Wij willen geen Sigrid Kaag op BUZA in Den Haag

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Petitie definitie antisemitisme overhandigd!!

2018-02-03 08:29:35
 
 
Petitie-antisemitisme_FB-e1517558135586-540x300.png
Petitie definitie antisemitisme aangeboden

Tweede Kamerleden hebben de petitie voor het maken van een definitie over antisemitisme in ontvangst genomen. Dit gebeurde donderdag. In een van de wandelgangen overhandigde initiatiefnemer Erik Veldhuizen 5.281 handtekeningen aan Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU). Hij nam ze met belangstelling in ontvangst. “Ik hoop dat jullie er iets mee willen gaan doen om toch een stem richting dit parlement te geven,” zei Veldhuizen tegen het Kamerlid. De handtekeningen zijn het resultaat van een online petitie die de Kamer oproept om een definitie van antisemitisme vast te leggen.

Voordewind legde uit dat er al intern overleg is geweest over hoe antisemitisme vast te leggen in het Wetboek van Strafrecht als een verzwaarde strafomstandigheid. “We moeten heel alert zijn op elke uiting van of elk incident rond antisemitisme. Dit gaat om het Joodse volk en we hebben gezien wat daar in het verleden mee is gebeurd. Iedereen die Nederland verlaat vanwege antisemitisme, dat is een aanklacht, een schandvlek op de Nederlandse geschiedenis,” aldus Voordewind. Hij kan de handtekeningen goed gebruiken. “We hebben gezien hoe er met de aanval op HaCarmel onrust is ontstaan en hoe het leeft in de Joodse gemeenschap. We gaan hier verder mee aan de slag.”

De organisaties Holland Support Israël en Mother of the Mount Carmel namen het initiatief voor de online petitie. ‘Deze petitie is van belang in een tijd dat antisemitisme meer en meer voorkomt. De petitie is bedoeld om richting de politiek een signaal af te geven om de definitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) over te nemen, in de nationale wetgeving vast te leggen, en deze definitie te gebruiken bij de uitvoering van het  regeringsbeleid inzake het bestrijden van antisemitisme’, zo schreven ze. ‘De reden voor deze actie is dat één definitie van antisemitisme bijdraagt aan uniforme dataverzameling’. Jodenhaat kan zo beter worden herkend en geregistreerd, en er kunnen vergelijkingen tussen landen worden gemaakt.

Eerder nam het Europarlement de definitie al aan, die door de IHRA is vastgesteld. De definitie luidt: ‘Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen’.  Nederland neemt deel aan de IHRA en heeft met dertig andere landen samengewerkt bij het opstellen van de definitie. Nadat het Europees parlement het begrip aannam, verzocht het alle EU-lidstaten om hetzelfde te doen. Nederland is sindsdien achterwege gebleven. Eerder zag de Kamer er juist van af.

 
 
Bron: Jonet.

Holland supports Israel

Help de petitie voor de definitie antisemitisme aan nog meer handtekeningen!

2018-01-16 19:18:05

Wellicht kunnen we je hulp nog een keertje gebruiken.. De petitie Kaag haalde ruim 700 handekeningen en daar was u er een van die deze heeft ondertekend. Nog belangrijker is de de definitie voor antisemitise om deze om te zetten in wetgeving in Nederland. De petitie voor de definitie antisemitisme is meer dan 4000 keer ondertekend, we zijn blij met deze steun en zullen de petitie gaan aanbieden aan de Tweede Kamer. We vragen nog een keer je aandacht, we zouden natuurlijk nog veel meer handtekeningen willen.

We roepen u op om de link naar de petitie naar iedereen te sturen die met u bevriend is via Facebook, Whatsapp stuur het naar kennissen en anderen die de petitie nog niet hebben getekend. Als u de petitie deelt en dat gaan anderen ook doen dan is de 5000 handtekeningen zeker haalbaar!

We hebben natuurlijk veel positieve reacties gehad onder meer van de SGP en de ChristenUnie maar ook van talloze organisaties. 

Help de petitie naar de 5000 handtekeningen en deel hem daarom vandaag nog. De petitie loopt uiterlijk tot 1 februari en zal dan worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De link naar de petitie is hier te vinden

Achtergrond informatie over deze definitie antisemitisme is te lezen op de internetsite van het European forum ons antisemitm in het Nederlands.

We hopen op uw steun bij het tekenen en verspreiden van deze petitie!

