Wijziging wet wapens en munitie

Wij zijn deze petitie gestart om een wijziging in de wet wapens en munitie te krijgen.
Met het huidige terrorisme binnen de grenzen van Europa kan de Nederlandse overheid de veiligheid van de Burger niet garanderen.
Hiermee is de WWEM (wet, wapens en munitie) niet meer van deze tijd, en dient aangepast te worden voor de veiligheid van gezinnen in Nederland.
De afgelopen jaren is ons leger wegbezuinigd en onze soldaten zeggen pang pang.
Deze petitie is daarom gestart om WWEM gelijk te stellen aan landen als België of Oostenrijk.
Na  strenge screening, is het dan ook mogelijk voor burgers  om een wapen te  kopen.
En om  die thuis veilig opgeslagen te hebben.
Daarmee kan de Burger hun veiligheid zelf waarborgen in tijden als hun overheid faalt dat te doen.

Deze petitie wordt ondersteund door de politieke partij :
De Nederlandse Burger Partij

UITBREIDING :


Europa is het slachtoffer geworden van
dictatoriaal geïnspireerd wanbeleid.
Zwitserland is een van de veiligste
landen in Europa.
Tussen 1995 en 2005 kwamen er in Zwitserland welgeteld
812 mensen om ten gevolge van vuurwapens.
In diezelfde periode kende
Belgie - een vergelijkbaar land qua bevolking en oppervlakte - een
slachtoffertol door vuurwapens van maar liefst 2,357 of bijna drie keer
zoveel.

Nochtans kent Zwitserland een nagenoeg absolute vrijheid van
wapendracht en wapenbezit, en Nederland niet, tenzij dan voor
terreurgroepen die het pact met de Nederlandse overheid honoreren, waarbij
ze ongestoord op Nederlands grondgebied hun gang mogen gaan voor
zolang ze in Nederland zelf geen aanslagen plegen. Deze cijfers bewijzen de
absurditeit van het koppelen van het vrij wapenbezit aan het aantal
doden door vuurwapens

Het privaat bezit van "militaire wapens" in Zwitserland omvat de
Volksmilitie (400,000 leden, elk met een wapen in huis), de Gezinswacht
(365,000 gezinnen, elk met een wapen in huis) en de Gedemobiliseerde
Soldaten (300,000 man, elk met een wapen in huis). Het aantal
"oorlogswapens" (het leger, de politie en andere ordediensten) en
"sportwapens" (voor pure recreatiedoeleinden) zit hier nog niet eens in
vervat. Kortom, Zwitserland is een tot op de tanden gewapende
burgerdemocratie waar de staat op wapenvlak minder sterk staat dan de
burgers. Een "balance of power" zoals het in een verlichte democratie
altijd zou horen te zijn.
Oftewel dat alle Zwitsers uitermate bewapend zijn en daardoor ook
uitermate vrij.
Daarnaast hebben wij de democratie van Nederland, waar bij als voorbeeld : een vrouwelijke burger niet eens zichzelf mag verdedigen met pepperspray volkomen weerloos bij verschillende bedreigingen en overuur draaiende instanties die niet meer garant kunnen staan voor de veiligheid.

 


Voordelen vrij wapenbezit

* Criminaliteit daalt (uitgaande van bv John Lott)
* Mensen kunnen zichzelf beschermen en hoeven niet te wachten op politie
* De crimineel kan aangehouden worden door het slachtoffer (of neergeschoten)
* Fysiek zwakkeren (bv vrouwen en bejaarden) kunnen het opnemen tegen fysiek sterkere criminelen.
* Het afschieten van een wapen alarmeert de omgeving
* Burgers kunnen zich beschermen tegen een dictatoriale staat.

Nadelen vrij wapenbezit

* Gunfree zones zijn kwetsbaarder.
* Ongelukken met handwapens komen vaker voor.
* Terugeisen van wapens is moeilijk zonder juiste strenge wetgeving.

