Voorkomen van doden en gewonden door het gebruik van mobiele telefonie in het verkeer

Aangetoond is dat er in de afgelopen jaren een forse toename is van het aantal verkeersdoden en gewonden door het gebruik van de mobiele telefonie door bestuurders van auto’s.

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en heeft ons leven verrijkt, maar kent ook een keerzijde, die zich in het bijzonder tijdens de verkeersdeelname aandient.  

Op 31 maart 2016 verloren wij onze dochter, zus, vriendin Yannick Frijns in zo’n verkeersongeval. Ze fietsten samen met haar vriendin Stephanie naar huis na een gezellig avondje eten, toen ze geschept werd door een auto. De bestuurder reed zonder te remmen met hoge snelheid tegen de fiets van Yannick aan.

Dit ongeval en de vele andere ongevallen waren te voorkomen als automobilisten zich bewust waren van de risico's van het gebruik van mobiele telefonie tijdens het verkeer.   Wij vinden het zinloos en onrechtvaardig dat Yannick het zoveelste verkeersslachtoffer is geworden en dat zij hoort bij het oplopende aantal verkeersdoden door het gebruik van mobiele telefonie in het verkeer.


Yannick_Voorkant.JPG Alleen al in 2016 valt naar schatting 25% van de 631 verkeersdoden te wijten aan het gebruik van de smartphone tijdens de verkeersdeelname.  

Wij eisen dat de overheid de volgende maatregelen neemt: ·        

  • Voorlichting in het onderwijs en de media over de gevaren van smartphone gebruik in het verkeer; ·        
  • Handhaving door de politie door  meer controles, invordering rijbewijs bij recidive, registratie smartphonegebruik,  standaard onderzoek van mobiele telefoon na ongeval; ·        
  • Aanpassing huidige wet- en regelgeving. Verhoging strafmaat met name invoering gevangenisstraffen en ontzegging rijbevoegdheid.  

Wij zien de oplossing meer zitten in preventie door bewustwording. ·        

  • Mentaal: je bent met je aandacht en gedachten bij het bericht; ·        
  • Visueel: je kijkt naar de tekst of het beeld op het scherm; ·        
  • Fysiek: je houdt je smartphone vast, waardoor je met één hand moet sturen; 
  • Auditief: je wordt afgeleid door ringtones of ander geluid.

Dit heeft invloed op je reactievermogen, de controle over het voertuig en je aandacht voor andere weggebruikers, verkeerssituaties, verkeersborden of aanwijzingen. 

Volledige concentratie op het besturen van een auto of ander vervoermiddel moet de sociale norm zijn en gangbaar gedrag worden.   Door het overhandigen van deze petitie doen wij een oproep aan alle verkeersdeelnemers:

OFFLINE DE WEG OPRIJDEN  

Laat Yannick en al die andere zinloze verkeersslachtoffers niet in de steek!  

 

Deze petitie zal worden aangeboden op 14 december 2017 aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu 

 

 


Frank Frijns en Lauranne Jansen    Neem contact op met de schrijver van de petitie