Geen nieuwbouw langs de Kromme Rijn bij Bunnik!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

KOM ALLEMAAL naar Open Huis Gemeente Bunnik op 8 oktober!

2020-09-17 17:25:24
De gemeente Bunnik is blijkbaar nog steeds niet bereid om actief zijn inwoners te betrekken als het ze zelf niet zo uitkomt. Terwijl voor het stationsgebied de ene na de andere oploop werd georganiseerd (wat kostte dat wel niet?), blijven 1800 ondertekenaars tegen Plan Hoenderik al maanden in het ongewisse. En wat lezen we opeens op de gemeentepagina (zonder een enkel signaal daarover vanuit de gemeente)? Op 24 september is er een 'expertmeeting' over Plan Hoenderik. We hebben geen enkel idee wie die 'experts' zijn en op grond waarvan ze zijn geselecteerd. Waarom hebben wij geen experts mogen aandragen? Want we hebben er nogal wat gesproken. Maar hun geluid zal de gemeente niet uitkomen waarschijnlijk. Vervolgens worden de geactualiseerde kaders besproken in een Open Huis. Dan mogen wij nog inspreken. En dat zullen we zeker doen.

KOM DUS ALLEN OP 8 OKTOBER NAAR HET GEMEENTEHUIS IN ODIJK!


HoudBunnikGroen

Doe mee: onderzoek en enquête over de waarde van het Kromme Rijngebied

2020-05-02 09:34:33

De gemeentelijke besluitvorming rond Hoenderik ligt op dit moment a.g.v. Corona stil. Maar de wereld draait intussen door. Er wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de landschappelijke waarden van het Kromme Rijngebied gedaan door Maximiliaan Meessen, student aan de VU. Je kunt input daaraan geven via de volgende link: https://app.maptionnaire.com/nl/8465/ . Een mooie en belangrijke manier om de waarde van het Kromme Rijngebied aan te tonen. Bij deze dus een oproep om hem in te vullen.


HoudBunnikGroen

OPEN HUIS BUNNIK 19 MAART

2020-03-14 18:41:34

Het aangekondigde Open Huis van de Gemeente Bunnik op 19 maart gaat niet door in verband met het Corona-virus. Een nieuwe datum zal via deze petitie-site met jullie worden gedeeld.


HoudBunnikGroen

voorstel van gemeente voor woningbouw op 19 maart in Open Huis van Gemeente Bunnik in Odijk

2020-03-12 22:47:19

https://www.bunnik.nl/…/vergaderstukken-open…/19-maart-2020/ 

Het college van Bunnik luistert naar niemand, ook niet naar ruim 1700 ondertekenaars van een petitie en dendert gewoon door. Dwars tegen eigen beleid, verkiezingsbeloften en het provinciale beleid in. We worden als samenleving ook op geen enkele manier betrokken, anders dan de beperkte mogelijkheid van inspreken bij een Open Huis. 


We zullen gaan inspreken tijdens dat Open Huis. De bespreking is op 19 maart vanaf 19.30 uur op het Gemeentehuis, Singel 1 in Odijk.

ONDERSTEUN ONS DOOR JE AANWEZIGHEID OP 19 MAART!

Je kunt ook zelf inspreken. Daarvoor moet je je aanmelden. De procedure vind je op https://www.bunnik.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/


HoudBunnikGroen

de nieuwe nieuwsbrief staat op twitter

2020-02-26 14:43:21

je kunt hem vinden via deze link: https://twitter.com/HoudBunnikGroen/status/1232675513925279744

Noteer ook vast 19 maart (avond) in je agenda. Dan organiseert de gemeente Bunnik een bijeenkomst over Plan Hoenderik. Het programma is nog niet bekend. Belangrijk dat er dan zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Houd voor meer info onze website www.houdbunnikgroen.nl, de website van de gemeente Bunnik (www.bunnik.nl) of die van Bunniks Nieuws (www.bunniksnieuws.nl) in de gaten.


HoudBunnikGroen

We hebben een youtube filmpje!!!

2020-02-12 21:25:52

https://youtu.be/6STN4j9mL-E

Leuk om te delen.....


HoudBunnikGroen

Wat kost de natuur bij Hoenderik zonder woningbouw en grondspeculatie

2020-02-11 10:58:13

Houd Bunnik Groen heeft een globale berekening gemaakt van de kosten van de het ontwikkelen van natuur in plangebied Hoenderik. Dat geeft het volgende plaatje. Van belang daarbij is dat, als de gemeente de huidige agrarische bestemming omzet naar een woningbouwbestemming, dit de projectontwikkelaar/grondeigenaar ongeveer 1 mln euro extra zou opleveren (en de gemeentekas van Bunnik extra OZB-inkomsten). 

De gemeente wil graag natuur realiseren aan de noordkant van Bunnik. Het totale plangebied beslaat circa ca 9 ha grond, die nu een agrarische bestemming heeft. Uitgaande van een grondprijs van ca €75.000/ha bedraagt de waarde hiervan in het totaal ca €675.000. Indien de gemeente (of Utrechts Landschap) dit zou kopen zou van het aankoopbedrag voor de afwaardering naar natuurwaarde 85% ofwel ca €575.000 vergoed kunnen worden door de Provincie Utrecht. Resteert een bedrag van € 100.000 dat door gemeente of Utrechts Landschap zou moeten worden betaald. Met dit bedrag kan het totale plangebied van Hoenderik omgezet worden in natuur zonder woningbouw.  Daarbij is het van belang dat de huidige grondeigenaar niet aan grondspeculatie doet.


HoudBunnikGroen

Wat kost de natuur bij Hoenderik zonder woningbouw en grondspeculatie

2020-02-11 10:41:56

Houd Bunnik Groen heeft een globale berekening gemaakt van de kosten van de het ontwikkelen van natuur in plangebied Hoenderik. Dat geeft het volgende plaatje. Van belang daarbij is dat, als de gemeente de huidige agrarische bestemming omzet naar een woningbouwbestemming, dit de projectontwikkelaar/grondeigenaar ongeveer 1 mln euro extra zou opleveren (en de gemeentekas van Bunnik extra OZB-inkomsten). 

De gemeente wil graag natuur realiseren aan de noordkant van Bunnik. Het totale plangebied beslaat circa ca 9 ha grond, die nu een agrarische bestemming heeft. Uitgaande van een grondprijs van ca €75.000/ha bedraagt de waarde hiervan in het totaal ca €675.000. Indien de gemeente (of Utrechts Landschap) dit zou kopen zou van het aankoopbedrag voor de afwaardering naar natuurwaarde 85% ofwel ca €575.000 vergoed kunnen worden door de Provincie Utrecht. Resteert een bedrag van € 100.000 dat door gemeente of Utrechts Landschap zou moeten worden betaald. Met dit bedrag kan het totale plangebied van Hoenderik omgezet worden in natuur zonder woningbouw.  Daarbij is het van belang dat de huidige grondeigenaar niet aan grondspeculatie doet.


HoudBunnikGroen

15 februari: Bunnikse werkgroep Groen o.l.v. P21 raadslid Inge Verhoef. Doe mee....

2020-02-11 10:34:18

15 februari: Bunnikse werkgroep Groen o.l.v. P21 raadslid Inge Verhoef.

 

P21 gaat samen met de inwoners naar dit thema kijken en concreet toewerken naar adviezen, moties, oplossingen en wie weet een initiatiefvoorstel vanuit de raad. Dat is ook een mooie gelegenheid om te praten over het landschap van de Kromme Rijn. Dus dit is een oproep om daarbij aan te sluiten.

Om een begin te maken zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden op zaterdag 15 februari van 14 tot 16 uur in het gemeentehuis te Odijk. Ingang achterzijde.

Programma

 • Introductie: wie ben je, en waarom doe je mee aan de Groen werkgroep? Wat vindt je belangrijke thema’s? Noem er drie.
 • Wensen van P21 : meer bomen in en buiten de dorpskernen, meer biodiversiteit in en buiten de dorpskernen, meer burgerparticipatie over groen in de raad.

We gaan uiteen in twee werkgroepjes: voor deze eerste bijeenkomst kiezen we de thema’s Biodiversiteit en Bomenaanplant. De volgende bijeenkomsten kiezen we samen weer nieuwe thema’s.

 1. Biodiversiteit: Wat kunnen we doen voor de biodiversiteit? Is het mogelijk om meer natuur te ontwikkelen, bijv. op landbouwgrond of bij nieuwbouwwijken?
 2. Bomenaanplant: Hoe realiseren we bomenaanplant? Hoe zorgen we voor een goed bomenbestand in de kernen? Wat zijn potentiële locaties?

Afspraken en terugkoppelen

 1. Wat zijn er voor concrete acties bedacht? Hoe gaan we hiermee verder? Wie werkt wat uit?
 2. Wie moeten we nog meer betrekken? Kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met de provincie of met natuurorganisaties?
 3. Waar gaat de volgende bijeenkomst over? Wanneer organiseren we die?

HoudBunnikGroen

blijf de petitie delen!

2020-01-26 16:54:26

Er zijn mensen die bljkbaar graag wel bebouwing aan de Kromme Rijn willen en daarom de posters met verwijzing naar de petitie weghalen. Jammer. We zullen zorgen dat we zichtbaar blijven. En tegelijk is het goed als jullie de petitie blijven delen met mensen die onze actie willen steunen. We zijn bijna bij de 1500 handtekeningen....


HoudBunnikGroenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...