Referendum tegen de uitbreiding zone 30 in Oostende

We willen dat de Oostendenaar inspraak krijgt in de invoering van zone 30. Op sociale media blijkt dat 80 procent tegen is. Deze beslissing werd zonder tegenspraak ingevoerd. Als het gaat over veiligheid, willen we aankaarten dat we niet tegen zone 30 zijn, maar enkel waar het noodzakelijk is,  daarom willen wij terug  gaan naar een situatie zoals die voorheen was. Via deze petitie willen we een digitaal referendum afdwingen. De inwoners moeten daarbij de vraag krijgen of ze de situatie willen behouden of ze het willen laten terugkeren zoals ze was voor september 2022. Als het licht van Lange Nelle afschermen tegen uw vrijheid was, dan is rijden aan een slakkegangetje op plaatsen waar het niet nodig is hetzelfde, dus steun onze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De Krak om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...