Nee tegen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebied

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Plan Stuifduinen gaat definitief niet door.

2022-02-25 08:39:36

Gisteren kwam het verlossende woord van wethouder Kosters: er is te weinig draagvlak bij omwonenden en raadsleden om het plan door te zetten. 

Hier zijn we heel blij mee en zijn onze inspanningen dus  niet voor niets geweest. De wethouder gaf wel aan dat de gemeente in mei/juni verder wil praten met Heymans, Norgerberg en omwonenden over 'hoe verder?

Kortom, het is nog niet klaar en daarom wordt deze petitie nog niet opgeheven.

Wie is geïnteresseerd om hierbij betrokken te zijn? Laat het even weten via dit kanaal of via info@nieuwadvies.nl 

 


Albert Nieuwenhuis

Plan Stuifduinen wordt opnieuw bekeken.

2021-12-26 18:02:24

RTV Drenthe meldt dat het college van B&W pas op de plaats maakt bij het Stuifduinenplan. Aanleiding hiervoor was een gesprek tussen de wethouder en onze werkgroep. Klik voor het volledige artikel op de ondestaande link:
Artikel RTV drenthe


Albert Nieuwenhuis

Sinterklaascadeau

2021-12-06 10:00:57

Sinds 5 december is onze nieuwe website in de lucht: https://www.molenduinen.nl

  • Hierop staan alle bezwaren, relevante beleidsstukken, het volledige plan Stuifduinen en de actuele stand van zaken.

Albert Nieuwenhuis

Het wordt menens

2021-10-12 08:53:14

Op maandagavond 11 oktober heeft een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats gevonden over het plan Stuifduinen. Voor deze bijeenkomst werd een uur uitgetrokken, waarbij het vooral de bedoeling was om de initiatiefnemers de gelegenheid te geven hun plannen te presenteren: deze zijn te vinden op www.stuifduinen.nl onder ‘’downloads’’.

We waren als werkgroep hiervoor uitgenodigd en met ons ook nog andere groeperingen merkten we tijdens de vergadering, met name groepen die voor het plan zijn. 

Aangezien vooraf geen duidelijke agenda was afgegeven verliep de vergadering na de presentatie van de Norgerberg vrij chaotisch, omdat velen niet begrepen wat precies de bedoeling was. Na enig geharrewar hierover hebben we toch vrij goed onze belangrijkste punten naar voren kunnen brengen en dat leverde veel vragen op van verschillende raadsleden. 

Onze inschatting vooraf was dat er te weinig tijd zou zijn om onze bezwaren op een zorgvuldige manier kenbaar te kunnen maken. Om de verschillende fracties toch goed te kunnen bereiken hebben we alle fractievoorzitters schriftelijk op de hoogte gebracht van: onze bezwaren, de opmerkingen van alle ondertekenaars, het aantal ondertekenaars (520 op dit moment) en een gedetailleerde uitwerking van het (slechte) participatieproces.

Hierbij hebben we tevens de fracties uitgenodigd met ons in gesprek te gaan om de visies op het plan te bespreken met het doel dit terug te koppelen naar alle ondertekenaars. Op deze wijze krijg je als ondertekenaar een beeld van wat de fracties vinden en dat kan vervolgens gebruikt worden om een keuze te maken tijdens de verkiezingen volgend jaar. 

We hebben al een uitnodiging gehad van Leefbaar Groen Noordenveld en met Gemeentebelangen zijn we al eerder in gesprek geweest en een vervolgafspraak gemaakt. Het lijkt er op dat dit soort gesprekken zijn vruchten gaan afwerpen. Uit reacties die we tot dusverre hebben gehad vanuit de politiek blijkt het nog zeker geen gelopen koers is.  

 

Hoe verder?

Het gepresenteerde plan zou de basis moeten zijn voor het aanleveren van het ontwerpbestemmingsplan. Op de vraag wanneer dit gaat plaats vinden, gaf de wethouder aan dat hij dit nog niet wist. Zodra het ontwerp is ingeleverd hebben we 6 weken om een zienswijze in te leveren als input voor de uiteindelijke besluitvorming.  

 

PS Op dit moment zijn we bezig een website te ontwikkelen en een facebookpagina, hierover later meer.


Albert Nieuwenhuis

Alle bezwaren van ondertekenaars op een rijtje

2021-08-30 15:05:09

Doordat het helaas niet mogelijk is teksbestanden up te loaden binnen deze petitie zijn de bestanden op foto gezet. Door in te zoomen op de foto zijn ze goed leesbaar. Op de telefoon kan dit door met de vingers de foto te vergroten. Op de computer kan dit met behulp van instellingen van google chrome door de zoomfunctie aan te klikken.

Excuses voor dit ongemak.

