Tegen de ongelijke ophaling huisvuil in Nieuwpoort!

Recent besliste het stadsbestuur van Nieuwpoort om voortaan, met uitzondering van het stadscentrum en Nieuwpoort-Bad, het restafval tweewekelijks op te halen. Ongehoord, vinden wij! Via deze petitie wensen wij duidelijk te maken dat een eenzijdige beslissing van het stadsbestuur om te snoeien in de dienstverlening naar de bewoners toe allerminst geapprecieerd wordt. Wij hopen dan ook een herziening van deze beslissing te bekomen of een oplossing te verkrijgen waar alle getroffenen mee akkoord zijn.