"Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

Petitie "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

Wij de Pensioendeelnemers in Nederland pikken het niet langer!

Het comité;  "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" , biedt u deze petitie aan, samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen.

Het doel van deze petitie is om alle ca. 200 besturen van de Pensioenfondsen /Raden van Toezicht en de daarbij behorende Verantwoordingsorganen in Nederland aan te spreken op het gevoerde beleid en de uitvoering van hun verantwoordelijkheden.

Tijdens dit aanspreken gaan wij het volgende aan de orde stellen:

Stop met praten en dreigen met korten op de pensioenuitkeringen van iedere pensionado en deelnemers als werknemer aan het pensioenfonds, zonder inbreng van de DNB, Netspar, CPB, het Kabinet, et cetera.

Ga direct over tot Indexatie voor elke Generatie op alle pensioenen.

Schaf de gemanipuleerde veel te lage rekenrente af en hanteer tenminste het gemiddelde projectierendement conform het pensioenakkoord op het totale pensioenvermogen. Het echte rendement is immers hoger.

– Stop met het jaarlijks herhalen van berichtgeving dat de zogenaamde dekkingsgraden dalen en aan het eind van elk jaar mogelijk niet gehaald gaan worden, waardoor er kortingen dreigen te moeten worden doorgevoerd.

Neem als bestuur uw eigen verantwoordelijkheid. Besluit op basis van het belang van al uw deelnemers. Dankzij ons, de deelnemers, vervult u deze functie en wordt u vorstelijk door ons beloond voor het verantwoord beheren van ons uitgesteld loon.

U weet toch ook dat:

Er reeds 12 jaar niet geïndexeerd is en er nog minimaal 5 jaar niet geïndexeerd gaat worden voor het invaren van de pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel. Dat betekent dat er 1 hele generatie al 32% is of wordt gekort op hun pensioeninkomsten. (minder koopkracht) 

Er zit ca. 1640 miljard in de pensioenbuffers.

Er jaarlijks ca. 36 miljard aan premies binnen komt, daar bovenop komen de rendementen nog op uitstaande beleggingen, die veelal al jaren hoger is 7%.

Er jaarlijks 32 miljard uit het vermogen wordt betaald aan de gepensioneerden.

Wij hiermee zeker voor ons allen, jong of oud, elke generatie en deelnemer aan een pensioenfonds voor het leven is geborgd om een welvaartsvast pensioen te ontvangen, tot in de eeuwigheid. U, beste burger is aan zet door deze petitie te tekenen.

Wij vragen uw steun voor draagkracht, u hoeft niet georganiseerd te zijn, iedereen kan tekenen, graag met naam, woonplaats en bij welk pensioenfonds u bent aangesloten.

Namens het comité  "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

Willem Heijdacker, voorzitter.

Spijkenisse

Carlos Pinto E Neto, lid

Spijkenisse

Hans de Wit

Raamsdonksveer, lid

 

De_Sjaak.JPG

 


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Willem Heijdacker alias "de Sjaak" om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...