Voorkom enorme grondwateronttrekking uit de Twentse bodem door NX Filtration

Het bedrijf NX Filtration BV wil in Hengelo een bedrijfsuitbreiding maken. Een fabriek waar waterzuiveringsfilters op basis van nanotechnologie worden geproduceerd. Het bedrijf wil daarvoor een enorme aanspraak maken op het grondwater in Twente en heeft daarvoor bij de provincie Overijssel een vergunning aangevraagd. Naast het grondwater wil NX Filtration ook drinkwater van Vitens kunnen gebruiken en water uit het Twentekanaal. Ook wil NX Filtration veel van haar vuil afvalwater lozen op het riool.

Het RIVM heeft onlangs een alarmbrief doen uitgaan over de steeds nijpendergevolgen van verdroging, met name ook in Twente, Overijssel. Ze vraagt overheden om alles te doen om de verdere onttrekking van grondwater tegen te gaan. Desondanks willen gemeente Hengelo en provincie Overijssel dit bedrijf vergunning verlenen.

Het bedrijf voorziet zelf al een verdroging van de bomenrondom het bedrijf, wat ze willen tegengaan door die bomen zelf weer water te geven. 

Vandaar dat we jullie deze oproep doen. Doe mee en teken deze petitie!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vincent Mulder SP Hengelo om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...