Scheveningen voor rust!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Herrie veroorzaakt door motoren.

2021-05-27 11:57:15

 Beste ondertekenaars van petitie " Rust voor Scheveningen" .

Heden 27 mei staat een artikel in dagblad De Telegraaf, namens Haags Gemeenteraadslid, Mw. D. Regts. 

In dat artikel benadrukt zij, dat er zeer hard opgetreden en gehandhaafd moet worden en blijven, tegen motorrijders die deze geluidsoverlast veroorzaken ! 

Ik heb haar onze steun toegezegd en specifiek bij haar gepleit voor Flitspalen, die deze geluidsoverlast meten, met kenteken herkenning.

En niet alleen op door haar genoemde wegen, maar ook op de Westduinweg, Statenlaan en wegen elders op Scheveningen !

Met vriendelijke groet, 

Dick Passchier

Beheer Petitie " Rust voor Scheveningen "

 

 

 


Suzanne

Rust voor Scheveningen

2021-05-07 09:24:47

Beste Petitie ondertekenaars van " Rust voor Scheveningen", ik maak jullie deelgenoot van hier bijgaande mededeling ontvangen van Gemeente Den Haag !

- Bewoners en Ondernemers op Scheveningen, die in de zomermaanden overlast ondervinden, kunnen tussen 26 april en 01 november 2021 terecht bij het meldpunt: " Overlast Scheveningen" op 3 mogelijke manieren.

1. Stuur uw melding naar:

     scheveningenmeldt@denhaag.nl

2. Via Tel.nummer 14070 en kies voor optie 0(nul)

in het keuze menu van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 23.00 uur. Za/Zo en op Feestdagen van 13.00 - 23.00 uur

3. Vanaf half mei kunt u ook meldingen maken via een speciale meldingsapp. (adres volgt nog.)

Bij spoed altijd 112  (politie, brandweer, ambulance dienst). Voor niet spoedeisende hulp kunt u politie bellen via: 0900 - 8844

 

 

 

 


Dick Passchier

Hoe nu verder ?

2021-04-10 09:53:43

Beste ondertekenaars van de Petitie " Rust voor Scheveningen" .

Ik heb als Petitie Beheerder, herhaalde malen getracht, tussen 19 december 2020 en eind maart 2021, om een reactie te mogen ontvangen van B & W, op onze Petitie. 

Helaas is er nog steeds geen reactie gekomen !

Daarnaast heb ik persoonlijk,  op 11 maart j.l. tijdens het Slot debat van 30 bewoners & ondernemers met de Gemeente, een verzoek neergelegd voor Flits palen op de Westduinweg en elders op Scheveningen.

In reactie van Verkeerswethouder van Asten is dit verzoek erg lastig i.v.m de huidige wetgeving en OM bemoeienis.

Maar schets mijn verbazing, dat begin april, dus ampel 3 weken na 11 maart jl  wel Flitspaal (en) zijn geplaatst op de Waldeck Pyrmontkade ?!

Deze kade ligt niet op Scheveningen en strookt de plaatsing van deze Flitspalen aldaar,  geenszins met de uitleg van wethouder van Verkeer, door hem gedaan d.d. 11 maart j.l .

Dick Passchier

Beheer Petitie: Rust voor Scheveningen

 

 

 

 


Dick

Veilig en Leefbaar Scheveningen

2021-03-14 12:41:08

Beste bewoners en ondernemers op Scheveningen.

Tot eind 2020 hebben 1780 mensen uit onze Wijk Havenkwartier, de Petitie voor een Veilig & Leefbaar Scheveningen, ondertekend ! 

Een geweldig aantal ,een derde van onze wijk ! Deze petitie is aangeboden in december 2020 aan zowel de directeur van Stadsdeelkantoor Scheveningen en de wethouder van Financiën,  dhr. Anne Mulder.

En op 11 maart nogmaals in herinnering gebracht bij voornoemden !

 

Tussen vorig jaar en 11 maart jl. Is er hard gewerkt door een Advieswerkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen waarin een 30 - tal bewoners en ondernemers, die bijna wekelijks via een ZOOM sessie (via het beeldscherm)  bijeenkomst met elkaar hebben overlegd samen met de Gemeente ( B&W) en directeur Stadsdeelkantoor Scheveningen.

Nu zal een kleine groep het eindrapport verder uitwerken samen met de Gemeente om uiteindelijk een totaal pakket aan maatregelen te presenteren voor de Toekomst.

Wij hopen dan ook binnenkort dit eindrapport te kunnen presenteren. Al worden zeker nu  al maatregelen in de praktijk gebracht !! 

Met vriendelijke groet,

Dick Passchier

E: dmpasschier@gmail.com

 

PS: Voor de goede orde, de volgende uitleg:

  • De Mw. die in 2020  deze Petitie startte, is half december verhuisd naar een andere stad en heb ik de voortgang en begeleiding van deze Petitie van haar voortgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dick

Veilig en Leefbaar Scheveningen

2021-03-14 12:40:38

Beste bewoners en ondernemers op Scheveningen.

Tot eind 2020 hebben 1780 mensen uit onze Wijk Havenkwartier, de Petitie voor een Veilig & Leefbaar Scheveningen, ondertekend ! 

