Gemeente Blaricum, wij hebben recht op rust en schone lucht!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Motie aanpak overlast A27 raadsbreed aangenomen / hoe je op de hoogte kunt blijven en meepraten

2019-04-16 23:07:33

Beste ondertekenaars,

 

1023 handtekeningen (663 online, 360 op papier) hebben we vanavond aan wethouder Boersen kunnen overhandigen, voorafgaand aan de raadsvergadering.

En dan, heet van de naald: de VVD-motie waarin het college wordt opgeroepen om met een stevig eisenpakket naar Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te stappen, heeft in de raadsvergadering van vanavond de steun gekregen van de voltallige raad! Dank aan eenieder die heeft meegeholpen dit mogelijk te maken, en niet in de laatste plaats onze raadsleden zelf!

Vermeldenswaardig is dat er ook een appèl is gedaan op de Blaricumse VVD-fractie zelf, om de aanpak van fijnstof en geluid door snelwegen, met name langs de 130-tracés, aan te kaarten bij de partijgenoten van de Tweede Kamerfractie. Terecht, gezien de herkomst van het besluit uit 2012 om de snelheid op de Rijkswegen op veel plaatsen te verhogen naar 130.

Daarmee is het "project petitie" ten einde gekomen - maar niet getreurd, dit was nog maar het begin! Zaak is nu om een actieve denktank samen te stellen, van waaruit we de gemeente kunnen voorzien van goede voorstellen en adviezen. De aanpak van de A27 is complex en de wens vanuit de gemeente om hierin samen te werken is middels de motie van vanavond nog eens geëxpliciteerd. 

Tot slot:

Deze petitie wordt op korte termijn gesloten. Daarmee vervalt ook dit communicatieplatform. Wil je hierna op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de aanpak van de overlast, of meedenken in de denktank (kwam in het reactieformulier over de Meet-up al even aan de orde), vul dan dit reactieformulier in. Alleen respondenten krijgen vanaf dat moment nog bericht. 

Wanneer je niet reageert, dan wil ik je voor nu hartelijk danken voor je steun!

Hartelijke groet en tot bij de denktank of ergens in het dorp. 

 

Arjan Buijks

P.s. hierbij voor de zekerheid de link naar het reactieformulier: https://forms.gle/6GTSSb9pBcEk4m9s6

 


Arjan Buijks

Petitie 1000 keer getekend - dinsdag 16 april 19:45 aanbieding aan de wethouder op het BEL-kantoor in Eemnes

2019-04-15 20:02:07

Beste ondertekenaars,

 

De 660e online handtekening kwam zojuist binnen. Samen met de 340 handtekeningen op papier staat daarmee de teller officieel op 1000!

Morgen om 19:45, voor aanvang van de raadsvergadering, bieden we de petitie aan de wethouder, Mw. Boersen, aan. Als je in de gelegenheid bent, kom dan vooral langs op het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes! Om 20:00 gaat de raadsvergadering van start.

Dank voor je steun en tot ziens morgen op het BEL-kantoor of in het dorp!

Hartelijke groet,

 

Arjan Buijks

 

 

 


Arjan Buijks

928 handtekeningen binnen, help je mee met de eindsprint?

2019-04-13 07:19:00

Beste ondertekenaars van de petitie,

nog even een kort bericht op deze mooie zaterdagmorgen. De teller staat op 928 (waarvan 290 keer op papier getekend), nog 72 handtekeningen te gaan! Als je een moment over hebt, help je dan nog een keer mee? Zet een linkje naar de petitie op je facebookpagina, op de buurtpagina, app hem naar mensen in je omgeving die net als jij overlast ervaren van de A27. Natuurlijk kun je ook de handtekeninglijst gebruiken die ik vorige week als bijlage in de mail heb gevoegd.

Wie weet kunnen we dan aanstaande dinsdag rondom de raadsvergadering, als daar gelegenheid toe is, al overgaan tot het aanbieden van onze petitie aan de wethouder!

Ik wens je een heel fijn weekend!

Hartelijke groet,

Arjan Buijks


Arjan Buijks

Brief aan de raad: spoor het college aan in te zetten op het VOLLEDIGE pakket van maatregelen!

2019-04-10 22:15:08

Beste ondertekenaars,

Dank u voor al uw positieve en ondersteunende reacties van de afgelopen dagen. Degenen die zich hebben aangemeld voor de denktank: u kunt spoedig een vervolg verwachten. Hoog tijd om de koppen bij elkaar te steken.

