POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Crowdfunding voor weduwe van collega

2022-06-27 21:38:14

Collega’s

Hierbij wend ik mij tot jullie met een bijzonder bericht. Het gaat niet over pensioen of een rechtspositioneel aspect maar een verzoek vanuit de politiefamilie.

Na een korte maar heftige ziekte, is 4 weken terug de sympathieke collega Cor Breuker overleden in de leeftijd van 47 jaar. Cor liet zijn vrouw Sanne en dochtertje Lieke van 1,5 jaar achter.

Toen Cor totaal onverwacht de heftige diagnose kreeg, werd er in kleine kring een crowdfunding gestart met het doel om € 10.000 bij elkaar te krijgen, zodat Cor met zijn gezinnetje nog een reis zou kunnen maken, die zij voor ogen hadden in de toekomst. Mocht dat niet meer mogelijk zijn, dan kon het geld gebruikt worden als spaarpot voor de toekomstige ontwikkeling van de kleine Lieke.

Helaas werd dat laatste de wrange realiteit en werd de behandeling van de ziekte ingehaald door de tijd. Drie weken na een emotionele bevordering tot brigadier, overleed Cor onverwacht in het bijzijn van Sanne en Lieke in hun woning.

Na een indrukwekkende afscheidsdienst met beperkte korpseer werd Cor in besloten kring begraven. De teller van de crowdfundingsactie bleef daarna steken op € 8500.- Een mooi bedrag.

Maar wat zou het fijn zijn wanneer wij als politiefamilie dat bedrag nog wat zouden kunnen verhogen! Vandaar dat wij besloten hebben om de kring van crowdfunding via dit medium te vergroten.

Niets kan het gemis van Cor wegnemen, maar wellicht kunnen we wel de pijn van dat gemis wat verzachten. Voel je tot niets verplicht, maar ik weet zeker dat we daar mensen blij mee maken. Het zijn de kleine dingen die het doen!

Via onderstaande link kom je bij de door Cynthia Schouten opgestarte inzamelingsactie:

www.gofundme.com/f/herinneringen-maken?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer

Alvast dank!

 

Namens het Platform Bezorgde Dienders & Burgers

Dolf Mauritz.
www.bezorgdedienders.nl 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Een veilige jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2022 toegewenst!

2021-12-31 20:07:02

Collega's en andere hulpverleners wij wensen jullie veilige diensten. Dank voor alles wat jullie in 2021, soms met gevaar voor eigen leven, hebben gedaan voor hen die op jullie rekenden!!

https://www.bezorgdedienders.nl/collegas-en-andere-hulpverleners-sterkte/

 

Namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Brief aan informateurs en onderhandelaars

2021-12-11 13:42:20

Collega's,

Het heeft er alle schijn van dat de politie er in het nieuwe regeerakkoord wederom bekaaid van af komt.

Reden waarom wij als Platform Bezorgde Dienders deze week een brief hebben gestuurd naar de informateurs, onderhandelaars en Kamerfracties.

Via onderstaande link is de brief te lezen.

http://www.bezorgdedienders.nl/brief-aan-informateurs-en-onderhandelaars/

We hebben de eerste uitnodiging al binnen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Platform Bezorgde Dienders & Burgers
Dolf Mauritz (Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Verkiezingen Ondernemingsraden

2021-11-06 10:47:11

Collega's,

Je hebt nog tot 14 november 2021 (24:00 uur) de gelegenheid om jouw stem uit te brengen op een OR-kandidaat die jij geschikt vindt.

TIP: Lees voor je gaat stemmen via onderstaande link het bericht op onze site.

http://www.bezorgdedienders.nl/or-verkiezingen-schoenmaker-blijf-bij-je-leest/

Laat je stem niet verloren gaan en roep niet alleen vanaf de zijlijn!

Met vriendelijke groet,
Dolf Mauritz


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

OR-verkiezingen "Schoenmaker blijf bij je leest"

2021-11-01 19:00:06

Collega's,

Je hebt tot 14 november 2021 (24:00 uur) de gelegenheid om jouw stem uit te brengen op een OR-kandidaat die jij geschikt vindt.

TIP: Lees voor je gaat stemmen via onderstaande link het bericht op onze site.

http://www.bezorgdedienders.nl/or-verkiezingen-schoenmaker-blijf-bij-je-leest/

Succes!

Met vriendelijke groet,
Dolf Mauritz


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

In-loving-memory-of-robin-als-steun-voor-suus-en-hun-meiden

2021-02-02 21:58:50

Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Politie-acties CAO rond de jaarwisseling?