 

foto_1_bezwaren.jpg

foto_2_bezwaren1.jpg

foto_3_bezwaren.jpg

foto_4_bezwaren.jpg

foto_5_bezwaren.jpg

 

 


Albert Nieuwenhuis

Nieuwe publicatie

2021-07-12 15:56:11

Dinsdag 13 juli  wordt in Norger Courant een nieuw artikel gepubliceerd.

De tekst van de petitie is aangepast aan de huidige stand van zaken. Geef de link van deze tekst zoveel via de sociale media kanalen die boven de petitie staan door ze aan te klikken. Hoe meer handtekeningen, des te beter, want de politiek heeft nog niet besloten.  


Albert Nieuwenhuis

Publicatie Norger Courant

2021-05-10 09:50:07

Dinsdag 11 mei verschijnt in de Norger Courant een reactie van ons op de plannen die de Norgerberg en Heijmans eerder in deze krant publiceerden.  

We hebben een werkgroep in het leven geroepen  om bezwaren en argumenten tegen dit plan helder te krijgen en stappen te bepalen die we kunnen ondernemen om dit plan tegen te houden.  

Als u hierover ideeën heeft neem dan contact op met een van de initiatiefnemers:

Jarko Nieweg                    jarko.nieweg@gmail.com

Henk de Jong                    henkrdejong@gmail.com

Peter van Vondel               info@van-vondel.nl

Albert Nieuwenhuis            info@nieuwadvies.nl

Harry Koops                      info@drukkerijkoops.nl

Heijmans en de Norgerberg hebben voor het project Stuifduinen een apart website gemaakt met daarin ook een enquête.

Ons advies: vul deze enquête in op http://www.stuifduinen.nl

 


Albert Nieuwenhuis

Nieuwe ontwikkelingen

2021-04-26 18:29:02

De eerder genoemde 6 vertegenwoordigers van de omliggende woonwijken zijn de afgelopen week benaderd door de Norgerberg en Heymans voor een update van de stand van zaken. Vandaag, maandag  26-04-2021 zijn we individueel bijgepraat (coronaregels) over de plannen. 

Vanwege de individuele aanpak hebben we nog niet met elkaar kunnen spreken, maar gaan dat binnenkort doen. De Norgerberg en Heymans hebben aangegeven dat de plannen zoals ze met ons zijn besproken binnenkort ook in de Norger Courant worden gepubliceerd. Derhalve nu geen inhoudelijke informatie over het plan, wij checken of via de Norger Courant dezelfde info wordt gegeven. 

Het belangrijkste is nu om even te delen dat er sprake is van serieuze plannen. Nadat, wij als vertegenworodigers met elkaar hebben gesproken en de info gecheckt hebben komen we hier op terug.


Albert Nieuwenhuis

Stand van zaken

2019-11-28 11:13:45

Met 6 mensen uit de direct aangrenzende wijken hebben we enige tijd geleden een gesprek gehad op het gemeentehuis met de gemeente, Norgerberg en Heijmans. De bezwaren die door u zijn genoemd in de petitie hebben we kenbaar gemaakt.

Ondanks deze bezwaren hebben de drie partijen aangegeven door te gaan met hun plannen. De verwachting is dat ze in februari 2020 concrete plannen gerealiseerd hebben.

Ze hebben de overtuiging dat er in Norg voldoende draagvlak is voor deze plannen, ondanks de petitie.

Voor ons allen de uitdaging om aan te tonen dat dit niet het geval is. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat mensen in andere wijken ook bereid zijn te tekenen.  

Dus: Benader mensen die u kent in andere wijken en overtuig ze om te tekenen.  

Zodra er een datum en plaats is voor het presenteren van de plannen zullen we dit melden.


Albert Nieuwenhuis

Stand van zaken

2019-07-18 15:29:56

Beste ondertekenaars,  

Bijna 100 mensen hebben op dit moment de petitie ondertekend, hartelijk dank daarvoor.  

Dit aantal kan nog veel hoger worden als een ieder onderstaande link digitaal doorstuurt naar buren, dorpsgenoten, verenigingen, vrienden, familie, enz..  

https://www.petities24.com/nee_tegen_nieuwe_recreatiewoningen_in_natuurgebied

 

We hebben gemerkt dat veel meer dorpsgenoten tegen dit plan zijn, maar dat het vinden van de juiste website op basis van informatie op papier en de Norger Courant niet altijd even eenvoudig is.  

Dit is mogelijk een reden dat mensen het er bij laten en dat is natuurlijk heel erg jammer. Als u mensen op de Vijversburg kent, probeer ze te helpen hun handtekening te zetten, want lang niet iedereen beschikt over een computer.  

We willen vooral deze (zomer)periode benutten om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, zodat we in september een indrukwekkende lijst qua aantal en motivatie kunnen overhandigen aan de gemeente.  

Ik wens jullie allen een prettige vakantie.  

Met vriendelijke groet,  

 

Albert Nieuwenhuis


Albert NieuwenhuisDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...