Via deze weg wil ik u laten weten dat onderstaande brief, mede namens u allen, zojuist naar de gemeenteraad is verzonden. Doel hiervan is om de raad op te roepen het college volgende week dinsdag 16 april middels een motie aan te sporen werk te maken van een volledig pakket aan maatregelen, en zich niet door Rijkswaterstaat met een kluitje in het riet te laten sturen met de belofte van 1 of 2 laten ZOAB. 

Hieronder de tekst van de brief. 

Met vriendelijke groet,

 

Arjan Buijks

 

-----

Blaricum, 10 april 2019
 
 
Beste leden van de raad,
 
Namens alle ondertekenaars van onze petitie "Schoneluchtvoorblaricum" roep ik u op om het college tijdens de raadsvergadering van aankomende dinsdag 16 april middels een motie de opdracht te geven zich met het volle gewicht in te zetten op het VOLLEDIGE PAKKET van noodzakelijke maatregelen tegen de overlast van de A27, zulks tezamen met onze buurgemeenten Eemnes en Laren, en zich niet door Rijkswaterstaat met een kluitje in het riet te laten sturen en genoegen te nemen met 1 of 2 lagen ZOAB. Het volledige pakket bestaat uit:
 
1. maximumsnelheid omlaag, van 130 km/u naar 100 km/u
2. adequate geluidswering, d.m.v. schermen, in combinatie met zeer effectief, diffractoren, lees meer hierover op rvo.nl
3. twee lagen stil asfalt (ZOAB)
 
Hoewel het te prijzen is dat er beweging lijkt te komen in de aanpak van de A27 (getuige o.a. bericht in G&E vandaag), maak ik (en inmiddels velen met mij, de teller staat op 900 handtekeningen online en offline, de 1000 is in zicht), mij zorgen zorgen over de richting die het College nu op wil met haar eenzijdige pleidooi voor ZOAB richting Rijkswaterstaat. Drie redenen voor onze zorg:
 
1. Het punt fijnstof wordt volkomen genegeerd. Ook in de brief die de Wethouder u stuurde (alsook in de e-mail d.d. 4 april die de Wethouder mij stuurde) komt de luchtverontreiniging door de A27 niet ter sprake. Het lijkt maar om één ding te gaan: geluid en ZOAB. De andere helft van het probleem (vermijdbare verontreiniging van de lucht die wij inademen) lijkt gemakshalve vergeten. En hoezo heeft het college haar eigen terugvalpositie ten aanzien van de maximumsnelheid al bij voorbaat geformuleerd? "Het college schat in dat dat (van 130 naar 100) niet bespreekbaar zal zijn met Rijkswaterstaat"). Samengevat: ZOAB is een aardig begin, maar pakt maar een deel van het probleem aan. 
 
2. Hoezeer het de bewonders aldaar is gegund, het blijft pijnlijk om te zien hoezeer er geïnvesteerd wordt in de Blaricummermeent (veelzeggend is dat de onderzoeken hoofdzakelijk zijn uitgevoerd met het oog op aanleg van de Blaricummermeent en naar aanleiding van klachten aldaar), terwijl het grootste deel van het dorp (Bijvanck, Bouwvenen, Oude Dorp, Domein), dat dezelfde klachten al jaren achtereen ervaart, het nakijken heeft. Als het college zich werkelijk bekommert om wat er leeft in het hele dorp, dan verschuilt zij zich niet achter het argument dat de Blaricummermeent nu eenmaal nieuwer is en dat men DUS verplicht is iets te doen. 
 
3. De passage in het informatiebrief van het college aan de raad d.d. 28 maart 2019 over "beleving" van het geluid is ridicuul en beledigend. De vergelijking met het geritsel van bladeren spant de kroon. De lezer wordt feitelijk geacht deze uiteenzetting als een terechte bagatellisering van het probleem op te vatten. Eigenlijk wil men zeggen: geluid = geluid. Maar dat is niet zo. Er is piekgeluid (een dichtvallende deur, een fluitende vogel, de brievenbus die kleppert) en er is monotoon geruis dat urenlang, zonder te stoppen doorgaat. Ergo: een snelweg. De discussie reduceren tot decibellen is feitelijk een ontkenning van het probleem.
 
