geen hoogbouw in Schoten

Gemeente wil een plan opmaken voor HOOGBOUW via de herziening van het ruimtelijk structuurplan. De poort van de verstedelijking  gaat open.

Op de infovergadering van de gemeente was de vertegenwoordiger van het studiebureau Arcadis, dat de herziening van het structuurplan mee opmaakt,  zeer duidelijk over de bijkomende wooneenheden de komende 10 jaar. Volgens het  structuurplan  in niet stedelijk gebied (centrumzone) is de aangroei gekoppeld aan  het verschil tussen geboorte en sterfte. De gezinnen zijn kleiner en daardoor zijn  meer wooneenheden nodig. Ongeveer 200 wooneenheden tegen 2025. Er zijn nog 653 vrije kavels voor bebouwing. In de Gazet van Antwerpen stond een artikel over een overaanbod van appartementen in de provincie Antwerpen Projecten met veel wooneenheden zoals Kruispad (250 wooneenheden) en havenplein (plan/maquette getoond aan Gecoro met toren van 8 a 10 bouwlagen) gemeentemagazijnen, en andere projecten zijn niet nodig. Ook hoogbouw is totaal niet nodig. Dit zal de verstedelijking met alle problemen van dien nog versnellen. De voorbije wateroverlast bewijst dat bijbouwen gelimiteerd is , zelfs al wordt een overstromingsgebied aan de velttuinen gecreëerd. De nu al onhoudbare parkeerdruk en de hoofdverkeersassen en kruispunten die het alsmaar toenemende verkeer niet aankunnen (files) waardoor ook woonstraten overbelast worden, is niet zomaar hokuspokus opgelost met enkel een aangepast mobiliteitsplan.. Ook de nieuwe hoogmolenbrug, die ten vroegste pas binnen 9 jaar zal gerealiseerd zijn, zal niet alles oplossen. Pleinen en groene ruimten zullen steeds meer verdwijnen. De gemeente onderzoekt of een ondergrondse parkeergarage met privékapitaal onder het Gelmelenpark haalbaar is. Dit is voor de burgers een zeer dure oplossing. Bij het actiepunt 1 van de bindende bepalingen van de  herziening  van het ruimtelijk structuurplan staat: OPSTELLEN  VAN  EEN  MASTERPLAN  VOOR  DE  KERN  VAN  SCHOTEN  MET EEN  VISIE  OP  DE  VERKEERSCIRCULATIE  IN  HET  CENTRUM PARKEERBELEID GROENE  VOORZIENINGEN HOOGBOUW,..

http://www.schoten.be/nieuws/laat-ons-weten-wat-je-vindt-van-het-gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan

De gemeente heeft geen enkele verplichting om hoogbouw goed te keuren!

Bent u tegen deze hoogbouw en megalomane bouwprojecten (zoals o.a hierboven vermeld) die het dorpse karakter verstoren, teken dan deze petitie -online.  Voor meer info zie: http://centrumzone.blogspot.be/ en Voor een geldige petitie vul uw naam en voornaam, volledig adres (straat en nr  op “plaats”) en  e-mail  (handtekening) in..    Een initiatef van de wijken centumzone Schoten met steun van bewoners van Wijk Donk en Cordulla                      


wijkverenigingen centrumzone    Neem contact op met de schrijver van de petitie
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )