AOW. Indien het uitgangspunt is dat gepensioneerden en niet-gepensioneerden met eenzelfde huishoudinkomen evenveel belasting en premie zouden moeten betalen, zou er kunnen worden gekozen om de AOW te fiscaliseren. Dit houdt in dat de AOW volledig betaald wordt uit de algemene middelen, en niet meer (grotendeels) uit premies. Dit betekent dat we de AOW-premie afschaffen en de inkomstenbelasting verhogen. Door de netto-nettokoppeling aan het sociaal minimum blijft de netto AOW gelijk, maar aanvullende pensioenen worden zwaarder belast. DE INKOMENSVERDELING WORDT ONGELIJKER DOORDAT DE OMVANGRIJKE GROEP EEN KLEIN TOT GEMIDDELD PENSIOEN ER RELATIEF VEEL OP ACHTERUITGAAT Het effect op de werkgelegenheid is onbekend. WANNEER DE OPBRENGST WORDT TERUGGESLUISD VIA DE TARIEVEN WORDEN DE LASTEN OP ARBEID VERLAAGD MET ALS GEVOLG EEN POSITIEF EFFECT OP HET ARBEIDSAANBOD. Overigens wordt de AOW momenteel al gedeeltelijk gefiscaliseerd, als gevolg van de maximering van het AOW-premiepercentage en de beperkte indexatie van de bovengrens van de voormalige tweede schijf.
Het fiscaliseren van de AOW betekent niet dat gepensioneerden en niet-gepensioneerden te maken krijgen met een gelijke belastingdruk. Dat komt door de verschillende kenmerken van deze groepen, waardoor ze met ander regelingen te maken hebben. Zo hebben werkenden (wat veel minder voorkomt onder AOW’ers) recht op de arbeidskorting, en hebben AOW’ers (mits hun inkomen niet te hoog is) recht op de ouderenkorting. Ook betalen gepensioneerden zelf de Zvw-premie, die voor werkenden door de werkgever wordt afgedragen. In de meeste gevallen maak het voor de Belastingdienst niet uit of AOW-gerechtigden meer belasting gaan betalen/AOW-premieg aan betalen. Alleen in grensoverschrijdende situaties kan het effect hebben.
Door de netto-nettokoppeling aan het sociaal minimum blijft de netto AOW gelijk, maar aanvullende pensioenen worden zwaarder belast.

https://www.petities.com/stop_het_korten_op_pensioenen_en_ga_indexeren


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Petitie: Samen voor een eerlijk pensioen

2021-03-18 18:09:58

Beste Strijdmakkers,

Vanuit de overtuiging dat wij MASSA nodig hebben om de door de pensioenindustrie aangestuurde Pensioenomvormingswals te keren of te stoppen heb ik samenwerking gezocht met andere belangenorganisaties. Daaruit is www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl ontstaan. 

Hierbij vraag ik u allen om samen met onze strijdmakkers van Red het pensioenstelsel op te trekken en de petitie te tekenen op: www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl 

Hartelijk dank alvast.

Met strijdbare groet,  

De Sjaak en

José Matheij Kernteam landelijk actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’ 


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Vooraankondiging we gaan weer iets bedenken

2021-03-06 13:04:38

Zie hoe wij belazerd worden door Koolmees, de DNB, Netspar, de SER, de pensioenfondsen en natuurlijk de regering voorop.

13 jaar geen indexaties geweest, nog 5 jaar zeker ook niet. De Economie blijft m.n. achter doordat Pensionado’s nu al 25% gekort zijn op hun pensioeninkomsten en de komende jaren zal dat ca. 33% zijn.

Verder heeft het kabinet plannen om de bruto AOW te verhogen met 20%, althans dat beloven ze. Ja wanneer de bruto AOW met 20% omhoog gaat, dan plukt onze fantastische belastingdienst 17,9% inkomstenbelasting van het volledige bruto AOW af. Per saldo zal er voor diegenen die een aanvullend pensioen hebben per saldo onder de huidige netto AOW uitkomen.

De bekende Plukmekaalstraat in Rotterdam doet haar naam eer aan.We zijn ons aan het beramen hoe wij hier acties voor gaan optuigen. Een referendum of een parlementairecommissie zou de enige optie zijn.

Rechtzaken aanspannen heeft voorlopig geen enkele zin, omdat Rechterlijke uitspraken tegen de hiervoor genoemden, door de staat en het Hof neergeslagen wordt.

Niemand lijkt strafbaar, maar eens zal toch het geweten een genadeloze klap moeten krijgen bij die lieden die nu de Pensionado’s en toekomstige Pensionado’s beroven van een welvaartsvast pensioen .De Sjaak: actiecomité "Stop het korten op Pensioenen en ga Indexeren"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Knot en DNB

2021-01-12 14:29:36


Vorige week een brief ingezonden aan het AD over een artikel van Klaas Knot van de DNB, helaas niet geplaatst door het AD, jammer omdat er vele briefschrijvers zijn.

Echter heden weer een artikel over DNB, diezelfde Knot organisatie, die het heeft over huiseigenaren te beknotten, terwijl de financiële pijn bij de huurders van woningen ligt, door huisjesmelkers opgejaagd waardoor huurders veel te veel huur moeten betalen dan dat zij feitelijk kunnen.

Weer een gemiste kans Knotje.

Hieronder mijn eerder ingezonden brief:

Geachte redactie Brieven AD,

Met verbazing heb ik het artikel Welkom 2021 gelezen waarin de president van DNB zegt "Het lentezonnetje zal straks weer doorbreken voor de economie" en "Ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel" etc.

Knot zegt, "Werk gaat nu boven loon".

Makkelijk gezegd nu er zovele mensen werkloos zijn geworden en er nog meer zullen volgen, hijzelf zal daar geen last van hebben denk ik zomaar. De werkgevers schreeuwen moord en brand en gaan niet verder dan de nullijn in hun CAO onderhandelingen.

Knot zegt, "We moeten de trend keren dat een steeds groter deel van de belastinginkomsten uit de inkomstenbelasting komt"

Echter de werkelijkheid is anders:

De 1ste schijf voor de inkomstenbelasting daalt van 37,35% (2020) naar 37,10% (2021) = - 0,25%

De 2de schijf blijft op 49,5% het zelfde.

Terwijl de pensioenpremie stijgt met 0,4% van het volledige salaris. Dus inkomsten zullen 0,15% dalen. En salarissen zullen nauwelijks verhoogd worden, terwijl de accijnzen op vele producten zullen stijgen. Waardoor de burger, ook de minder bedeelden in de maatschappij, keihard worden getroffen in hun besteedbaar inkomen en in hun koopkracht. Hoezo economische groei mijnheer Knot? U bent de bedenker om de rekenrente op onze pensioenen zo laag mogelijke te houden (nu ca. 0,2%) terwijl de rendementen op beleggingen vele procenten hoger zijn, v.a. 7% b.v.b.

Waardoor al 13 jaar de Pensionado’s ca. 25% inkomsten misgelopen zijn t.o.v. heden.

Beste Klaas, de economie gaat pas groeien wanneer alle inkomensgroepen/inwoners meer te besteden hebben om de doorzet in goederen te laten stijgen.

Uw naamgenoot Sinterklaas heeft gelukkig veel meer nobele ideeën dan u. Die laat de MKB bedrijven jaarlijks floreren, zodat ze kunnen blijven bestaan, evenals de Kerstman.

Door uw inzichten leven we helaas niet in een sprookjeswereld maar in een keiharde afreken maatschappij, waarin de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. De burgers zijn de dupe.

Willem Heijdacker
 


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Inzamelactie Jan Schut Polaris

2020-12-21 11:49:29

Beste Strijdmakkers,

Op 15 december heb ik Jan Schut, de eigenaar van zijn gestolen actie voertuig "de Polaris" verblijd met een bijdrage in de kosten om een nieuw actie voertuig te kunnen kopen. De inzamelactie via diverse Media is er door vele bijdragen en zijn we uitgekomen op € 1780,00. Vanwege Covid-19 kon dat helaas niet lijfelijk in Valkenburg.

In 2021 zoeken we een geschikt moment om Jan de bijbehorende check uit te reiken.

Diegenen die hebben bijgedragen, enorm bedankt.

Namens het actiecomite "Stop het Korten op Pensioenen en ga Indexeren"

Willem Heijdacker "de Sjaak"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...