Oproep aan de gemeente Alphen aan de Rijn: Stop de uitrol van het 5G netwerk.

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Petitie Alphen aan den Rijn zegt NEE tegen 5G is 25 juni overhandigd aan College B&W

2020-06-25 21:15:40

Donderdagavond 25 juni is de petitie Alphen aan den Rijn zegt NEE tegen 5G overhandigd aan burgemeester Spies.  

Vanaf minuut 8 tot en met minuut 14 zie je hoe het gegaan is via deze link: https://channel.royalcast.com/gemeentealphenaandenrijn/?fbclid=IwAR1efVyF-QPrvicZ_ufAFepTgGRGzTLDGNeVTUuHLEIBcLBoslXVGDdbpis#!/gemeentealphenaandenrijn/20200625_1  

Hieronder de speech die Dick Luijten heeft gegeven:    

 

"Wat niet weet, wat niet deert"

&

“Wat je niet ziet, voelt, ruikt, proeft of hoort is misschien wel uw toekomstige smart killer."  

 

Geachte leden van de Gemeenteraad en College van B&W, geachte live stream belangstellenden,  

 

Er zijn zorgen over straling. Er zijn zorgen over het nieuwe, niet op veiligheid geteste 5G netwerk, bij een groeiende groep mensen, in dit land maar ook wereldwijd. Niet alleen over onze privacy, maar ook over het milieu en onze gezondheid. En het zijn zeker niet alleen burgers die zich zorgen maken.  

Binnen Alphen aan den Rijn lijkt het erop dat er nauwelijks aandacht is voor deze sluipmoordenaar.  

Ik geef u twee voorbeelden:  

1. Vanuit de gemeenteraad is er omtrent 5G eenmaal een kritische vraag gesteld, namelijk een artikel 40 vraag aan het college B&W in februari 2019 door het raadslid dat zo dadelijk wordt geïnstalleerd als wethouder. Meerdere malen hebben we hem, maar ook u als gemeenteraad, gewezen op de mogelijke schade aan mens, dier en natuur bij de invoering en activering van 5G. Tot op heden is daar niets mee gedaan.  

2. Door een burger is op 13 maart 2020 een WOB verzoek inzake de 'uitrol van het 5G netwerk' ingediend (zaaknummer 300642). Nadat de beslistermijn- op grond van artikel 6 lid 2 WOB van 4 weken - tot twee keer toe is verdaagd, heeft deze burger op 3 juni j.l. een brief van het college B&W ontvangen met de mededeling dat zijn WOB verzoek is afgewezen.   Het heeft er de schijn van dat 5G in de vergetel hoek en in de doofpot zit.  

Uit onderzoek is echter gebleken dat door de gemeente Alphen aan den Rijn er juist experimenten in een 5G veld laboratorium worden gefinancierd vanuit het bestuurlijk samenwerkingsverband, Holland Rijnland. Onze burgemeester en een aantal wethouders zijn daar actief bij betrokken. Dit wekt bij ons de indruk dat er projecten en voorbereidingen gaande zijn om 5G zo soepel mogelijk door de bestuurlijke gremia te loodsen, zonder dat de bevolking en de gemeenteraadsleden goed en terdege worden geïnformeerd.  

Begrijp ons goed; wij, met alle ondertekenaars, staan ergens voor. Wij vormen een front. Wij willen voorkomen dat u ernstige fouten maakt en verkeerde beslissingen neemt die niet in het belang zijn van onze gezondheid en behoud van privacy en ook niet van uw en onze kinderen en kleinkinderen. Wij hebben nog nooit gehoord dat iemand zei: "Roken, dat moet je doen. Dat is goed voor je gezondheid." Hetzelfde geldt voor 5G. Nog nooit hebben wij een onderzoek gezien waarin is vermeld dat 5G geweldig is om je gezondheid op te peppen. Integendeel, 5G is helemaal kunstmatig, dus zouden we niet eens goed op de bijwerkingen inzoomen?  

Er is niets natuurlijks aan 5G. Genoeg is genoeg. 4G en 4G+ is ruimschoots voldoende. Zo niet? Zoek dan naar andere oplossingen. Wij trekken een streep: Wij willen geen 5G proefkonijnen zijn. En dat verafschuwen wij vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat vindt u als gemeenteraadsleden hiervan? Heeft u zich al terzake goed geïnformeerd?  

Er is werk aan de winkel.  

Ik dank u voor uw aandacht.


Ontvanger: Alphen aan de Rijn Organisatie: Actiegroep stop 5G Alphen aan de Rijn

Donderdag 25 juni a.s. 20:00 uur overhandiging petitie Alphen aan den Rijn zegt nee tegen 5G

2020-06-23 10:40:49
Beste ondertekenaars,

 


Aanstaande donderdag gaan we de petitie overhandigen. We hebben besloten om op het verzoek van de gemeente in te gaan. ​
De overhandiging duurt maximaal 3 minuten en is te volgen via de live stream op de site van de gemeenteraad. Achteraf kun je de hele vergadering online bekijken. ​

Gisteren hebben wij namelijk een mail van de gemeente gekregen met het verzoek om aanstaande donderdagavond om 20:00 uur de petitie aan te bieden aan de burgermeester. Wij kregen die kans al eerder aangeboden, maar dan zou de overhandiging online plaats vinden. Dus we gaven aan de handtekeningen liever in de raadzaal zelf te willen overhandigen. Die gelegenheid krijgen we donderdagavond, omdat er onverwacht een benoeming zal zijn in de gemeenteraad, waarvoor het kennelijk nodig is om de gemeenteraadsleden fysiek bij elkaar te roepen. ​Helaas mag er geen publiek bij aanwezig zijn. De handtekeningen mogen ook maar door 1 iemand overhandigd worden.

