Stop de groei van veehouderijen op Noord-Beveland!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Afronding petitie

2019-11-09 15:52:03

Aan de ondertekenaars van de petitie tegen verdere groei van de veehouderij op Noord-Beveland (die nader bericht willen ontvangen).

Beste mensen,

De petitie is door 529 mensen ondertekend. Alle ondertekenaars hartelijk bedankt! Dankzij u hebben wij gezamenlijk een duidelijk signaal naar de gemeente afgegeven.

Stand van zaken. Aanleiding was de varkenshouderij, die is voorzien aan de Stekeldijk op Noord-Beveland. Daarvoor is door de gemeente, in februari 2017, een vergunning afgegeven. Op 30 mei 2018 is een vergunning Wet Natuurbescherming verstrekt door de Provincie Zeeland. Er loopt nog de procedure voor een vergunning voor de vereiste bouwactiviteiten (bekend gemaakt 27 februari 2019). Hiertegen is beroep aangetekend, dus deze procedure loopt nog. De landsregering komt met een vrijwillige uitkoopregeling voor varkenshouders. Wie weet komt de Stekeldijk daarvoor in aanmerking en maakt de vergunninghouder daarvan gebruik.

Staand beleid. In het kader van de beoogde varkenshouderij hebben wij contact gehad met diverse omwonenden en met de verantwoordelijke wethouder Van der Maas. De wethouder deelde mee dat géén uitbreiding van de intensieve veehouderij staand beleid is van de gemeente. Dat is zeker niet bij iedereen op ons eiland bekend. De ervaring en beeldvorming geven aan, dat de gemeente alles heeft gedaan om de varkenshouder te helpen de vergunningen te krijgen en niets heeft gedaan om de omwonenden te helpen bij hun bezwaren, integendeel.

Bevestiging in het openbaar. Om het “staande beleid” bij iedereen bekend te maken, leek het ons wijs dat de wethouder dit in het openbaar, in de gemeenteraad, herhaalt en dat de gemeenteraad dat bevestigt. Dan kan daar later geen misverstand over ontstaan. Om dit mogelijk te maken, hebben wij in de raadsvergadering van 7 november 2019 een motie ingediend. Die motie had dezelfde tekst als de petitie. De wethouder heeft in diezelfde raadsvergadering herhaald en bevestigd dat géén uitbreiding van de intensieve veehouderij staand beleid is van de gemeente Noord-Beveland. Om die reden heeft hij de motie ontraden.

Stemming. Onze motie is vervolgens in stemming gebracht. De meerderheid van de raad wenste het staande beleid niet te bevestigen. D66, BEN en PvdA stemden vóór de motie. NBB, SGP, CDA en VVD stemden tégen de motie. Zo weten we weer waar iedereen staat. Het stemgedrag van NBB viel ons op. In augustus 2013 werd het bestemmingsplan Landelijk Gebied herzien. De NBB was toen, als enige, zeer kritisch op de varkenshouderij. Onder bestuur van VVD, SGP en CDA bleef de varkenshouderij in het bestemmingsplan behouden. In 2016 heeft NBB nog kritische vragen gesteld over de vergunning voor de varkens. Deze kritische wind is bij NBB kennelijk helemaal gaan liggen. Daarnaast viel op, dat rond onze motie werd gesproken over “onze boeren”. De geplande varkenshouderij is echter niet van “onze boeren” maar van veehouders uit Brabant.

Wel ruimte voor grondgeboden veehouderij. Het Bestemmingsplan Landelijk Gebied geeft aan: één intensieve veehouderij (Stekeldijk). Sinds 2013 zijn er op het eiland een melkveehouderij en een geitenhouderij bijgekomen. Die staan te boek als ‘grondgebonden’ en dus niet als intensieve veehouderij. Zij passen dus wèl in het gemeentelijke beleid. Uitbreiding van de (grootschalige) veeteelt is daarom op Noord-Beveland nog zeker niet van de baan!

Wij blijven dus alert en hopelijk u ook. Wij sluiten de petitie, nogmaals dank voor uw betrokkenheid.

D66 Noord-Beveland, 9 november 2019


Charles Lelkens, Ab KosterDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...