Veilig fietspad N10

Beste weggebruiker, jongere, (groot)ouder, sympathisant

Reeds vele jaren wordt er gesproken over een veilig fietspad langs de N10, hoofdzakelijk op het grondgebied Heist-op-den-Berg. Reeds vele dure beloften werden gedaan. Voorspellingen gingen uit van start van de werkzaamheden in 2013 of toch ten laatste 2015. Maar op het terrein merken de bewoners en gebruikers niets. Nog geen onteigeningen tussen het kruispunt Fabiola-Berlaar Heikant, geen concrete plannen,.... Met het ondertekenen van deze petitie kunnen wij misschien meer vaart krijgen in dit dossier. Daarom vragen wij, met de ondertekening van deze petitie, aan de betrokken gemeente om haar trekkersrol waar te maken en te zorgen voor een realisatie van dit fietspad in de kortst mogelijke termijn.

Als u nog andere mensen kent, die dit onderwerp een warm hart toedragen, stuur hen dan zeker deze link door of zet hem op uw facebookpagina!

http://www.petities24.com/veilig_fietspad_n10

Vragen? veiligfietspadn10@hotmail.com of www.facebook.com/fietspadN10