Wij willen een dierenombudsman

(Deze petitie is een initiatief van de Facebookpagina 'Wij willen een dierenpolitie')
Een ombudsman of ombudsvrouw is een onpartijdige klachtbehandelaar die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven. Nederland kent sinds 2011 ook een speciale kinderombudsman.
Het wordt HOOG TIJD, dat er ook een DIERENOMBUDSMAN komt!
In Nederland is het petitierecht grondwettelijk vastgelegd in artikel 5 van de Grondwet:
„Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.”
Een vergelijkbaar recht is het burgerinitiatief, maar een burgerinitiatief vereist wel 40.000 handtekeningen.