Voor het behoud van de benaming ‘KERSTMARKT’ te Brugge.

Via het VTM-nieuws vernamen we op 29 oktober dat de kerstmarkt in Brugge voortaan de naam 'wintermarkt' krijgt. De organisatoren veranderden de naam om mensen van een ander geloof niet te schofferen. Wij willen dat de benaming 'Kerstmarkt' behouden blijft.

kerstmarkt2.jpg

 

De reden om over te schakelen naar wintermarkt is weinig steekhoudend. We zien hoe het bestuur van ondernemers de andersgelovigen misbruikt om het christendom in de hoek te duwen. Men wil zogezegd de markt neutraal houden om niemand voor het hoofd te stoten. Maar dat men de christenen voor het hoofd stoot, is blijkbaar minder erg. Neutraliteit bestaat trouwens niet.

We willen een multiculturele samenleving waarbij we onze eigen identitiet niet verloochenen. Anders wordt het monotone samenleving!

Religie wil men naar de privéhoek verdringen. 
De kruisjes moeten uit openbare plaatsen verdwijnen. Men heeft reeds ALLE levensbeschouwelijke programma’s die door eigen levensbeschouwingen werden gemaakt van het VRT-net verwijderd. Men wil de christelijke zondagsviering van de verschillende christelijke denominaties, het enige wat nog overblijft, ook van het openbare net. Men wil het recht op godsdienstonderwijs binnen het onderwijsnet uit de grondwet schrappen. Men wil de christelijke feestdagen vervangen door niet-religieuze feestdagen. Van Kerst wil men een winterfeest maken, van Pasen een lentefeest, van Allerzielen Halloween. De christelijke ethiek wordt vervangen door een liberale ethiek. Christelijke organisaties worden niet meer gesubsidieerd omdat ze niet voldoen aan de seculiere normen. Wat overblijft van het geloof wil men humaniseren. De liberalen zitten niet stil! Zij willen de christelijke cultuur en ideeën uitroeien.

Miljoenen mensen in ons land vieren Kerstmis omdat God in onze wereld in Jezus Christus is gekomen en mens is geworden. Geen Kerstmis zonder Kerst, geen Kerst zonder Christus.

Een naam is cruciaal en verwijst naar haar oorsprong! Hierdoor blijft kerst in het collectief geheugen gegrift.  Dus de verwijzing naar kerst uitwissen is geen goede zaak.

De grote meerderheid vraagt niet om een naamsverandering, ook niet de andersgelovigen. Het zijn de liberalen, die de zogenaamde vrijheid verdedigen, die het meest de godsdienstvrijheid fnuiken en een seculiere dictatuur oprichten.

De ondernemers hebben niet het recht om de naam op hun eentje te veranderen. Wij vragen aan de organisatoren van de kerstmarkt en het stadsbestuur dat de benaming ‘KERSTmarkt’ behouden blijft en dat ze hieromtrent actie ondernemen.

In deze facebookgroep kan je een voorstel doen voor een nieuwe naam. Wij willen geen nieuwe naam maar het behoud van de naam. Laat van je horen: facebookevenement >> https://www.facebook.com/events/248608635783372/permalink/250133958964173/

Vind je ook dat de benaming ‘KERSTmarkt’ moet blijven, teken dan onze petitie en stuur die door.

Samen sterk!

(Deze petitie is politiek neutraal )

 


kerstmarkt.brugge@telenet.be    Neem contact op met de schrijver van de petitie