Het is logisch dat de politie niet overal te gelijker tijd kan zijn. Meer politie zal waarschijnlijk niets oplossen. Misschien is het daarom beter als burgers de mogelijkheid wordt geboden zichzelf te beschermen met meer dan een deegroller. Zij zijn, wanneer ze worden overvallen, per definitie op de plek van het misdrijf. Die pet past ons allemaal.
Daarmee hebben de Zwitsers ook een betere overlevingskans in tijden van een aanslag, of in tijden van oorlog.
De zelfde tijd als wij nu in zitten aangezien Mark Rutte verklaarde dat Nederland in oorlog is.
Het fabeltje van meer wapens meer doden is juist het tegenovergestelde.
Door de wapenwet geheel over te nemen op de Zwitserse wet, een wet die al bewijst dat hij werkt.
Geven wij de burger een eerlijke kans op overleving, en maken wij samen met de burgers buurten, winkels en overige instellingen juist meer veilig i.p.v. onveilig zoals beweerd wordt.
Ook zal de wijziging een boost geven aan de Nederlandse economie en de handel in illegale wapens drastisch verlagen!
Ook zal het onze veiligheidsdiensten ondersteunen wanneer er ergens een misdaad gegaan wordt.
Burgers aangesloten bij buurt, gezin of volksmilitie/ burgerreservist zijn ook ten aller tijden een ondersteuning van de veiligheidsdiensten als zij de volledige cursus en trainingen doorlopen hebben.
En daarmee het recht hebben verdiend om een wapen te dragen.
Wij zouden hier (ex) militairen voor kunnen gebruiken die mensen opleiden en daarmee extra inkomen genereren voor defensie of onze veiligheidsdiensten.


Deze inkomsten kunnen ook voor goedkopere kogels etc. betekenen voor ons eigen leger, waardoor deze bij de aftenemen trainingen/cursussen geen pang pang hoeven te roepen.

Verplichtingen :

Met deze nieuwe wet moet elke aanvrager in bezit zijn van een volledige v.o.g. verklaring en zich laten registreren bij het politiebureau in zijn of haar gemeente bij de korpschef, een volledige training doorlopen op de schietvereniging om de vergunning voor 5jaar te behouden. (voorlopige regel wordt verscherpt)
Daarnaast worden er controleurs opgeleid om burgers te mogen controleren op veilig opbergen van de wapens bij de burger thuis.
Dit creëert een nieuwe banensector binnen beveiliging vacatures dus helpt onze economie met een toch al zo hoge werkeloosheid.
Dit zal op afspraak gebeuren maar bij twijfel of overtredingen onaangekondigd.
Met het aanvragen stemt de burger er ook op in toegang te verlenen tot zijn of haar woonruimte.
Dit is om verdachte omstandigheden over te laten aan de dienstdoende instellingen zoals de politie in uw gemeente met mogelijke ondersteuning van de opgeleide controleurs en volksmilitie.
Dit alles onder het mom : veiligheid door kracht!

Overtredingen en misbruik maken van een wapen:
Bij overtreden van de regels of misbruik maken van een wapen staan in onze ogen zeer zware straffen op.
Wij willen met de petitie of wetwijziging veiligheid creëren en de burgers echte vrijheid en gelijke kansen bieden.
Het overtreden van de regels met een wapen moeten dan ook zeer zwaar zijn, en het vergunningsrecht tot het dragen/ bewaren van een wapen tot aan overlijden van de overtreder ingetrokken worden.
Zwaardere delicten staan gelijk aan nog zwaardere straffen. (nog nader te bepalen)
Burgers die zich hebben opgegeven bij een buurt, gezinswacht, of Volksmilitie (nog in te stellen).
En daarna de geleerde wetten overtreden mogen in onze ogen onder militaire strafvervolging worden vervolgd. (Te beslissen door de burgers door referendum)


Dit is een toevoeging op de petitie en zal in een later stadium verder uitgebreid worden.
Opvattingen of ideeën kunnen naar de auteur worden verstuurd, zodat er een zo goed mogelijk en veilig mogelijke wet komt.
Schrijffouten onder voorbehoud.


Marco Burghout (voorzitter)    Neem contact op met de schrijver van de petitie