We hebben al even nagedacht over de boodschap die we de gemeenteraad, burgemeester en wethouders willen meegeven. Maar we zijn ook heel benieuwd naar jullie ideeën. ​Doordat het allemaal zo kort dag is, horen we jullie reactie graag binnen 24 uur, dus uiterlijk woensdag 24 juni om 13 uur. Dan hebben we nog genoeg tijd om ons voor te bereiden.​ Mailen kan naar sheilarebel_drs@outlook.com. 

Overigens staat de petitie nog online, dus jullie kunnen hem nog een keer onder de aandacht brengen onder jullie eigen achterban (tinyurl.com/alphenzegtneetegen5g). ​

Op onze besloten Facebook groep, Alphen aan den Rijn tegen 5G, kunnen we je op de hoogte houden van de voortgang, als je je daarvoor aanmeldt. ​Daar komt straks ook de link naar de live stream te staan (https://channel.royalcast.com/gemeentealphenaandenrijn/#!/gemeentealphenaandenrijn/20200625_1). Hier kun je straks, als de griffie het heeft aangepast, zien dat we op de agenda staan: https://www.alphenaandenrijn.nl/Raad/Vergaderkalender_agenda_s_en_vergaderstukken


Met vriendelijke groet,

 

 

 

Dick Luijten
Roland Jaap van der Straaten
Sheila Rebel

Ontvanger: Alphen aan de Rijn Organisatie: Actiegroep stop 5G Alphen aan de Rijn

Nee tegen spoedwet !

2020-06-11 15:02:54
 
Geachte ondertekenaars, 
 
Onze regering probeert via een spoedwet onze kostbaar verworven vrijheden van ons af te pakken voor minimaal 1 jaar, ingaande per 1 juli a.s.
 
Via 5G wordt onze vrijheid ook al ingeperkt (crowdcontrol, mindcontrol) maar nu met de spoedwet raken we nog veeeeeeel meer kwijt. 

Om u enig idee te geven wat ons te wachten staat - mits we niet in actie komen - verwijzen we u naar 
https://www.privacyfirst.nl/over-ons/columns/item/1191-het-nieuwe-abnormaal-noodwet-is-staatsterrorisme.html

Daarom drukken wij u op het hart om de volgende petitie te ondertekenen en deze ook bij uw familie, vrienden en kennissen onder de aandacht te brengen. 
https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet?locale=nl

Met gezonde en warme groet,

 

Namens de Actiegroep,

Dick Luijten
Roland van der Straaten
Sheila Rebel

PS. De concept wetteksten en de Memorie van Toelichting vindt u via onderstaande link
https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid-19_consultatieversie.pdf 


Ontvanger: Alphen aan de Rijn Organisatie: Actiegroep stop 5G Alphen aan de Rijn

Vandaag (25 mei) 11:00 uur uitspraak kort geding stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat

2020-05-25 08:09:04
Beste ondertekenaars, 
 
Vandaag 25 mei zal om 11:00 uur uitspraak gedaan worden in het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat


Op 4 mei jl. heeft de zitting plaatsgevonden in het kort geding dat stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De rechtbank heeft drie weken de tijd genomen om te beslissen in deze zaak. De uitspraak zal worden gedaan op 25 mei a.s. om 11 uur. Stichting Stop5GNL zal hierbij in de rechtbank aanwezig zijn.

U kunt de zitting volgen via een live stream . Hier de link: https://streams.nfgd.nl/uitspraak-stichting-stop5gnl

Met gezonde en warme groet,

 

Namens de Actiegroep,

 

Dick Luijten, Costa Ricastraat 7, Alphen aan den Rijn

Roland van der Straaten

Sheila Rebel


Ontvanger: Alphen aan de Rijn Organisatie: Actiegroep stop 5G Alphen aan de Rijn

Bericht van actiegroep Alphen zegt nee tegen 5G

2020-05-05 08:49:14
Beste ondertekenaars,

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie ondertekening van de petitie “Alphen zegt nee tegen 5G”. Chapeau! We zijn daar ontzettend blij mee, voelen ons gesteund en dit geeft ons moed om door te gaan. We zijn nu met ruim 500 gelijkgestemde Alphenaren en willen graag dat onze groep groter wordt. Daarom flyeren wij door en vragen jullie om vrienden/kennissen te bewegen om mee te doen.

 


Wanneer we de petitie aan de Gemeenteraad kunnen aanbieden is nog onbekend gezien de huidige omstandigheden. Meerdere vrijheidsbeperkende maatregelen zullen dan moeten worden opgeheven.

 

 

 

Vandaag is de zesde gratis editie van de “Andere Krant” verschenen onder het thema 'Vrijheid” Kijk op www.deanderekrant.nl voor meer informatie. De krant is niet digitaal beschikbaar. 

 

 

 

Een aantal van ons heeft aangeboden om deze editie te verspreiden, maar de kans dat je hem morgen of overmorgen in je brievenbus zult aantreffen is erg klein. Wij hebben een beperkt aantal.

 

 

 

Mocht je interesse hebben in één of meerdere exemplaren, stuur dan je gewenste aantal met je adres naar luijtenadvies@gmail.com dan zorgen wij dat ze bij je worden afgeleverd. Het staat je ook vrij om kranten bij de onderstaande adressen op te halen.

 

 

 

Met gezonde en warme groet,

 

 

 

Namens de Actiegroep,

 

 

 

Dick Luijten, Costa Ricastraat 7, Alphen aan den Rijn
Roland van der Straaten
Sheila Rebel (graag mailen van tevoren naar sheilarebel_drs@outlook.com)

Ontvanger: Alphen aan den Rijn Organisatie: Actiegroep stop 5G Alphen aan den RijnDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...