Een geweldig aantal ,een derde van onze wijk ! Deze petitie is aangeboden in december 2020 aan zowel de directeur van Stadsdeelkantoor Scheveningen en de wethouder van Financiën,  dhr. Anne Mulder.

En op 11 maart nogmaals in herinnering gebracht bij voornoemden !

 

Tussen vorig jaar en 11 maart jl. Is er hard gewerkt door een Advieswerkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen waarin een 30 - tal bewoners en ondernemers, die bijna wekelijks via een ZOOM sessie (via het beeldscherm)  bijeenkomst met elkaar hebben overlegd samen met de Gemeente ( B&W) en directeur Stadsdeelkantoor Scheveningen.

Nu zal een kleine groep het eindrapport verder uitwerken samen met de Gemeente om uiteindelijk een totaal pakket aan maatregelen te presenteren voor de Toekomst.

Wij hopen dan ook binnenkort dit eindrapport te kunnen presenteren. Al worden zeker nu  al maatregelen in de praktijk gebracht !! 

Met vriendelijke groet,

Dick Passchier

E: dmpasschier@gmail.com

 

PS: Voor de goede orde, de volgende uitleg:

  • De Mw. die in 2020  deze Petitie startte, is half december verhuisd naar een andere stad en heb ik de voortgang en begeleiding van deze Petitie van haar voortgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Suzanne

" Rust voor Scheveningen"

2020-12-14 09:55:04

Beste ondertekenaars van deze petitie, hierbij een 1e korte uitleg s.v.p.

Suzanne Scholtemeijer, de oorspronkelijke auteur van deze petitie, heeft recent( 08 dec. j.l. ) Scheveningen verlaten, omreden van verhuizing naar een andere stad.

Allereerst wil ik haar, namens alle ondertekenaars van deze petitie, hartelijk danken voor haar inspanneningen & initiatief ! 1760 ondertekenaars!

Zij heeft mij aangeboden om door te willen gaan met de voortzetting van deze petitie en vervolg overleg met Stadsdeelkantoor Scheveningen en Gemeente Den Haag. Ik heb daarin toegestemd, met uw instemming s.v.p.

Het Gemeentelijk overleg zal inderdaad een vervolg krijgen m.i.v. 17 december a.s.  En Ik heb Suzanne beloofd dat ik de , door haar gestarte petitie zal doorstarten en het gemeentelijk overleg zal voortzetten, mede met uw steun. Voor evt.toekomstige communicatie geef ik u hieronder mijn E-adres s.v.p.

Mijn naam:

Dick Passchier

E: dmpasschier@gmail.com

 

 


Suzanne

Uw handtekening: het resultaat

2020-07-26 11:28:07

Beste buurt- en wijkgenoten, 

Nogmaals hartelijk dank voor het tekenen van de petitie 'Scheveningen voor Rust'. Deze mededeling is bedoeld als afsluiting van de petitie. Er is namelijk goed nieuws: de gemeente en politie hebben uw oproep gehoord en begrepen. In verzet komen, heeft zin gehad!! 

1760 handtekeningen
Ik ben ontzettend overweldigd door het feit dat u met grote aantallen de petitie heeft getekend. 1760 handtekeningen zijn er uiteindelijk gezet, een getal waar we trots op mogen zijn! Veel met persoonlijke verhalen over hoe de overlast uw leefgenot verziekt. Ik hoop dat u zich realiseert, dat wanneer wij als wijkgenoten samen optrekken, er veel bereikt kan worden want er is iets moois bereikt.  

Natuurlijk komt het nu volgende resultaat niet alleen door deze petitie. In de tussentijd zijn er ook groepen vrouwen op de boulevard samengekomen voor een protest (met de nodige media-aandacht), en hebben eindeloos veel van u klachten ingediend bij politie en gemeente en is er door regionale omroepen een aantal maal aandacht geweest voor het onderwerp. 

Plan van Aanpak
Uiteindelijk heeft dat alles (én deze petitie) ertoe geleid dat er nu een zogenaamd Plan van Aanpak ligt vanuit de gemeente en de betreffende stadsdeeldirecteur, Mendy van Veen. 

Uit naam van die laatste ontvingen wij, als bewoners van de Westduinweg (en waarschijnlijk vele straten om ons heen) een brief met dit plan van aanpak. Deze brief heb ik als bijlage bij deze mededeling gedaan, mocht u die nog niet hebben gezien. 

De maatregelen die worden genoemd, zijn een mooie eerste stap richting een rustiger Scheveningen. Waar wij als bewoners weer rustiger kunnen genieten van ons mooie strand, dat we nog steeds graag delen met iedereen (die zich gedraagt). 

Hoe nu verder? 
Vanzelfsprekend is het daarmee mogelijk nog niet helemaal gedaan. Het lost niet direct op dat er nog steeds aso's door de straat scheuren met knallende uitlaten. Hopelijk wordt het stukken minder nu ze door de maatregelen niet meer eindeloos rondjes kunnen rijden. Maar laten we met zijn allen alert blijven. Blijf klachten indienen bij politie en gemeente als het weer eens 'bal' is. Laten we ze helemaal gekbellen en mailen. Want zoals u ziet: de aanhouder krijgt in elk geval een Plan van Aanpak :-)

Dank u wel!

Suzanne, Westduinweg

 

brief_gemeente-1.jpegbrief_gemeente-2.jpeg


SuzanneDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...