Wilt u onze groep steunen? U kunt lid worden van onze groep op Facebook! https://www.facebook.com/groups/HollandsupportsIsrael/ 

Met vriendelijke groet,

Erik Veldhuizen.

Holland supports Israël.

hsi_fb.JPG


Holland supports Israel

Graag ook aandacht voor petitie Antisemitisme!

2018-01-01 14:18:33

Eerder heb je de petitie tegen Sigrid Kaag getekend, nu nog belangrijker is de petitie om antisemitisme duidelijker in wetgeving om te zetten. Deze petitie zal dan worden aangeboden onder meer aan de Tweeede Kamer fractie van onder meer de ChristenUnie. 

De petitie is gebasseerd op de Europese definitie van antisemitisme. Klik hier om de petitie te tekenen! En deel deze petitie zoveel mogelijk.

Alvast bedankt voor het tekenen en namens ons de beste wensen voor 2018 in de hoop dat deze petitie zal leiden tot aanpassing van de wetgeving in het Nederlandse parlement. 

Met vriendelijke groet,

Ludo Tausch en Erik Veldhuizen.

IHRA_logo_(1)1.jpg


Holland supports Israel

Einde petitie : Wij willen geen Sigrid Kaag op BUZA in Den Haag

2017-10-27 14:55:12

Geachte heer/mevrouw,

De petitie is om 15.00 uur beeindigd. Bedankt voor het tekenen van deze petitie. De activiteiten van ons Holland supports Israël, gaan verder onder meer via de eigen Facebook groep. Via deze groep organiseren we activiteiten en komen zo op voor Israël. Naast de groep op Facebook is er een blog waar we informatie publiceren, zijn we aanwezig op Twitter en laten op talloze manieren van ons horen. 

Iedereen die achter Israël staat is van harte welkom om lid van ons te worden, dat kan via de Facebook groep. 

Nogmaals een ieder harteliijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Holland supports Israël

hollandforisrael@gmail.com 

Tel: 06-23868334


Holland supports Israel

Petitie loopt ten einde... en dankwoord

2017-10-27 09:27:42

Geachte heer / mevrouw, Shalom!

Namens ons van Holland Supports Israël wil ik u hartelijk danken voor de tijd en de moeite die u genomen heeft om de petitie te ondertekenen rond de benoeming van Sigrid Kaag. De petitie loopt richting de 700 handtekeningen.... De petitie loopt nog tot vanmddag 15.00 uur, nadien zal de petitie (actie) eindigen en zullen de handtekeningen worden verzameld en gebundeld. Neem nog even de tijd voor de informatie die hieronder staat....
 
?ui=2&ik=570b371977&view=fimg&th=15f5a76233815dde&attid=0.1&disp=emb&realattid=ii_j98y26d50_15f5a7461b55f41c&attbid=ANGjdJ8d1hbADunJT751G37FnMABzLiNGBd_LAfD5FyRfRpl5USy9a3JAnY73TH4bIOdAHoI64HZ--T6fmKubBJnuKM0in7NmCCnwEBK-NgkgdUYvGv9cJ0fmJht-uY&sz=w404-h404&ats=1509084995907&rm=15f5a76233815dde&zw&atsh=1
We zullen een vervolg actie gaan starten omtrent het invoeren van de antisemitisme definitie, deze (internationale) definitie is door de vorige regering niet overgenomen in wetgeving. Antisemitisme is een groeiend fenomeen in de samenleving, ook in andere landen speelt dit steeds meer een rol.
ld_worden1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om lid te worden van Holland Supports Israël kunt u gaan naar onze Facebook groep door op deze link te klikken. U kunt ons ook bereiken via ons email adres: hollandforisrael@gmail.com. Naast lid worden van onze Facebook groep kunt u ook actief bijdragen door zelf (concept) artikelen te schrijven en deze aan ons aan te leveren, helpen met vertaalwerk of ondersteunen van de acties die we doen zoals deze petitie. Met enige regelmaat publiceren we ook artikelen online op ons eigen blog
 
We danken / תודה רבה u nogmaals hartelijk voor uw steun aan de petitie en wellicht hebben we later op een andere wijze nog contact. Samen maken we het verschil en staan we achter Israël!
 
p.s. Last but not least dit weekend is het internationale project het Shabbos Project, wij als groep willen dit aan u van harte aanbevolen! Meer informatie hierover kunt u hier vinden. https://www.shabbosnl.org/ 
 
Met vriendelijke groet en Shabbat Shalom!
 
Holland supports Israël

Holland supports Israël

Kaag is inmiddels beëdigd in het kabinet Rutte III

2017-10-26 20:00:01

Iedereen bedankt voor het zetten van de handtekening voor deze petitie die nog gaat worden aangeboden, inmiddels is Sigrid Kaag formeel beëdigd in het kabinet Rutte III.

De petitie zal beindigd worden morgen rond 15.00 uur waarnaar de balans opgemaakt zal worden en de handtekeningen naar Den Haag gaan, het aanbieden van de handtekeningen gebeurd op een later (nader te bepalen tijd)

Met vriendelijke groet,

Erik Veldhuizen

__________________________________________________________________________________________________

Het moge duidelijk zijn dat de benoeming van Sigrid Kaag tot minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel rond het Amsterdamse Gelderlandplein niet tot euforische reacties heeft geleid.

 

Kaag staat bekend als pro-Palestijns. Ze is getrouwd met de oud-ambassadeur van de PA in Zwitserland en dat doet volgens velen het ergste vrezen. Maar waar zouden we eigenlijk bevreesd voor moeten zijn? Nederland voert nauwelijks een eigen buitenlandpolitiek en schaart zich geheel onder de paraplu van de EU. De lijnen waarbinnen nationale standpunten kunnen worden geformuleerd zijn duidelijk gemarkeerd.

De EU – dus ook Den Haag – steunt onverkort de tweestatenoplossing en de zogenoemde routekaart voor vrede. Dat impliceert dat Nederland dus faliekant tegen het Israëlische nederzettingenbeleid is omdat dit een tweestatenoplosing compliceert, zo niet onmogelijk maakt. En dit nog los van het feit dat het vestigen van burgers in bezet/omstreden gebied een schending van het internationaal recht is. Nederland is de bakermat van het internationaal recht en heeft als enige staat ter wereld de ‘bevordering van de internationale rechtsorde’ in de grondwet staan. Dat impliceert dat Den Haag mordicus tegen de nederzettingen moet zijn, zelfs al zou het daar binnen de EU alleen in hebben gestaan.


Ook mevrouw Kaag zal binnen de marges van het vastliggend beleid moeten acteren. Dat zij, ingegeven door anti-Israël-gevoelens, verder wil gaan dan de grenzen van het beleid toelaten zal eenvoudigweg onmogelijk zijn. Evenals EU-commissaris Frans Timmermans, die als PvdA-Kamerlid zelfs sancties tegen Israël steunde, maar daar als minister niet meer van wilde weten, zal ook zij als minister worden ingekapseld.


Ingekapseld door enerzijds Halbe Zijlstra als de minister van Buitenlandse Zaken, die het politieke beleid uitzet, en anderzijds door de minieme speelruimte die dit kabinet met een meerderheid van slechts een enkele zetel in de Tweede Kamer heeft. Als Kaag het werkelijk te bont zou maken en niet door coalitiepartners VVD en CU in toom zou worden gehouden, kan de SGP in de Kamer op elk gewenst moment de stekker uit Rutte III trekken. Voor de SGP zou een wijziging van het Midden-Oostenbeleid in anti-Israëlische richting meer dan voldoende reden zijn om Rutte en zijn ploeg naar huis te sturen.

Dun ijs


Het moge duidelijk zijn dat Kaag op Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel niet mijn gedroomde keuze is, maar het doemscenario dat velen van ons thans schetsen is buiten elke redelijke proportie. Zoals ik ook over Dries van Agt opmerkte, is het een ieders goed recht om pro-Israëlisch of pro-Palestijns te zijn. Beide uitersten maken deel uit van het politieke spectrum. Maar er is een ondergrens. Het ontkennen of in twijfel trekken van het bestaansrecht van Israël als natiestaat van het Joodse volk maakt iemand onaanvaardbaar voor het uitoefenen van het ambt van minister.

Het doemscenario dat velen van ons thans schetsen is buiten elke redelijke proportie

Het is mij niet bekend dat Sigrid Kaag ooit zover is gegaan. Ook Timmermans is altijd binnen de marges gebleven en heeft zich als minister loyaal gevoegd binnen het Nederlands beleid, ondanks het feit dat hij er voorheen als Kamerlid andere opvattingen op nahield. Het zou me zeer verbazen als dat bij Sigrid Kaag anders gaat lopen. Mede omdat Rutte 3 op ongewoon dun politiek ijs staat

Bron: NIW


Holland supports IsraelDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.