Laten we even een vergelijking trekken met de commercials van Coca-Cola van enkele jaren geleden. Coca-Cola, zich zeer bewust van haar negatieve invloed op het consumptiepatroon van mensen, begon de boodschap te verkondigen dat als je je calorieën maar telde, dat je dan verstandig bezig was qua gezondheid. Met andere woorden: het maakt niet uit wat je in je mond stopt, als je maar niet over de 2500 calorieën heen gaat. Iedere arts kan ons uitleggen dat het nogal uitmaakt of je 100 calorieen in de vorm van, zegge, havermout eet of in de vorm van een glas cola. 
 
Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met de geluidsdiscussie. Het college, in haar hang naar tastbare resultaten, is duidelijk gevoelig voor rapportcijfers over decibellen meer of minder. Zodat, u ziet de bui hangen, straks gezegd kan worden: "Kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen? 4,5 decibel minder!". Te makkelijk! Decibellen zijn slechts een deel van het geluidsprobleem. En geluid is slechts een deel van het probleem.
 
De enige (en tevens goedkoopste) manier om alle overlast bij de bron aan te pakken is de maximumsnelheid. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen zinvol en dus van belang. Dus de boodschap blijft:
 
- snelheid omlaag
- adequate geluidswering
- stil asfalt
 
Laten we voorkomen dat het huidige momentum een stille dood sterft door halve maatregelen.
 
Namens alle ondertekenaars,
 
Met vriendelijke groet,
 
Arjan Buijks

 

 

 

Arjan Buijks

Kom je ook naar de Petitie Meet-up op zaterdag 6 april? 11:00 op het Oranjeweitje aan de Torenlaan.

2019-04-03 12:17:04

Beste petitie-ondertekenaar,

Super dat je de petitie Schoneluchtvoorblaricum hebt ondertekend! De teller (online + offline) staat inmiddels op ruim 700 handtekeningen. De 1000 komt in zicht. Met zijn allen laten we de gemeente zien dat we actie willen! Dat de gemeente werk maakt van goede geluidswering en andere maatregelen tegen de geluidsoverlast en fijnstofuitstoot van de A27. Gewoon, omdat we recht hebben op rust en een schone leefomgeving, voor onszelf en onze kinderen.

Om onze actie extra kracht bij te zetten en om nog meer media-aandacht voor onze petitie te genereren, willen we aanstaande zaterdag om 11:00 een korte Meet-up houden van alle ondertekenaars. Op het Oranjeweitje aan de Torenlaan, tegenover de protestantse kerk. Kom je ook? Laat weten of je komt via dit formulier! Dan kunnen we hierop anticiperen met de organisatie.

Samen kunnen we laten zien dat we rust en schone lucht écht belangrijk vinden en dat het iets is wat ons allemaal raakt. Hoe kan dat beter dan in levenden lijve? Daarmee maken we een heel duidelijk statement naar de gemeente: Kom in actie!

De voltallige gemeenteraad en het College van Burgemeesters en Wethouders zijn uitgenodigd - we hopen uiteraard op hun komst. Daarnaast is dit dé gelegenheid om ideeën uit te wisselen over de aanpak van de A27, en je aan te melden voor het Actiecomité A27. We hebben een club van betrokken Blaricummers nodig die straks gaat meedenken over mogelijke oplossingen en de gemeente kan adviseren in de aanpak tegen de overlast. Maar natuurlijk is je aanwezigheid zaterdag het belangrijkste! Met hoe meer we zijn, hoe groter de impact. Neem je lief, je kinderen, kleinkinderen, opa, oma, je hond, buren en vrienden mee. Meteen een mooie wandeling in ons prachtige dorp. 

Uiteraard is de lokale pers aanwezig, alsmede RTV Noordholland. Zij zullen tv-opnamen maken en Blaricummers interviewen over hoe zij de overlast van de A27 ervaren. Mogen zij je interviewen? Laat dit dan even weten via het formulier. Dan kunnen we zorgen dat zij jou weten te vinden. 

Bij voorkeur ontvangen we je reactie via dit formulier. Stuur je toch liever een mailtje? Dat kan natuurlijk ook. Mail dan even naar arjan.buijks@gmail.com.

Dank je wel namens het Actiecomité A27 en tot zaterdag 11:00!


Arjan Buijks

Blaricum
06-50126997
arjan.buijks@gmail.com


Arjan BuijksDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...