Zeg NEE tegen verplicht visueel controleren

De KNVB presenteerde 20 maart het actieplan 'Tegen geweld, voor
sportiviteit'. Daar staan veel goede maatregelen in, zoals een hulplijn
voor noodgevallen, een meldpunt voor wanordelijkheden, een
spelregelbewijs voor jeugdspelers en actie tegen recidiverende
verenigingen.

Deze maand, slechts enkele weken voor het begin van de competitie, kwam
de KNVB met een nieuwe maatregel. Vanaf 1 september komt er een 'visuele
controle' van de spelerspassen, een maatregel die stapsgewijs wordt
ingevoerd. De scheidsrechter controleert vóór aanvang van de wedstrijd
op het veld de passen. Verder moeten ingevallen wisselspelers ná de
wedstrijd in de kleedkamer van de scheidsrechter worden gecontroleerd.

Deze maatregel komt uit de lucht vallen. In het actieplan stond niets
over de visuele controle. Deze lastminutewijziging geeft de mensen die
belast worden met deze maatregel geen tijd om een weerwoord te bieden. 

We begrijpen dat de huidige controle van de spelerspassen niet
waterdicht is. Want staat de speler van wie de scheidsrechter een pas
heeft gezien wel op het veld? Het is dan ook zaak dat de KNVB de clubs
op hun verantwoordelijkheid wijst en ze hard straft als de regels worden
overtreden. Extra waarnemers die door de KNVB zijn aangekondigd, zouden
passen steekproefsgewijs kunnen controleren. Een visuele controle voor
élke wedstrijd is een te rigoureuze maatregel, die voor vertraging en
irritatie zal zorgen.

Zeg alsnog NEE tegen deze maatregel. Teken deze petitie!Patrick Voogsgeerd & Henrico Pit    Neem contact op met de schrijver van de petitie