Geen kleiduifschieten op het Groot Schietveld!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Kleiduifclub trekt vergunningsaanvraag in

2020-02-25 20:06:58

Net zoals bij een eerdere aanvraag in het voorjaar van 2019 heeft de kleiduifschietclub Zwarte Duif op 22-02-20 - enkele dagen vooraleer de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen uitspraak zou doen - andermaal haar vergunningsaanvraag ingetrokken.  Daarmee is deze bedreiging voor het Europees beschermde vogel- en habitatrichtlijngebied Groot Schietveld voor een tweede keer afgewend en is ook de avond- en weekendrust van de omwonenden veilig gesteld. 

Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen dankt iedereen die deze petitie heeft ondersteund voor zijn/haar bijdrage om deze wantoestand te helpen voorkomen.  Eveneens dank aan het College van Burgemeester en Schepen van de gemeenten Brasschaat en Brecht om tegemoet te komen aan de 6300 ingediende bezwaarschriften door deze vergunningsaanvraag negatief te advizeren, evenals aan het Agentschap van Natuur en Bos en AGOP-ruimte die eveneens een negatief advies inbrachten.

  


Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen

Dank voor uw steun

2020-01-06 08:25:50

Bij deze wensen wij u van harte te danken voor uw steun.  Uw bezwaar werd inmiddels ingediend bij de gemeenten Brasschaat (3/1/20) en Brecht (6/1/20).  Wij houden u verder op de hoogte van de uiteindelijke beslissing van de Bestendige Deputatie rond deze vergunningsaanvraag.

 


Natuurpunt Antwerpen Noord & KempenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.