400 arbeidsmigranten huisvesten op de voormalige camping de Nieuwe Hof in Meijel is geen goed plan!!

Aanleiding voor deze petitie: 

De gemeente Peel en Maas is voornemens om een private ondernemer toestemming te geven voor het huisvesten van 400 arbeidsmigranten geconcentreerd op één locatie op de voormalige camping de Nieuwe Hof op de vieruitersten in Meijel.

Wij vinden het bouwen van die accommodatie voor 400 arbeidsmigranten op voormalig campingterrein ‘De Nieuwe Hof’ onacceptabel en disproportioneel voor Meijel. Ons dorp wordt daardoor onevenredig zwaar belast.

Het Startebos en de looproute naar het kanaal is een stukje Meijel dat een belangrijk natuurgebied is voor veel van haar inwoners, er wordt veel gewandeld en gerecreëerd.

Door de verkeersbewegingen zal de druk op het gebied aanzienlijk toenemen. De rust zal verdwijnen en door de aanwezigheid van het grote aantal mensen vergroot het gevoel van onveiligheid om maar niet te denken aan en risico op bosbrandgevaar. Ook zal dit met dit grote aantal arbeidsmigranten de druk op de zorg (huisartsen, tandarts) toenemen.

Daar bovenop komt nog de huidige corona situatie: Hoe verantwoord is het om 400 personen op één locatie te huisvesten? De overheid vraagt juist om ‘grote groepen’ te vermijden. Een concentratie als deze van nota bene 400 personen vraagt om extra besmettingsgevaar.

In tegenstelling tot in het nieuwe beleid geschreven werken deze arbeidsmigranten voornamelijk niet in Meijel of in de gemeente Peel en Maas. De Gemeente Peel en Maas is voornemens om per 1 mei 2021 de nieuwe wet voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Peel en Maas in te laten gaan waarin het huisvesten van arbeidsmigranten aan banden gelegd wordt.

Veel partijfracties zijn tegen het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten maar de gemeente laat wel nog de tweede experimentele locatie met maximum van 400 toe? Dat kan toch niet waar zijn!!! 

Wij verwachten van de gemeente, mede gezien het voortschrijdend inzicht dat hieraan ten grondslag ligt, dat de ingediende vergunning niet zo door wordt gelaten. Neem het voortschrijdend inzicht rondom het opgestelde beleid van 2019 over!

 


Buurtbewoners de Nieuwe Hof    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtbewoners de Nieuwe Hof om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...