2020-12-30 22:02:18

Collega’s,

 

Kortheidshalve verwijs ik jullie via onderstaande link naar de brief op onze website.

http://www.bezorgdedienders.nl/politie-acties-cao-rond-de-jaarwisseling/

Met vriendelijke groet,

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

De stille meerderheid

2020-07-10 07:34:31

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

Collega’s,

Het overlijden van George Floyd tijdens zijn aanhouding in Minneapolis heeft grote impact op het politiewerk overal in de wereld. Dat is niet in de laatste plaats het gevolg van de sociale media waarop politie-agenten worden uitgemaakt voor racisten en zelfs moordenaars.

Diverse organisaties in de wereld misbruiken het voorval en hebben demonstraties tegen raciale ongelijkheid 'gekaapt' om zo ook de politie daarvoor verantwoordelijk te maken en menen daarom hun geweld tegen de politie en maatschappij in zijn algemeenheid te kunnen legitimeren.

In tegenstelling tot de politie krijgen zij ook ruim podia in de nieuswitems. Dat de politie die mogelijkheid veel minder krijgt voelt niet goed.

Wij hebben gemeend ook een tegengeluid te moeten laten horen en via onderstaande link open je de column 'De stille minderheid' op onze website.   

http://www.bezorgdedienders.nl/de-stille-meerderheid/

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Volgende CAO Graag uw/jouw reactie

2020-05-20 12:49:33

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

Collega’s,

We beleven bizarre tijden.
Door een ‘onzichtbare vijand’ uit volkomen onverwachte hoek, spatten vermeende zekerheden als een zeepbel uit elkaar. Van veel gewone dingen werd, nu zij niet meer binnen handbereik liggen, ineens duidelijk dat zij best bijzonder waren.

De mensen in de zorg kregen het buitenproportioneel zwaar te verduren. Maar ook voor onze collega’s was er naast de risico’s die ons vak kent, plotseling die onzichtbare vijand waardoor het fysieke optreden van de diender in de samenleving moest veranderen. Letterlijk en figuurlijk afstandelijker. Maar ook nu wordt er van die diender verwacht dat hij/zij die stap vooruit doet, waar de burger stappen achteruit doet. De praktijk heeft uitgewezen dat collega’s van ons als gevolg daarvan besmet konden worden met het coronavirus.

Ondertussen tikt de tijd langzaam maar zeker door en nadert het moment dat, ondanks bovengenoemde omstandigheden, de politievakorganisaties met elkaar gaan bespreken met welk eisenpakket zij de komende CAO-onderhandelingen in zullen gaan.

Volgens vooraanstaande economen heeft onze economie in verhouding tot de meeste andere Europese lidstaten, aardig wat vlees op de botten. Dat neemt niet weg dat ons land waarschijnlijk op alle fronten een tijd van krimp tegemoet zal gaan, met gevolgen die ook op alle fronten voelbaar zullen worden. In dat licht is het niet ondenkbaar dat de CAO-onderhandelingen een gecompliceerder verloop zullen hebben dan eerder werd verwacht.

Zoals jullie weten zijn wij als Platform Bezorgde Dienders (PBD), geen vakorganisatie en hebben derhalve ook geen plaats aan de onderhandelingstafel. Wel zijn we inmiddels een bekend gremium geworden, in onze organisatie, bij de 2e Kamer en de media. (Google ter info eens op: Platform Bezorgde Dienders / Tweede Kamer).

In dat kader waren wij als PBD op 14 februari 2017, met het aanbieden van de petitie “No man left behind” (Politie-agent tot max. 62 jaar) met inmiddels 23.000 handtekeningen, de katalysator voor een door de politiebond ingediend burgerinitiatief. Later volgden de onderhandelingen over mogelijkheden voor vroegpensioen, speciaal voor onze beroepsgroep. De uitkomst daarvan werd overigens met gemengde gevoelens ontvangen.

Naar aanleiding van de komende CAO-onderhandelingen willen wij het volgende met jullie delen:

Inmiddels kennen de meesten van ons Dr. Diederik Gommers, de bekende autoriteit op het gebied van de Intensieve zorg. Wekenlang deed hij iedere avond in een actualiteitenprogramma en bij de wekelijkse persconferenties in de 2e Kamer, verslag over de stand van zaken op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen.

Wanneer een beroepsgroep in de schijnwerpers komt en men ziet wat het werk van die beroepsgroep werkelijk inhoudt, dan klinkt ineens de roep om waardering. Niet alleen in de vorm van handenklappen, maar ook in de vorm van een salaris dat recht doet aan dat belastende werk. Tijdens één van de uitzendingen kwam dat onderwerp ter sprake.

Dr. Gommers gaf toen aan dat men bij onderhandelingen over salariëring, voor de gehele beroepsgroep klakkeloos hetzelfde percentage van salarisverhoging hanteerde. Hij vond dat eigenlijk niet reëel ten opzichte van de mensen lager in de organisatie, die het vaak al niet te breed hebben en toch in de frontlinie staan.

Wanneer bij CAO-onderhandelingen jaren achtereen de salarissen van al de medewerkers met een gelijk percentage wordt verhoogd, leidt dat tot steeds groter wordende inkomensverschillen tussen de hoogst- en laagstbetaalden van dezelfde organisatie.

Het is simpel: 5% van 2000 = 100 en 5% van 7000 = 350. Natuurlijk zal de fiscale afdracht van die 350 Euro groter zijn, maar het uiteindelijke netto bedrag zal altijd beduidend hoger zijn dan wat er overblijft van 100 Euro.

Gommers roerde een punt aan dat ons als PBD al jaren bezighoudt en waarover wij in één van de eerdere aankondigingen al eens een voorstel deden. Wij ontvingen daar toen veel positieve reacties op. Helaas ook enkele minder fraaie.

Een looneis in de vorm van een verhoging van het maandsalaris met een gelijk netto bedrag voor iedere medewerker, is een optie. Daarbij gaat iedere medewerker erop vooruit en de kloof tussen de hoogst- en laagstbetaalden wordt niet vergroot. Ook daarbij is er de mogelijkheid dat de werkgever de afgesproken verhoging gedurende de looptijd gefaseerd toekent.

In 2007 kwam één van de politiebonden met een dergelijk voorstel. De verschillen tussen de eisenpakketten van de politiebonden en een gebrekkige bereidheid tot samenwerking, waren er toen vermoedelijk de oorzaak van, dat het voorstel sneuvelde nog voor het serieus aan de onderhandelingstafel kon worden besproken. De toenmalige minister van BZK spinde daar garen bij.

De politiebonden lijken nu meer besef te hebben van de noodzaak om samen op te trekken. Ons inziens heeft een voorstel als bovengenoemde optie, dan ook een grotere kans van slagen om daadwerkelijk meegenomen te worden naar de onderhandelingstafel.

Wij zijn benieuwd hoe jullie tegenover deze optie staan en vragen jullie hierbij om dat voor 29 mei 2020 (het moment dat de eerste voorbespreking tussen de vakbonden plaatsvindt) bij ons aan te geven via een reactie op deze aankondiging of op het volgende mailadres:

 

Bezorgdedienders@gmail.com

 

Tot slot:

Wij schreven al over de te verwachten tijd van krimp over de hele maatschappelijke linie. Veel mensen die werkzaam zijn in de burgermaatschappij/het bedrijfsleven, ondervinden daar nu reeds de gevolgen van. Ook de overheidsorganen zullen niet buiten schot blijven.

Het is niet ondenkbaar dat onze werkgever met een ‘tegenbod’ zal komen dat neerkomt op de ‘nullijn’.   Als PBD pleiten wij er in ieder geval voor om de schouders, die in de zin van onregelmatige werktijden de zwaarste lasten dragen, eerlijk te belonen.

Als gevolg van het personeelsbeleid in de afgelopen decennia, heeft onze organisatie nu te maken met aanzienlijke vergrijzing. Veel oudere medewerkers doen een beroep op arbeidsvoorwaarden, waardoor zij bijvoorbeeld geen nacht- en piketdiensten meer draaien. In die zin is de organisatie niet meer in balans en draait de ‘jongere categorie’ collega’s veel nachtdiensten doordat deze niet meer evenredig verdeeld kunnen worden.

Wij pleiten er voor, dat tegenover deze zwaardere belasting, die grote impact heeft op de gezondheid en privéleven van de diender, de onregelmatigheidstoeslag in ieder geval substantieel wordt verhoogd.

Alvast dank voor jullie reactie!

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

HANDIGE TIP VAN COLLEGA OM AAN TE MELDEN

2019-03-07 19:41:13

Het is mogelijk om je via onderstaande link aan te melden voor vervoer naar Den Haag op 18 maart.

https://surveys.enalyzer.com/?pid=hifb3pek

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde DiendersDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...